ΣύμβολοΜέση ΤιμήΑγοράSpreadΠώλησηΤελ. Πράξη
EUR/USD EURUSD1,06852
1.06 84 6
0,0001
1.06 85 8
12:09
BTC/USD BTCUSD66.976,00000
66974. 0
4,0000
66978. 0
12:09
EUR/CHF EURCHF0,95309
0.95 29 0
0,0004
0.95 32 7
12:09
USD/JPY USDJPY157,00500
156. 98 4
0,0410
157. 02 5
12:09
EUR/JPY EURJPY167,75500
167. 74 3
0,0240
167. 76 7
12:09
EUR/AUD EURAUD1,61537
1.61 51 5
0,0004
1.61 55 9
12:09
EUR/CAD EURCAD1,47017
1.47 00 3
0,0003
1.47 03 0
12:09
EUR/GBP EURGBP0,84193
0.84 18 5
0,0002
0.84 20 1
12:09
GBP/USD GBPUSD1,26912
1.26 89 9
0,0002
1.26 92 4
12:09
GBP/EUR GBPEUR1,18777
1.18 76 5
0,0002
1.18 78 9
12:09
Σύμβολο
Τιμή
1,0685
Σύμβολο
Τιμή
66.976,0000
Σύμβολο
Τιμή
0,9531
Σύμβολο
Τιμή
157,0050
167,7550
1,6154
1,4702
0,8419
1,2691
1,1878