ΚΛΑΔΟΙ
A.Ε.Ε.Α.Π. Εμπορικών Χώρων RetailREITs.ATH 1
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων OfficeREITs.ATH 1
Αεροπορικές Εταιρίες AIRLINES.ATH 1
Άλλα Οικοδομικά Υλικά BuildingMaterialsOther.ATH 3
Αλουμίνιο ALUMINUM.ATH 1
Αναψυκτικά SOFTDRINKS.ATH 1
Απόσταξη & Οινοπαρ. DISTILLERSVINTNERS.ATH 3
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών PropertyandCasualtyInsurance.ATH 1
Γενικές Ασφάλειες FULLLINEINSURANCE.ATH 1
Γεωργία & Αλιεία FarmingFishingPlantations.ATH 2
Διαφοροπ. Βιομηχ. DIVERSIFIEDINDUSTRIALS.ATH 1
Διαφοροποιημένα Υλικά DiversifiedMaterials.ATH 1
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. DiversifiedREITs.ATH 6
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες DiversifiedFinancialServices.ATH 1
Διαφοροποιημένοι Έμποροι DiversifiedRetailers.ATH 2
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες AssetManagersCustodians.ATH 2
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών OilRefiningandMarketing.ATH 4
Είδη Προσωπ. Φροντ. PERSONALPRODUCTS.ATH 2
Εκδόσεις PUBLISHING.ATH 2
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά CommercialVehiclesParts.ATH 1
Εμπόριο Ενδυμάτων APPARELRETAILERS.ATH 1
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης HomeImprovementRetailers.ATH 1
Εναλλακτικός Ηλεκτρ. ALTERNATIVEELECTRICITY.ATH 1
Εξειδ/νο Λιαν. Εμπ. SPECIALTYRETAILERS.ATH 4
Εξοπλισμός Τηλ/νιών TELECOMMUNICATIONSEQUIPMENT.ATH 1
Επενδυτικ. Υπηρεσίες INVESTMENTSERVICES.ATH 1
Επενδυτικές Εταιρείες κλειστού τύπου ClosedEndInvestments.ATH 1
Έπιπλα HouseholdFurnishings.ATH 3
Ηλεκρικά Εξαρτήματα ElectricalComponents.ATH 3
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία ElectronicEntertainment.ATH 1
Ιατρικός Εξοπλισμός MEDICALEQUIPMENT.ATH 1
Καπνός TOBACCO.ATH 1
Κατασκευαστές Στέγασης & Επικαλύψεων BuildingRoofWallboardandPlumbing.ATH 4
Κατασκευές Construction.ATH 10
Κατασκευή Κατοικιών HOMECONSTRUCTION.ATH 1
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα TextileProducts.ATH 7
Λιαν. & Χονδρ. Τροφ. FOODRETAILERSWHOLESALERS.ATH 1
Λογισμικό SOFTWARE.ATH 5
Μεταλλουργία MetalFabricating.ATH 3
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού MachineryIndustrial.ATH 2
Ξενοδοχεία & Πανσιόν HotelsMotels.ATH 1
Οικιακές Συσκευές HouseholdAppliance.ATH 2
Ορυχεία GENERALMINING.ATH 1
Παιχνίδια TOYS.ATH 1
Πλαστικά Plastics.ATH 3
Προμηθευτές Βιομηχ. INDUSTRIALSUPPLIERS.ATH 5
Ρουχισμός & Αξεσουάρ CLOTHINGACCESSORIES.ATH 3
Σίδηρος & Χάλυβας IronSteel.ATH 5
Συμβατικός Ηλεκτρ. ELECTRICITY.ATH 2
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας RealEstateHoldingandDevelopment.ATH 6
Ταξίδια & Τουρισμός TRAVELTOURISM.ATH 5
Τράπεζες BANKS.ATH 7
Τρόφιμα FOODPRODUCTS.ATH 5
Τσιμέντα Cement.ATH 1
Τυχερά Παιχνίδια CasinosGambling.ATH 3
Ύδρευση WATER.ATH 2
Υλικά Συσκευασίας CONTAINERSPACKAGING.ATH 3
Υλικό Υπολογιστών COMPUTERHARDWARE.ATH 2
Υπηρ. Ακιν. Περιουσ. REALESTATESERVICES.ATH 1
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης RentalLeasingServicesConsumer.ATH 1
Υπηρεσίες Η/Υ COMPUTERSERVICES.ATH 6
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης FormsBulkPrintingServices.ATH 2
Υπηρεσίες Μεταφορών TRANSPORTATIONSERVICES.ATH 3
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών TelecommunicationsServices.ATH 1
Υπηρεσίες Υγείας HealthCareServices.ATH 1
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις BackOfficeSupportHRConsulting.ATH 1
Φαρμακ/κά Προϊόντα PHARMACEUTICALS.ATH 1
Ψυχαγωγία Entertainment.ATH 1