28-11-2022 - 18:57:30

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28-11-2022 - 17:44:35

DIMAND Α.Ε. - DIMAND - Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2021

28-11-2022 - 17:44:00

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28-11-2022 - 16:45:42

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28-11-2022 - 16:26:09

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28-11-2022 - 15:41:36

CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

28-11-2022 - 15:21:17

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Φορολογικός έλεγχος 2021 και έκδοση πιστοποιητικού

28-11-2022 - 13:38:53

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28-11-2022 - 12:18:12

ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 και 2 της ΕΓΣ

28-11-2022 - 11:14:06

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μεγαλύτερη Πτώση

PPC22L6.80
PPC22L6.80
0.1950
14:42
-20.0820%
HTO23A17.00
HTO23A17.00
0.1920
14:42
3.2258%
FTSE22L2300
FTSE22L2300
16.0000
14:42
-43.3628%
TPEIR23C
TPEIR23C
1.4000
14:42
-6.0403%
ALPHA22L
ALPHA22L
1.0200
14:42
-3.7736%
TPEIR22L
TPEIR22L
1.4200
14:42
-4.0541%

Μεγαλύτερος Όγκος

ALPHA22L
ALPHA22L
6499
14:42
TPEIR22L
TPEIR22L
6499
14:42
PPC22L
PPC22L
6499
14:42
EUROB22L
EUROB22L
6499
14:42
MIG22L
MIG22L
6499
14:42
ALPHA23C
ALPHA23C
6499
14:42

Μεγαλύτερος Τζίρος

FTSE22L
FTSE22L
3034852.03
14:42
PPC22L
PPC22L
3034852.03
14:42
TENER22L
TENER22L
3034852.03
14:42
ALPHA22L
ALPHA22L
3034852.03
14:42
MYTIL22L
MYTIL22L
3034852.03
14:42
TPEIR22L
TPEIR22L
3034852.03
14:42