19/07/2024 - 18:27:10

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19/07/2024 - 18:26:11

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

19/07/2024 - 18:18:38

EPSILON NET Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

19/07/2024 - 18:13:43

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

19/07/2024 - 18:08:37

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ._ Ορισμός τη σύνθεσης των Επιτροπών ΔΣ

19/07/2024 - 18:03:03

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/07/2024 - 18:02:13

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Ανακοίνωση για νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και νέα Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής

19/07/2024 - 17:56:08

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

19/07/2024 - 17:43:01

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19/07/2024 - 17:38:45

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Real Time Spot

29.2135 -0.6098% -2.04%
19/07 21:59
911.62 -19.755% -2.12%
19/07 20:59
966.91 -5.22% -0.54%
19/07 20:59
2400.78 -44.31% -1.81%
19/07 21:59