13/02/2024 - 14:19:46

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024

13/02/2024 - 13:49:17

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

13/02/2024 - 12:43:03

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/02/2024 - 12:23:19

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13/02/2024 - 11:21:41

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/02/2024 - 10:47:13

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13/02/2024 - 10:29:02

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (12/02/2024)

13/02/2024 - 10:08:51

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13/02/2024 - 09:44:53

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων / Σύσταση Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

13/02/2024 - 09:31:57

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» σχετικά με την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΚ

140,28
14:59
-0,30%
109,08
14:59
-0,44%
920,76
14:59
0,31%
FTSE/CySE 20
FTSE20_C
85,19
14:59
-0,32%