Ξένοι Δείκτες

ΣύμβολοΜέση ΤιμήΔιαφ.Διαφ.%Τελ. Πράξη
Dow Jones Indices Dow Jones The Global Dow Index GDOW4136.62 -8.47 -0.2043% 20:03
Dj Global Indexes World Stock Index (USD) W1DOW522.27 -0.8 -0.1529% 20:03
Dj Global Indexes World Stock Index (Excluding US) W2DOW264.21 -0.29 -0.1096% 09:03
DJ Global xUS Select Real Estate Securities DWXRS2251.64 9.94 0.4434% 09:03
Dow Jones Indices The Europe Dow Index EDOW2147.33 -13.43 -0.6215% 12:27
FTSE Tec Medi Index FTSE TechMark Mediscience Index TMS17447.93 -145.17 -1.9119% 16:35
FTSE 100 UKX7460.7 -27.5 -0.3672% 16:35
FTSE Indices All Shares Index ASX4064.18 -13.29 -0.3259% 16:46
FTSE Indices Index AIM AXX714.95 -1.95 -0.272% 16:50
Deutsche Boerse Ind DAX-Index DAX15966.37 -63.12 -0.3938% 18:30
Deutsche Boerse Ind Mid-Cap DAX Index MDAX26114.02 -100.43 -0.3831% 18:30
Deutsche Boerse Ind TecDAX-Index Performance-Index TDXP3128.39 -8.35 -0.2662% 18:30
Deutsche Boerse Ind SDAX Performance-Index SDXP13028.81 -25.23 -0.1933% 18:30
Deutsche Boerse Ind HDAX- Index Performance-Index HDAX8602.65 -32.93 -0.3813% 18:30
FTSE Italia MIB Index FTSEMIB29342.29 -90.01 -0.3058% 17:40
Dow Jones Indices Dow Jones Industrial Average Index DJI35333.47 -56.68 -0.1602% 16:52
Dow Jones Indices Transportation Average Index DJT14903.98 -190.22 -1.2602% 16:52
Dow Jones Indices Utilities Average Index DJU865.51 -0.47 -0.0543% 16:52
Dow Jones Indices Dow Jones Composite Average Index DJC11545.04 -52.6 -0.4535% 16:52
Dow Jones Indices Dow Jones Composite Internet Index DJINET768.06 -0.6 -0.0781% 17:07
DJ US Total Stock Market DWCF45192.46 -85.47 -0.1888% 17:07
DJ US Broad Stock Market DW2510784.89 -20.22 -0.1871% 17:07
DJ US Large-Cap Growth Total Stock Market DWLG16167.22 -17.27 -0.1067% 17:07
DJ US Large-Cap Total Stock Market DWL10593.22 -19.05 -0.1795% 17:07
DJ US Mid-Cap Growth Total Stock Market DWMG14941.63 -5.53 -0.037% 17:07
DJ US Mid-Cap Value Total Stock Market DWMV9511.26 -8.69 -0.0913% 17:07
DJ US Small-Cap Growth Total Stock Market DWSG11908.18 -33.7 -0.2822% 17:07
DJ US Small-Cap Value Total Stock Market DWSV9527.95 -27.98 -0.2928% 17:07
DJ US Micro-Cap Total Stock Market DWMI12221.6 -83.67 -0.68% 17:07
DJ US Select REIT DWRTF253.6 0.43 0.1698% 17:07
S&P 500 SPX4550.43 -8.91 -0.1954% 16:52
S&P 100 OEX2150.4 -3.74 -0.1736% 16:52
CBOE Treasury Yield Option (10Yr) TNX43.89 -0.83 -1.856% 14:59
CBOE Treasury Yield Option (30Yr) TYX45.33 -0.7 -1.5207% 14:59
CBOE Volatility Index VIX12.69 0.23 1.8459% 16:15
Dow Jones Indices Dow Jones China Offshore 50 Index DJCHOS503669.61 -20.55 -0.5569% 18:05
Σύμβολο
Τιμή
4136.62
Σύμβολο
Τιμή
522.27
Σύμβολο
Τιμή
264.21
Σύμβολο
Τιμή
2251.64
2147.33
7447.93
7460.7
4064.18
714.95
15966.37
26114.02
3128.39
13028.81
8602.65
29342.29
35333.47
14903.98
865.51
11545.04
768.06
45192.46
10784.89
16167.22
10593.22
14941.63
9511.26
11908.18
9527.95
12221.6
253.6
4550.43
2150.4
43.89
45.33
12.69
3669.61