28-11-2022 - 18:57:30

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28-11-2022 - 17:44:35

DIMAND Α.Ε. - DIMAND - Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2021

28-11-2022 - 17:44:00

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28-11-2022 - 16:45:42

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28-11-2022 - 16:26:09

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28-11-2022 - 15:41:36

CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

28-11-2022 - 15:21:17

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Φορολογικός έλεγχος 2021 και έκδοση πιστοποιητικού

28-11-2022 - 13:38:53

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28-11-2022 - 12:18:12

ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 και 2 της ΕΓΣ

28-11-2022 - 11:14:06

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Real Time Spot

20.9985 -0.6115% -2.83%
28/11 17:16
1846.2 -10.405% -0.56%
28/11 17:16
994.01 10.01% 1.02%
28/11 17:16
1743.955 -10.645% -0.61%
28/11 17:16