ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)
ΟΠΑΠ
ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

16.1500
0.0600 0.3729%
18/04/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 16.0900
Χαμηλό Υψηλό
16,15 16,28
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00