28/09/2023 - 19:09:50

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

28/09/2023 - 18:50:57

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Oικονομικών Aποτελεσμάτων A' Eξαμήνου 2023

28/09/2023 - 18:19:39

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ Α.Ε.: Ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως Προτιμητέος Επενδυτής για την απόκτηση του 67% των μετοχών της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.»

28/09/2023 - 18:18:58

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

28/09/2023 - 18:04:47

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/09/2023 - 18:03:59

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

28/09/2023 - 18:00:48

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για την καταβολή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων υπό τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τι

28/09/2023 - 18:00:19

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων / δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος και πληρωμής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων

28/09/2023 - 18:00:13

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/09/2023 - 17:52:19

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2023

Real Time Spot

22.5625 -0.009% -0.04%
28/09 16:36
1280.1 58.905% 4.82%
28/09 16:35
910.855 19.58% 2.2%
28/09 16:36
1865.49 -11.7% -0.62%
28/09 16:36