ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)
ΟΠΑΠ
ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

16.4300
0.2800 1.7337%
19/04/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 16.1500
Χαμηλό Υψηλό
16,08 16,55
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
14,50 17,31