27/11/2023 - 19:25:56

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Αγορά ιδίων μετοχών

27/11/2023 - 18:00:33

ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του 1ου θέματος της ΕΓΣ

27/11/2023 - 17:41:03

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

27/11/2023 - 17:39:50

DIMAND Α.Ε. - Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χρήσης 2022

27/11/2023 - 15:58:52

TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

27/11/2023 - 14:57:39

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27/11/2023 - 14:11:48

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ANAKOIΝΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

27/11/2023 - 12:09:38

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

27/11/2023 - 12:06:17

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27/11/2023 - 11:27:41

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

3.077,47
07:41
0,26%
2.106,97
07:39
0,59%
1.265,36
07:54
0,53%
0,00
17:25
-100,00%