28-11-2022 - 19:30:41

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

28-11-2022 - 18:57:30

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28-11-2022 - 17:44:35

DIMAND Α.Ε. - DIMAND - Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2021

28-11-2022 - 17:44:00

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28-11-2022 - 16:45:42

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28-11-2022 - 16:26:09

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28-11-2022 - 15:41:36

CORAL A.E. - Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

28-11-2022 - 15:21:17

MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Φορολογικός έλεγχος 2021 και έκδοση πιστοποιητικού

28-11-2022 - 13:38:53

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28-11-2022 - 12:18:12

ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί των θεμάτων 1 και 2 της ΕΓΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΚ

86.70
17:20
2.10%
59.59
17:20
2.87%
922.78
17:20
0.00%
FTSE/CySE 20
FTSE20_C
52.16
17:20
2.19%