ΕΙΔΗΣΕΙΣ
29/09/2023 - 16:53:29

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29/09/2023 - 16:24:08

DOTSOFT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2023 - 30/06/2023

29/09/2023 - 16:19:07

DOTSOFT Α.Ε. - Ανακοίνωση Παύσης Συμμετοχής Σε Εταιρείες

29/09/2023 - 15:55:39

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2023

29/09/2023 - 14:51:38

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

29/09/2023 - 14:30:38

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

29/09/2023 - 13:35:47

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

29/09/2023 - 13:24:39

UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

29/09/2023 - 13:15:04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 08.09.2023

29/09/2023 - 12:27:51

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (28/09/2023)

29/09/2023 - 12:02:16

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29/09/2023 - 11:57:03

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

29/09/2023 - 11:43:57

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

29/09/2023 - 10:46:58

SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

29/09/2023 - 10:27:44

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Παρουσίασης & Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μηνου 2023

29/09/2023 - 10:18:21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

29/09/2023 - 10:02:56

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/09/2023 - 10:02:09

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Απόφαση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών

29/09/2023 - 10:00:43

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/09/2023 - 09:53:01

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

29/09/2023 - 09:52:26

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

29/09/2023 - 09:51:19

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΟΜΙΛΟΥ Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

29/09/2023 - 09:36:16

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

29/09/2023 - 09:24:33

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/09/2023 - 08:57:36

SPACE HELLAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Space Hellas_Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023

29/09/2023 - 08:44:56

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

28/09/2023 - 20:20:23

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

28/09/2023 - 20:12:23

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

28/09/2023 - 20:04:19

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

28/09/2023 - 19:37:42

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Υλοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

28/09/2023 - 19:09:50

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

28/09/2023 - 18:50:57

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Oικονομικών Aποτελεσμάτων A' Eξαμήνου 2023

28/09/2023 - 18:19:39

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - ΟΛΘ Α.Ε.: Ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως Προτιμητέος Επενδυτής για την απόκτηση του 67% των μετοχών της «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.»

28/09/2023 - 18:18:58

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

28/09/2023 - 18:04:47

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/09/2023 - 18:03:59

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

28/09/2023 - 18:00:48

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 σημείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 για την καταβολή μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων υπό τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τι

28/09/2023 - 18:00:19

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Ανακοίνωση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων / δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος και πληρωμής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων

28/09/2023 - 18:00:13

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/09/2023 - 17:52:19

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2023

28/09/2023 - 17:48:43

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/09/2023 - 17:40:43

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 6ΜΗΝΟΥ 2023

28/09/2023 - 17:31:20

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

28/09/2023 - 17:29:41

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/09/2023 - 17:24:50

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/09/2023 - 17:22:52

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

28/09/2023 - 17:22:10

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

28/09/2023 - 16:38:41

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Οικονομικής Έκθεσης πρώτου εξαμήνου 2023

28/09/2023 - 16:20:13

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2023

28/09/2023 - 15:17:24

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (27/09/2023)

28/09/2023 - 15:11:00

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28/09/2023 - 14:52:07

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Δελτίο Τύπου - εκμίσθωση του γραφειακού συγκροτήματος ΚΑΡΕΛΑ στη MYTILINEOS

28/09/2023 - 11:04:46

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/09/2023 - 10:27:13

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

28/09/2023 - 10:21:15

Όμιλος ΕΧΑΕ - OPTIMA BANK Α.Ε.: AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

28/09/2023 - 10:21:07

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

28/09/2023 - 10:19:49

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση Απόφασης Διανομής Προσωρινού Μερίσματος Χρήσεως 2023

28/09/2023 - 10:13:43

CAIRO MEZZ PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ CAIRO MEZZ PLC ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2023

28/09/2023 - 10:08:22

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28/09/2023 - 09:54:21

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/09/2023 - 09:49:17

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Investor Day 2023

28/09/2023 - 09:39:28

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

28/09/2023 - 09:29:06

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27/09/2023 - 19:03:33

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

27/09/2023 - 19:00:54

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Χαντζηνικολάου

27/09/2023 - 18:57:43

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

27/09/2023 - 18:16:30

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27/09/2023 - 18:01:03

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Intrakat IR Release HY 2023

27/09/2023 - 17:56:16

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Intrakat Presentation to Analysts - H1 2023 Interim Financial Results

27/09/2023 - 17:54:15

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Ανακοίνωση

27/09/2023 - 17:39:45

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

27/09/2023 - 17:33:03

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2023

27/09/2023 - 17:32:21

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

27/09/2023 - 17:25:05

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δελτίο Τύπου: Ανάκαμψη και δυναμική πορεία για την INTRAKAT στο 1ο εξάμηνο του 2023

27/09/2023 - 17:24:20

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

27/09/2023 - 17:24:10

REAL CONSULTING ΑΕ - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

27/09/2023 - 17:11:32

DOTSOFT Α.Ε. - Ανακοίνωση Αντικατάστασης Μέλους Δ.Σ. και Ανασυγκρότησης Αυτού σε Σώμα

27/09/2023 - 17:07:56

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

27/09/2023 - 16:44:47

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ STOCK OPTION

27/09/2023 - 16:20:42

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

27/09/2023 - 16:11:50

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

27/09/2023 - 14:32:34

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (26/09/2023)

27/09/2023 - 13:58:23

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

27/09/2023 - 13:12:21

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2023 (Ορθή Επανάληψη)

27/09/2023 - 12:05:52

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

27/09/2023 - 10:39:07

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

27/09/2023 - 10:20:03

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26.09.2023 ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 07.09.2023

27/09/2023 - 10:00:24

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27/09/2023 - 08:44:17

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/09/2023 - 19:44:14

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500εκατ. ευρώ με απόδοση 8,0% από την Εθνική Τράπεζα

26/09/2023 - 18:50:01

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ενδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού ΚΟΔ 2018

26/09/2023 - 18:29:18

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

26/09/2023 - 18:14:08

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 6μήνου 2023

26/09/2023 - 18:08:38

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/09/2023 - 17:58:02

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση για εισαγωγή νέων μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

26/09/2023 - 17:57:06

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

26/09/2023 - 17:44:41

DIMAND Α.Ε. - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

26/09/2023 - 17:29:17

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΛΓΕΚΑ A.E._25.9.2023

26/09/2023 - 17:28:50

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ Δ.Σ. ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Α.ΚΑΤΣΙΩΤΗ

26/09/2023 - 17:06:53

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023: αύξηση μεγεθών σε όλους τους τομείς, εκτός της διακίνησης συμβατικού φορτίου και της σιδηροδρομικής σύνδεσης (Intermodal)

26/09/2023 - 12:21:28

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Ενημέρωση Αναλυτών Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2023

26/09/2023 - 11:58:02

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (25/09/2023)

26/09/2023 - 10:22:15

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση - Ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α' εξαμήνου 2023

26/09/2023 - 10:21:17

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/09/2023 - 10:13:40

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

26/09/2023 - 10:01:17

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

26/09/2023 - 10:00:40

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

26/09/2023 - 10:00:27

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

26/09/2023 - 09:39:19

Όμιλος ΕΧΑΕ - OPTIMA BANK AE - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

26/09/2023 - 09:11:06

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

26/09/2023 - 08:56:14

PROFILE A.E.B.E. - Όμιλος Profile: Οι επενδύσεις σε νέες λύσεις αποδίδουν - ισχυρή ανάπτυξη και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας στο α' εξάμηνο του 2023

26/09/2023 - 08:25:13

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/09/2023 - 08:24:20

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/09/2023 - 19:48:21

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

25/09/2023 - 19:40:58

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

25/09/2023 - 19:34:53

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

25/09/2023 - 19:02:45

CENERGY HOLDINGS - Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει σύμβαση για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία

25/09/2023 - 18:53:55

AS COMPANY Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

25/09/2023 - 18:31:40

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - IR Report 1H 2023

25/09/2023 - 18:30:43

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25/09/2023 - 18:24:07

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

25/09/2023 - 18:05:43

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

25/09/2023 - 17:51:55

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

25/09/2023 - 17:42:30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

25/09/2023 - 17:41:02

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολόγιο 2023

25/09/2023 - 17:40:11

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PL - Δημοσι?ευση Οικονομικω?ν Αποτελεσμα?των Α' Εξαμη?νου 2023

25/09/2023 - 17:24:50

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

25/09/2023 - 17:24:19

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

25/09/2023 - 17:23:42

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

25/09/2023 - 17:23:05

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

25/09/2023 - 17:08:36

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Πρόσκληση για την Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6 μήνου 2023 σε αναλυτές με Τηλεδιάσκεψη

25/09/2023 - 17:08:05

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

25/09/2023 - 16:44:19

PROFILE A.E.B.E. - Ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2023

25/09/2023 - 12:14:47

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25/09/2023 - 11:45:10

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2023

25/09/2023 - 10:52:45

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας: Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/09/2023 - 10:27:55

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - Διαπίστωση και ανακοίνωση παρέλευσης ως άπρακτης της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 Ν. 4548/2018.

25/09/2023 - 10:02:52

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

25/09/2023 - 10:01:24

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

25/09/2023 - 09:41:40

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25/09/2023 - 09:38:24

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

25/09/2023 - 08:32:44

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την απόκτηση των μετοχών της που κατέχ

22/09/2023 - 19:24:29

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/09/2023 - 18:49:24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κοντόπουλο

22/09/2023 - 18:43:18

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

22/09/2023 - 17:53:58

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν. 4374/2016

22/09/2023 - 17:49:02

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

22/09/2023 - 17:42:29

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

22/09/2023 - 17:34:13

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/09/2023 - 17:21:30

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2023

22/09/2023 - 16:47:21

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη - Παρουσίαση Αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελεσμάτα του Α' Εξαμήνου 2023

22/09/2023 - 15:08:25

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (21/09/2023)

22/09/2023 - 14:34:26

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

22/09/2023 - 14:33:54

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Γνωστοποίηση Συναλλαγών

22/09/2023 - 10:22:59

SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22/09/2023 - 10:09:17

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

22/09/2023 - 10:08:08

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

22/09/2023 - 10:00:35

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

22/09/2023 - 09:59:49

EPSILON NET Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Epsilon SingularLogic Α.Ε.

22/09/2023 - 09:45:51

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Έναρξη Εφαρμογής Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών Πειραιώς Financial Holdings

22/09/2023 - 09:14:24

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

22/09/2023 - 08:51:45

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

21/09/2023 - 20:33:14

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

21/09/2023 - 19:15:23

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

21/09/2023 - 19:14:22

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/09/2023 - 19:09:29

VIOHALCO SA/NV - Ενημέρωση επενδυτών και αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων

21/09/2023 - 18:59:16

VIOHALCO SA/NV - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

21/09/2023 - 18:45:18

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

21/09/2023 - 18:31:05

JUMBO Α.Ε.E. - Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

21/09/2023 - 18:24:57

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

21/09/2023 - 18:19:16

JUMBO Α.Ε.E. - JUMBO Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων Α εξαμήνου

21/09/2023 - 18:00:53

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - IR Report 1H 2023

21/09/2023 - 17:45:38

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023

21/09/2023 - 17:35:49

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

21/09/2023 - 17:32:07

LAVIPHARM Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

21/09/2023 - 17:26:51

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

21/09/2023 - 17:26:15

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

21/09/2023 - 17:23:14

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

21/09/2023 - 17:20:10

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

21/09/2023 - 16:20:16

Όμιλος ΕΧΑΕ - OPTIMA BANK AE - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

21/09/2023 - 14:44:42

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Στρατηγική Συνεργασία Ομίλου Fourlis και Latsco Family Office, για τη συμμετοχή της Latsco Hellenic Holdings Sarl στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ

21/09/2023 - 13:21:47

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής ελέγχου του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ

21/09/2023 - 13:05:26

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

21/09/2023 - 13:05:06

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

21/09/2023 - 12:53:21

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

21/09/2023 - 12:52:26

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (20/09/2023)

21/09/2023 - 12:45:40

EPSILON NET Α.Ε. - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/09/2023 - 12:29:24

PROFILE A.E.B.E. - Η MoneyMasters Limited θέτει σε λειτουργία τη λύση Axia Suite της Profile Software

21/09/2023 - 10:11:50

EPSILON NET Α.Ε. - Όμιλος EPSILON ΝΕΤ: «ICT Company of the Year» στα BITE Awards 2023

21/09/2023 - 09:45:14

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

21/09/2023 - 09:10:08

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

21/09/2023 - 09:05:49

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

20/09/2023 - 19:59:11

Όμιλος ΕΧΑΕ - OPTIMA BANK A.E.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ

20/09/2023 - 19:51:57

CENERGY HOLDINGS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 (Ορθή Επανάληψη)

20/09/2023 - 19:49:48

Όμιλος ΕΧΑΕ - OPTIMA BANK AE - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

20/09/2023 - 19:22:22

CENERGY HOLDINGS - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

20/09/2023 - 18:56:08

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Τροποποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2023

20/09/2023 - 18:18:18

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

20/09/2023 - 18:16:43

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

20/09/2023 - 18:04:24

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ: Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20/09/2023 - 17:44:34

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

20/09/2023 - 17:31:37

EPSILON NET Α.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

20/09/2023 - 17:14:11

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

20/09/2023 - 16:01:08

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 41ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Ορθή Επανάληψη)

20/09/2023 - 15:16:09

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Συμπληρωματική Ανακοίνωση - Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

20/09/2023 - 13:16:16

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (19/09/2023)

20/09/2023 - 12:17:06

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

20/09/2023 - 11:13:39

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

20/09/2023 - 10:22:05

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

20/09/2023 - 09:26:52

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

20/09/2023 - 09:14:37

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20/09/2023 - 08:41:40

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

19/09/2023 - 19:11:48

CENERGY HOLDINGS - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

19/09/2023 - 18:34:48

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023

19/09/2023 - 18:29:49

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

19/09/2023 - 18:08:25

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19/09/2023 - 18:07:37

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19/09/2023 - 17:58:28

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19/09/2023 - 17:37:59

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

19/09/2023 - 17:37:14

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19/09/2023 - 15:03:45

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/09/2023 - 15:03:27

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

19/09/2023 - 13:37:31

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γνωστοποίηση Συναλλαγών

19/09/2023 - 11:19:22

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19/09/2023 - 10:18:16

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (18/09/2023)

19/09/2023 - 10:03:37

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

19/09/2023 - 10:02:28

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

19/09/2023 - 09:53:32

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Η Κοινοπραξία GE Vernova-Mytilineos προτιμώμενος προμηθευτής σε διαγωνισμό για έργο ενεργειακής μετάβασης στη βρετανική αγορά

19/09/2023 - 09:45:14

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

19/09/2023 - 09:00:15

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

18/09/2023 - 18:11:33

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - Πρακτικό Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανασυγκρότηση σε σώμα

18/09/2023 - 18:10:56

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση εκ νέου σε σώμα

18/09/2023 - 18:10:28

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου - Ανασυγκρότηση σε σώμα

18/09/2023 - 18:09:36

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18/09/2023 - 17:30:01

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Σε λειτουργία και οι 3 Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

18/09/2023 - 17:26:43

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

18/09/2023 - 17:26:13

SPACE HELLAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Space Hellas_Ολοκλήρωση Έργου ενοποιημένης επικοινωνίας του Δήμου Ιωαννιτών

18/09/2023 - 17:25:27

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

18/09/2023 - 17:25:05

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

18/09/2023 - 17:24:25

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

18/09/2023 - 17:23:53

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

18/09/2023 - 17:21:57

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

18/09/2023 - 15:01:23

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ)

18/09/2023 - 15:00:56

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ)

18/09/2023 - 15:00:40

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)

18/09/2023 - 14:58:04

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

18/09/2023 - 14:57:37

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

18/09/2023 - 12:15:56

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

18/09/2023 - 11:47:22

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (15/09/2023)

18/09/2023 - 11:45:34

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

18/09/2023 - 11:27:43

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

18/09/2023 - 11:01:39

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18/09/2023 - 10:28:03

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

18/09/2023 - 10:26:52

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση-Πληροφόρηση άρθρου 6 παρ.5 Ν.4374/2016 - 1ου εξαμήνου 2023

18/09/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

14/09/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

14/09/2023 - 00:00:00

Εισαγωγή μετοχών από άσκηση stock options

11/09/2023 - 18:41:43

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α' Εξάμηνο 2023

11/09/2023 - 17:43:39

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

11/09/2023 - 17:26:28

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (08/09/2023)

11/09/2023 - 17:21:09

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/09/2023 - 12:43:30

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πέμπτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

11/09/2023 - 11:53:57

UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11/09/2023 - 11:42:42

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11/09/2023 - 11:19:30

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/09/2023 - 10:11:14

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

11/09/2023 - 10:01:57

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

11/09/2023 - 09:35:04

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

08/09/2023 - 19:28:20

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

08/09/2023 - 19:10:52

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

08/09/2023 - 17:54:07

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08/09/2023 - 17:27:17

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

08/09/2023 - 17:25:39

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

08/09/2023 - 17:23:46

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

08/09/2023 - 17:19:23

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

08/09/2023 - 15:53:11

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/09/2023 - 15:41:42

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/09/2023 - 11:39:09

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08/09/2023 - 11:36:51

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (Ορθή Επανάληψη)

08/09/2023 - 10:54:15

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (07/09/2023)

08/09/2023 - 10:28:20

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 07.09.2023

08/09/2023 - 09:46:52

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

07/09/2023 - 19:08:56

CENERGY HOLDINGS - Η Σωληνουργεία Κορίνθου αναλαμβάνει τρία υποθαλάσσια έργα της Aker BP στη Βόρεια Θάλασσα

07/09/2023 - 19:04:02

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

07/09/2023 - 18:38:19

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

07/09/2023 - 18:09:16

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

07/09/2023 - 18:06:40

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση εκ νέου συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου-Εκ νέου συγκρότηση σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

07/09/2023 - 18:02:39

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση οριστικής εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου- Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Ελέγχου

07/09/2023 - 17:57:30

SUNRISEMEZZ PLC - Ανακοίνωση πληρωμής τοκομεριδίου

07/09/2023 - 17:57:22

PHOENIX VEGA MEZZ PLC - Ανακοίνωση πληρωμής τοκομεριδίου

07/09/2023 - 17:53:44

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ

07/09/2023 - 17:48:21

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

07/09/2023 - 17:37:59

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (αρ. 1 παρ.5 περ.η΄) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙ

07/09/2023 - 17:35:58

NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόκτηση νέου ακινήτου στο Μαρούσι 07092023

07/09/2023 - 15:07:34

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/09/2023 - 14:43:07

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/09/2023 - 13:36:24

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/09/2023 - 12:51:58

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄Εξαμήνου 2023

07/09/2023 - 12:20:55

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

07/09/2023 - 11:17:24

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

07/09/2023 - 10:36:58

JUMBO Α.Ε.E. - Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το 8μηνο του 2023

07/09/2023 - 10:36:04

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (06/09/2023)

07/09/2023 - 10:12:06

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

07/09/2023 - 09:37:57

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου και Πρώτου Εξαμήνου 2023

07/09/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

06/09/2023 - 20:55:45

NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Οικονομικά Αποτελέσματα 30.06.2023

06/09/2023 - 19:30:34

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 06/09/2023

06/09/2023 - 19:29:51

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

06/09/2023 - 19:25:49

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

06/09/2023 - 18:13:56

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/09/2023 - 17:53:03

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Μεταβολή ημερομηνίας δημοσίευσης χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου

06/09/2023 - 17:43:46

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

06/09/2023 - 17:43:17

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - Διευκρινιστική Ανακοίνωση

06/09/2023 - 17:27:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση

06/09/2023 - 17:24:12

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

06/09/2023 - 17:23:39

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

06/09/2023 - 17:22:58

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

06/09/2023 - 17:22:37

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

06/09/2023 - 17:21:59

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

06/09/2023 - 16:39:21

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

06/09/2023 - 16:32:12

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/09/2023 - 15:29:21

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

06/09/2023 - 15:17:19

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/09/2023 - 13:51:35

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

06/09/2023 - 13:51:08

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/09/2023 - 13:49:14

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

06/09/2023 - 12:41:53

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 01-09-2023

06/09/2023 - 12:32:12

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

06/09/2023 - 10:51:36

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

06/09/2023 - 10:03:06

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

06/09/2023 - 09:58:35

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

06/09/2023 - 09:31:05

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

06/09/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

05/09/2023 - 22:59:45

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05/09/2023 - 20:08:09

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ολοκλήρωση πώλησης leasing θυγατρικής, συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου NPE (Συναλλαγή Sunshine) μεικτής λογιστικής αξίας Ευρώ 0,5δισ.

05/09/2023 - 20:06:37

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

05/09/2023 - 19:23:39

CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables αναλαμβάνει σύμβαση για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Baltica 2

05/09/2023 - 18:20:54

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών

05/09/2023 - 18:13:43

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

05/09/2023 - 17:39:20

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

05/09/2023 - 17:34:02

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα A' Εξαμήνου 2023 του Ομίλου Fourlis

05/09/2023 - 17:26:33

REDS Α.Ε. - Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

05/09/2023 - 17:17:30

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

05/09/2023 - 17:10:53

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - 9η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

05/09/2023 - 16:13:45

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

05/09/2023 - 14:12:48

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

05/09/2023 - 13:35:47

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΣΤΙΣ 04.09.2023

05/09/2023 - 11:27:34

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (04/09/2023)

05/09/2023 - 10:12:34

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Έγκριση του Κανονισμού για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και διάθεση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών το 2023 [5.9.2023]

05/09/2023 - 10:03:20

NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.9.2023

05/09/2023 - 09:50:28

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

05/09/2023 - 08:55:05

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Εξαγορά της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ από την MYTILINEOS

05/09/2023 - 07:46:11

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

05/09/2023 - 07:45:42

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

05/09/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

05/09/2023 - 00:00:00

Εισαγωγή μετοχών από άσκηση stock options

04/09/2023 - 20:00:22

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Έναρξη Προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

04/09/2023 - 19:29:13

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

04/09/2023 - 19:25:55

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Γνωστοποίηση αποκοπής και πληρωμής προσωρινού μερίσματος

04/09/2023 - 18:52:28

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - Ανακοίνωση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1ης Σεπτεμβρίου 2023

04/09/2023 - 18:32:39

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

04/09/2023 - 17:56:44

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/09/2023 - 17:54:15

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2023 - Δελτίο Τύπου

04/09/2023 - 17:33:49

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/09/2023 - 17:27:03

NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023_04.09.2023

04/09/2023 - 17:25:23

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

04/09/2023 - 17:24:48

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

04/09/2023 - 17:23:23

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

04/09/2023 - 17:22:01

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

04/09/2023 - 15:23:34

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

04/09/2023 - 14:45:25

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/09/2023 - 13:30:50

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/09/2023 - 12:11:09

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση

04/09/2023 - 11:00:49

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/09/2023 - 10:25:22

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

04/09/2023 - 10:15:14

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση

04/09/2023 - 09:43:16

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς της εταιρείας ΚΤ Golden Retail Venture Ltd

04/09/2023 - 09:37:06

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

01/09/2023 - 20:21:41

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/09/2023 - 19:19:06

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 2023

01/09/2023 - 19:13:32

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2023

01/09/2023 - 19:11:19

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

01/09/2023 - 19:10:13

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2023

01/09/2023 - 19:05:16

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

01/09/2023 - 19:04:26

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

01/09/2023 - 18:38:10

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/09/2023 - 18:17:09

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/09/2023 - 18:15:51

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/09/2023 - 18:08:56

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

01/09/2023 - 17:40:23

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ NEOY ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

01/09/2023 - 17:30:31

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανάθεση της Οικονομικής Διεύθυνσης της ΕΛΓΕΚΑ στον κ. Σπυρίδωνα Καρανάσο και ορισμός του ως νέου Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές

01/09/2023 - 17:25:55

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

01/09/2023 - 16:59:09

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

01/09/2023 - 16:52:03

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

01/09/2023 - 16:29:48

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

01/09/2023 - 16:22:11

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29-08-2023

01/09/2023 - 14:16:46

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

01/09/2023 - 13:52:25

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

01/09/2023 - 12:55:54

ΑΒΑΞ Α.Ε. - Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

01/09/2023 - 11:18:01

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

01/09/2023 - 10:43:00

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

01/09/2023 - 09:36:28

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

01/09/2023 - 09:16:51

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

01/09/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

31/08/2023 - 19:00:02

CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το αιολικό πάρκο Dieppe Le Tr?port στη Γαλλία

31/08/2023 - 18:14:48

NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY_Κατάσταση Επενδύσεων 30.06.2023

31/08/2023 - 17:45:33

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Επίτευξη Οριστικής Συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Astir Ι

31/08/2023 - 17:45:28

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

31/08/2023 - 17:30:10

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

31/08/2023 - 17:28:43

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

31/08/2023 - 17:24:38

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

31/08/2023 - 17:23:55

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

31/08/2023 - 17:23:19

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

31/08/2023 - 17:22:42

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

31/08/2023 - 17:21:48

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2023

31/08/2023 - 17:20:11

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - Προγράμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του ΔΣ και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας , με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών της Εταιρείας

31/08/2023 - 17:02:37

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ

31/08/2023 - 15:37:00

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

31/08/2023 - 15:03:41

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & ορισμός των ανεξάρτητων μελών του - Εκλογή Νέας Επιτροπής Ελέγχου

31/08/2023 - 14:51:30

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Αυγούστου 2023: Αποφάσεις - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

31/08/2023 - 12:25:46

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/08/2023 - 12:15:22

PROFILE A.E.B.E. - Η Profile Software θέτει σε λειτουργία τη λύση Axia Custody στην FundBank

31/08/2023 - 11:53:40

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31/08/2023 - 10:28:11

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέματα Α Εξαμήνου 2023

31/08/2023 - 10:07:00

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

31/08/2023 - 09:36:43

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

31/08/2023 - 08:55:29

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

31/08/2023 - 08:44:56

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - Ανακοίνωση γιά Πρόθεση Δημόσιας Προσφοράς

30/08/2023 - 19:26:26

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - AUSTRIACARD HOLDINGS AG ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

30/08/2023 - 18:01:24

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανακοίνωση - Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών για την απόκτηση ποσοστού 7,2% στην Ελληνική Τράπεζα

30/08/2023 - 17:20:51

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «STRIX HOLDINGS L.P.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 2,64 ΕΥΡΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧ

30/08/2023 - 11:09:16

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30/08/2023 - 09:58:02

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κοζάνη

29/08/2023 - 18:26:43

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Δ/νοντα Σύμβουλο κ. Κοντόπουλο

29/08/2023 - 18:25:55

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

29/08/2023 - 18:20:13

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

29/08/2023 - 17:51:23

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023

29/08/2023 - 17:18:12

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29 Αυγούστου 2023

29/08/2023 - 17:15:33

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Αυγούστου 2023

29/08/2023 - 16:36:53

CPI A.E. - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

29/08/2023 - 16:21:19

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/08/2023 - 14:36:48

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

29/08/2023 - 12:30:36

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

29/08/2023 - 12:13:39

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29/08/2023 - 11:58:18

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

29/08/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

28/08/2023 - 18:51:47

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

28/08/2023 - 18:11:34

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/08/2023 - 18:03:34

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

28/08/2023 - 17:52:19

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

28/08/2023 - 17:25:56

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

28/08/2023 - 17:24:57

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/08/2023 - 17:23:34

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

28/08/2023 - 17:22:03

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

28/08/2023 - 16:44:32

VIDAVO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/08/2023 - 12:26:24

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/08/2023 - 11:11:49

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

28/08/2023 - 11:11:16

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

28/08/2023 - 11:10:41

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28/08/2023 - 10:50:11

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28/08/2023 - 10:48:38

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

28/08/2023 - 10:48:28

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25-08-23

28/08/2023 - 10:47:14

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

28/08/2023 - 10:43:15

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

28/08/2023 - 10:42:32

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023 & Πρόσκληση σε Conference Call

28/08/2023 - 10:07:47

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28/08/2023 - 09:48:35

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της, Alpha Bank A.E., σύναψε δεσμευτική συμφωνία με την Hoist Finance AB (publ) αναφορικά με το Project Cell για την πώληση Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπη

28/08/2023 - 09:38:20

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

28/08/2023 - 09:37:17

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ανακοίνωση οργανωτικών αλλαγών

28/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

28/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

25/08/2023 - 19:39:30

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/08/2023 - 18:35:57

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

25/08/2023 - 17:48:41

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

25/08/2023 - 17:39:02

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

25/08/2023 - 17:31:04

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 584 - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

25/08/2023 - 17:30:03

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ EΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

25/08/2023 - 17:29:04

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

25/08/2023 - 17:27:29

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

25/08/2023 - 17:27:17

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 583 07.08.2023- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

25/08/2023 - 17:25:30

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

25/08/2023 - 17:24:53

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

25/08/2023 - 17:12:27

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/08/2023 - 15:49:21

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

25/08/2023 - 11:33:48

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25/08/2023 - 11:28:41

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/08/2023 - 09:35:56

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

25/08/2023 - 09:14:16

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

25/08/2023 - 08:52:49

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

25/08/2023 - 08:32:41

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - Ανακοίνωση γιά Πώληση της Dolit Investments

25/08/2023 - 08:32:19

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

25/08/2023 - 00:00:00

Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

25/08/2023 - 00:00:00

Aποκοπή ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

24/08/2023 - 19:23:24

CENERGY HOLDINGS - Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. ("Hellenic Cables S.A.") αναλαμβάνει, ως ανάδοχος, τη σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης για τη διασύνδεση του δυτικού υποσταθμού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Gennaker στη Βαλτική Θάλασσα με το δίκτυο

24/08/2023 - 18:15:31

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

24/08/2023 - 18:08:26

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

24/08/2023 - 14:13:33

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/08/2023 - 13:35:17

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

24/08/2023 - 13:10:29

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΗΣ Τ Γ Σ 8 ΣΕΠ 23

24/08/2023 - 12:44:20

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

24/08/2023 - 12:34:34

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

24/08/2023 - 11:14:25

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

24/08/2023 - 10:38:03

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (23/08/2023)

24/08/2023 - 10:22:55

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

24/08/2023 - 10:01:02

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

23/08/2023 - 19:39:28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

23/08/2023 - 18:21:33

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της διάθεσης παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών του άρθρου 27Α Ν. 4172/2013

23/08/2023 - 18:19:55

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

23/08/2023 - 17:55:15

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

23/08/2023 - 17:49:25

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση για Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

23/08/2023 - 17:36:26

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου για εκλογή - Ορισμό Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και συγκρότηση αυτής σε σώμα

23/08/2023 - 17:28:41

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

23/08/2023 - 17:27:12

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

23/08/2023 - 17:26:05

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

23/08/2023 - 17:25:19

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

23/08/2023 - 15:12:05

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

23/08/2023 - 14:12:22

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ορισμός υπευθύνου Εταιρικής Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Μετόχων

23/08/2023 - 13:48:17

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/08/2023 - 09:52:36

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23/08/2023 - 09:51:30

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

23/08/2023 - 09:31:14

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 17,3% στην Ελληνική Τράπεζα

23/08/2023 - 00:00:00

Εισαγωγή νέων μετοχών από ΑΜΚ

23/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

23/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

23/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

23/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

22/08/2023 - 17:59:47

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

22/08/2023 - 17:58:51

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

22/08/2023 - 17:52:07

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

22/08/2023 - 17:37:26

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

22/08/2023 - 10:20:00

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/08/2023 - 09:49:39

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

22/08/2023 - 09:35:14

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Εξαγορά της EfaEnergy από την MYTILINEOS

22/08/2023 - 09:34:32

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

22/08/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

21/08/2023 - 18:50:28

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

21/08/2023 - 18:47:38

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση Σχολιασμού Δημοσιεύματος

21/08/2023 - 17:51:10

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

21/08/2023 - 17:27:52

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

21/08/2023 - 17:26:55

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

21/08/2023 - 17:23:56

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

21/08/2023 - 17:23:19

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

21/08/2023 - 17:11:59

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

21/08/2023 - 16:57:30

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (18/08/2023)

21/08/2023 - 15:24:54

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/08/2023 - 09:47:41

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

21/08/2023 - 09:23:38

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

21/08/2023 - 09:18:50

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

21/08/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

21/08/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

21/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής & Αποκοπή ΑΜΚ με διανομή δωρεάν μετοχών

21/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής & Αποκοπή ΑΜΚ με διανομή δωρεάν μετοχών

18/08/2023 - 19:50:34

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

18/08/2023 - 19:07:37

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

18/08/2023 - 19:03:23

ΔΕΗ Α.Ε. - Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

18/08/2023 - 18:29:49

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

18/08/2023 - 18:11:34

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

18/08/2023 - 18:11:06

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

18/08/2023 - 18:08:49

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/08/2023 - 17:26:26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

18/08/2023 - 14:19:47

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

18/08/2023 - 09:35:19

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

18/08/2023 - 09:30:23

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

18/08/2023 - 09:27:34

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18/08/2023 - 09:04:22

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023

17/08/2023 - 18:19:55

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

17/08/2023 - 17:15:22

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17/08/2023 - 16:46:16

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

17/08/2023 - 16:40:47

DOTSOFT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17/08/2023 - 15:05:32

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17/08/2023 - 14:48:40

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/08/2023 - 14:48:34

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

17/08/2023 - 14:48:28

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/08/2023 - 13:26:40

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑYΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ)

17/08/2023 - 12:24:54

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο με αυτή μέρος

17/08/2023 - 09:57:53

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17/08/2023 - 09:26:08

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

16/08/2023 - 17:56:49

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

16/08/2023 - 17:41:13

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

16/08/2023 - 17:39:25

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

16/08/2023 - 17:37:29

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

16/08/2023 - 17:35:07

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

16/08/2023 - 17:30:53

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

16/08/2023 - 17:28:07

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

16/08/2023 - 17:02:21

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

16/08/2023 - 10:07:01

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

16/08/2023 - 09:54:22

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

16/08/2023 - 09:40:02

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Είσοδος της HELLENiQ ENERGY στον τομέα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

16/08/2023 - 09:36:25

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16/08/2023 - 09:35:58

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

16/08/2023 - 09:35:36

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

16/08/2023 - 09:18:57

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (14/08/2023)

15/08/2023 - 01:11:43

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14/08/2023 - 18:16:49

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

14/08/2023 - 17:56:27

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

14/08/2023 - 17:20:10

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

14/08/2023 - 13:01:16

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (11/08/2023)

14/08/2023 - 12:47:06

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση περί παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

14/08/2023 - 12:10:09

DOTSOFT Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

14/08/2023 - 10:44:20

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14/08/2023 - 09:59:54

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 48MW/96MWh αναλαμβάνει η MYTILINEOS

14/08/2023 - 09:35:20

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

14/08/2023 - 09:26:37

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

14/08/2023 - 09:14:07

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14/08/2023 - 09:11:22

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

11/08/2023 - 18:14:26

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

11/08/2023 - 18:07:26

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

11/08/2023 - 17:55:40

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

11/08/2023 - 17:31:02

ΔΕΗ Α.Ε. - H ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιλέχθηκε για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 98 MW

11/08/2023 - 17:27:33

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11/08/2023 - 17:27:14

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11/08/2023 - 17:26:31

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

11/08/2023 - 17:23:09

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

11/08/2023 - 17:12:12

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

11/08/2023 - 17:11:34

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11/08/2023 - 16:01:03

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επιτροπή Ελέγχου - Συγκρότηση σε σώμα - Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ελέγχου 27.7.2023

11/08/2023 - 16:00:37

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Μελών - Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 27.7.2023

11/08/2023 - 16:00:02

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επιτροπή Ελέγχου - Είδος, Θητεία, Σύνθεση - Απόσπασμα Πρακτικών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.7.2023 (μόνο στην ελληνική γλώσσα)

11/08/2023 - 15:56:33

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - Ανακοίνωση ανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα - Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

11/08/2023 - 14:26:00

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 05-09-2023

11/08/2023 - 12:40:28

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/08/2023 - 11:57:40

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11/08/2023 - 11:05:32

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/08/2023 - 10:34:24

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Ε.Α. ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

11/08/2023 - 09:36:49

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

11/08/2023 - 09:32:58

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

11/08/2023 - 09:26:53

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

11/08/2023 - 09:05:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10/08/2023 - 19:05:42

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

10/08/2023 - 18:01:40

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

10/08/2023 - 17:59:04

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

10/08/2023 - 17:58:34

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

10/08/2023 - 17:58:07

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10/08/2023 - 17:32:40

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού / Έκδοση οικοδομικής άδειας για τη Riviera Galleria και οικοδομικής άδειας εκσκαφών για το Commercial Hub

10/08/2023 - 17:01:34

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ « STRIX HOLDINGS L.P.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ATTICA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

10/08/2023 - 17:00:54

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ATTICA Α

10/08/2023 - 14:24:58

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/08/2023 - 13:26:28

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης WATT AND VOLT

10/08/2023 - 13:11:54

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση διόρθωσης αριθμητικού στοιχείου

10/08/2023 - 12:22:12

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

10/08/2023 - 12:18:44

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ & ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

10/08/2023 - 12:15:44

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023 (Ορθή Επανάληψη)

10/08/2023 - 12:14:37

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

10/08/2023 - 11:24:33

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10/08/2023 - 11:07:09

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10/08/2023 - 11:06:29

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (Ορθή Επανάληψη)

10/08/2023 - 10:51:18

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοι?νωση ολοκλη?ρωσης εξαγορα?ς Unison

10/08/2023 - 10:14:51

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/08/2023 - 10:06:54

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10/08/2023 - 10:06:25

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

10/08/2023 - 09:43:27

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/08/2023 - 09:32:31

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

10/08/2023 - 08:57:15

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση ProForma Αποτελεσμάτων A' Εξαμήνου 2023

09/08/2023 - 18:30:02

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09/08/2023 - 18:14:28

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

09/08/2023 - 17:51:48

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

09/08/2023 - 17:25:00

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

09/08/2023 - 17:24:12

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

09/08/2023 - 17:22:47

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

09/08/2023 - 17:22:13

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

09/08/2023 - 17:11:06

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

09/08/2023 - 15:15:35

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - Απόσπασμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7ης Αυγούστου 2023, Εκλογή νέων μελών Δ.Σ. και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού και Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

09/08/2023 - 15:08:40

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/08/2023 - 15:07:40

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09/08/2023 - 14:26:21

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022

09/08/2023 - 12:10:33

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - Ανακοίνωση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα (Ορθή Επανάληψη)

09/08/2023 - 12:08:32

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (08/08/2023)

09/08/2023 - 11:35:03

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

09/08/2023 - 11:06:48

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

09/08/2023 - 10:43:12

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09/08/2023 - 10:29:11

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

09/08/2023 - 10:13:02

ΑΒΑΞ Α.Ε. - Πώληση θυγατρικής Volterra (Ορθή Επανάληψη)

09/08/2023 - 10:10:38

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09/08/2023 - 09:58:24

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09/08/2023 - 09:40:26

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

09/08/2023 - 09:05:50

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

09/08/2023 - 08:57:47

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Εξαγορά της VOLTERRA από τη MYTILINEOS

09/08/2023 - 08:28:51

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποτελέσματα Β' τριμήνου 2023

08/08/2023 - 18:12:06

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

08/08/2023 - 17:53:18

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

08/08/2023 - 17:22:21

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών του Ν.3556_2007

08/08/2023 - 13:43:11

Όμιλος ΕΧΑΕ - DOTSOFT Α.Ε.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ.Α.

08/08/2023 - 12:35:57

GALAXY COSMOS MEZZ PLC - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 7.8.2023

08/08/2023 - 12:07:28

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση αυτής σε σώμα

08/08/2023 - 11:58:08

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - Ανακοίνωση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα

08/08/2023 - 11:55:38

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

08/08/2023 - 11:50:11

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 07.08.2023

08/08/2023 - 10:56:02

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

08/08/2023 - 10:50:36

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08/08/2023 - 10:26:42

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556

08/08/2023 - 10:21:37

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/08/2023 - 09:55:40

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

08/08/2023 - 08:57:05

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

07/08/2023 - 18:18:11

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

07/08/2023 - 18:00:44

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

07/08/2023 - 17:54:45

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

07/08/2023 - 17:51:12

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.

07/08/2023 - 17:46:38

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: Νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

07/08/2023 - 17:45:47

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Συγκρότηση της Επιτροπής Aποδοχών σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.

07/08/2023 - 17:42:26

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

07/08/2023 - 17:41:15

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.

07/08/2023 - 17:32:37

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Ανακοίνωση για τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.

07/08/2023 - 17:31:38

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

07/08/2023 - 17:27:10

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

07/08/2023 - 17:25:41

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

07/08/2023 - 17:23:13

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

07/08/2023 - 17:22:09

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

07/08/2023 - 17:18:32

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

07/08/2023 - 15:35:46

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ Ν.Ε.Α. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

07/08/2023 - 12:55:45

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

07/08/2023 - 11:23:47

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Σχολιασμός δημοσιεύματος

07/08/2023 - 10:19:51

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2023

07/08/2023 - 10:19:00

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ενημέρωση για εξαγορά παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης warrants

07/08/2023 - 10:02:35

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών (4.8.23)

07/08/2023 - 09:37:44

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

07/08/2023 - 09:26:48

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

07/08/2023 - 08:55:34

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

04/08/2023 - 19:21:40

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Δελτίο Τύπου Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Α' Τριμήνου 2023

04/08/2023 - 19:08:51

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/08/2023 - 18:35:46

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: Οικονομικά αποτελέσματα - Α' Εξάμηνο 2023

04/08/2023 - 18:27:07

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

04/08/2023 - 18:15:50

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

04/08/2023 - 18:12:26

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

04/08/2023 - 17:40:41

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Σχολιασμός δημοσιεύματος

04/08/2023 - 17:36:54

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

04/08/2023 - 17:35:40

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

04/08/2023 - 17:31:52

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Έγγραφα στη διάθεση των μετόχων αναφορικά με την κοινή διάσπαση της θυγατρικής εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE (L.O.V. S.M.S.A.) με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρείας

04/08/2023 - 17:31:25

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

04/08/2023 - 17:31:05

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

04/08/2023 - 16:20:21

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

04/08/2023 - 16:19:04

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΕΚ Α.Ε.

04/08/2023 - 16:18:30

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

04/08/2023 - 16:16:16

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α

04/08/2023 - 15:55:48

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

04/08/2023 - 14:56:27

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

04/08/2023 - 14:32:53

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

04/08/2023 - 13:41:49

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

04/08/2023 - 11:21:59

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/08/2023 - 10:41:07

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

04/08/2023 - 10:40:32

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/08/2023 - 10:26:56

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556

04/08/2023 - 10:18:28

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

04/08/2023 - 10:09:10

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/08/2023 - 10:08:52

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

04/08/2023 - 09:59:42

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

04/08/2023 - 09:53:48

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών

04/08/2023 - 09:27:05

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

03/08/2023 - 19:49:12

ΔΕΗ Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

03/08/2023 - 18:05:03

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

03/08/2023 - 18:04:38

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

03/08/2023 - 17:49:20

ΔΕΗ Α.Ε. - Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023 Ομίλου ΔΕΗ

03/08/2023 - 17:36:30

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

03/08/2023 - 17:35:57

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

03/08/2023 - 17:33:11

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

03/08/2023 - 17:32:03

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PL - Τρίτη περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

03/08/2023 - 17:23:05

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

03/08/2023 - 17:22:11

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

03/08/2023 - 17:21:47

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

03/08/2023 - 16:26:28

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/08/2023 - 15:44:06

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/08/2023 - 12:32:15

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

03/08/2023 - 11:31:20

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (02/08/2023)

03/08/2023 - 10:53:05

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

03/08/2023 - 10:32:33

GALAXY COSMOS MEZZ PLC - Εταιρική Ανακοίνωση

03/08/2023 - 10:08:53

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων B Τρίμηνο 2023

03/08/2023 - 10:06:20

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

03/08/2023 - 09:56:59

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

03/08/2023 - 09:56:30

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

03/08/2023 - 09:35:44

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

03/08/2023 - 09:14:00

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/08/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής

02/08/2023 - 18:41:42

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

02/08/2023 - 18:28:29

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής

02/08/2023 - 18:17:07

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

02/08/2023 - 17:49:21

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Υπογραφή προσυμφώνου απόκτησης μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας ιδιοκτήτριας 2 κέντρων εμπορικής αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής

02/08/2023 - 17:23:10

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

02/08/2023 - 17:09:05

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

02/08/2023 - 16:59:09

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

02/08/2023 - 16:39:57

AS COMPANY Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

02/08/2023 - 16:11:58

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

02/08/2023 - 14:27:59

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - Διορθωτική ανακοίνωση προνομιακής και συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

02/08/2023 - 14:27:12

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

02/08/2023 - 14:26:29

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/08/2023 - 14:01:00

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ (Ορθή Επανάληψη)

02/08/2023 - 13:40:01

UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/08/2023 - 13:04:03

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2023 (Ορθή Επανάληψη)

02/08/2023 - 11:22:45

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

02/08/2023 - 11:10:51

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

02/08/2023 - 10:49:22

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

02/08/2023 - 10:40:13

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

02/08/2023 - 10:39:22

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (01/08/2023)

02/08/2023 - 10:01:13

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2023

02/08/2023 - 09:43:21

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

02/08/2023 - 09:35:43

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας

02/08/2023 - 09:23:13

JUMBO Α.Ε.E. - Ενημέρωση Μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το 7μηνο του 2023

02/08/2023 - 09:19:43

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

01/08/2023 - 19:04:33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

01/08/2023 - 18:27:20

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

01/08/2023 - 18:21:07

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Οικονομικά αποτελέσματα A' εξαμήνου 2023

01/08/2023 - 17:47:06

REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/08/2023 - 17:36:11

REDS Α.Ε. - Ανακοίνωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

01/08/2023 - 17:34:10

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

01/08/2023 - 17:32:59

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

01/08/2023 - 17:32:23

NOVAL PROPERTY - NOVAL PROPERTY_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Πώληση Ακινήτου_01.08.2023

01/08/2023 - 17:31:50

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις / Έγκριση συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών: απορρόφηση της MC Property Management S.M.S.A. από τη Malls Management Services S.M.S.A.

01/08/2023 - 17:30:08

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

01/08/2023 - 17:29:53

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED

01/08/2023 - 17:28:10

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση της έγκρισης της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου στους Μετόχους

01/08/2023 - 17:24:47

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

01/08/2023 - 17:23:31

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2023

01/08/2023 - 16:49:42

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

01/08/2023 - 16:27:18

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.06.2023

01/08/2023 - 15:47:06

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ

01/08/2023 - 15:40:09

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

01/08/2023 - 14:55:46

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/08/2023 - 14:44:34

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

01/08/2023 - 14:30:21

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ (Ορθή Επανάληψη)

01/08/2023 - 14:05:30

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/08/2023 - 11:41:44

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/08/2023 - 11:31:06

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

01/08/2023 - 11:19:21

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/08/2023 - 11:17:18

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

01/08/2023 - 11:16:27

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/08/2023 - 11:09:41

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

01/08/2023 - 11:01:18

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/08/2023 - 10:47:09

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

01/08/2023 - 10:33:38

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

01/08/2023 - 10:33:01

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

01/08/2023 - 10:29:05

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

01/08/2023 - 10:28:41

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

01/08/2023 - 09:48:18

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

01/08/2023 - 09:24:17

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

01/08/2023 - 09:07:45

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

01/08/2023 - 09:02:11

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556

31/07/2023 - 20:35:35

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/07/2023 - 20:24:50

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2023 (Ορθή Επανάληψη)

31/07/2023 - 20:17:33

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

31/07/2023 - 20:13:11

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας

31/07/2023 - 19:34:55

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2(α) Ν. 3461/2006

31/07/2023 - 18:22:36

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ/ ΕΝΤΥΠΟΥ

31/07/2023 - 18:00:42

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποτελέσματα α? εξαμήνου 2023 - Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17%, στα EUR6,6 εκ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους

31/07/2023 - 17:39:30

ΔΕΗ Α.Ε. - Συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων (ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών)

31/07/2023 - 17:34:57

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση ολοκλήρωσης συγχώνευσης με απορρόφηση από την Premia Properties οκτώ (8) 100% θυγατρικών της

31/07/2023 - 17:27:36

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δελτίο Τύπου και Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελσμάτων Α' Εξαμήνου 2023

31/07/2023 - 17:26:22

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ

31/07/2023 - 17:25:32

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο 01012023 έως 30062023

31/07/2023 - 17:20:47

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2023

31/07/2023 - 17:13:55

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/07/2023 - 17:07:57

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

31/07/2023 - 16:32:03

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31/07/2023 - 15:36:53

AS COMPANY Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2022 (Ορθή Επανάληψη)

31/07/2023 - 14:49:53

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 28.7.2023

31/07/2023 - 14:02:04

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

31/07/2023 - 11:11:18

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT, Inc. επεκτείνει το συμβόλαιο της με τη Λοταρία του Γουαϊόμινγκ μέχρι το 2034, εδραιώνοντας μια επιτυχημένη συνεργασία

31/07/2023 - 10:58:34

EPSILON NET Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31/07/2023 - 10:17:09

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31/07/2023 - 10:15:00

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

31/07/2023 - 10:00:35

ΔΕΗ Α.Ε. - Η RWE και η ΔΕΗ θα κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά έργα ισχύος 280MW στην Ελλάδα

31/07/2023 - 09:36:08

GALAXY COSMOS MEZZ PLC - Ενημερωτική ανακοίνωση

31/07/2023 - 09:34:53

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

31/07/2023 - 09:29:01

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

31/07/2023 - 09:20:07

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων Μετοχών

31/07/2023 - 09:09:15

ΒΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

31/07/2023 - 09:04:07

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Είσοδος της HELLENiQ ENERGY στην αγορά ΑΠΕ της Ρουμανίας

31/07/2023 - 09:00:13

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Συμφωνία της MYTILINEOS με την HELLENiQ ENERGY για την πώληση χαρτοφυλακίου τεσσάρων φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 211 MW στη Ρουμανία

28/07/2023 - 23:40:43

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Πανευρωπαϊκή Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2023 (EU-wide stress test)

28/07/2023 - 20:30:48

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανακοίνωση - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πανευρωπαϊκή Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2023 Βασικά μεγέθη Ομίλου Eurobank

28/07/2023 - 20:17:49

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Πειραιώς Financial Holdings: Αποτελέσματα Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2023 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

28/07/2023 - 19:39:32

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Alpha Services and Holdings: ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2023

28/07/2023 - 19:13:14

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Απόκτηση δύο ακινήτων στην Αττική

28/07/2023 - 18:35:07

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

28/07/2023 - 18:04:36

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 30.06.2023

28/07/2023 - 17:48:13

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

28/07/2023 - 17:43:14

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

28/07/2023 - 17:42:43

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/07/2023 - 17:41:48

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου 19.07.2023 - Συγκρότηση σε σώμα

28/07/2023 - 17:41:19

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης 19.07.2023

28/07/2023 - 17:40:20

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

28/07/2023 - 17:39:20

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας 2023

28/07/2023 - 17:34:46

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις / Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της θυγατρικής LAMDA OLYMPIA VILLAGE (L.O.V. S.M.S.A.) με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρείας

28/07/2023 - 17:33:38

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/07/2023 - 17:31:05

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

28/07/2023 - 17:29:48

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

28/07/2023 - 17:29:18

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

28/07/2023 - 17:28:47

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

28/07/2023 - 17:24:39

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

28/07/2023 - 16:33:14

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

28/07/2023 - 16:25:42

VIDAVO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/07/2023 - 16:06:24

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

28/07/2023 - 15:48:54

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

28/07/2023 - 15:40:45

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

28/07/2023 - 15:40:09

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση αυτής σε σώμα

28/07/2023 - 15:37:43

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

28/07/2023 - 15:35:14

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/07/2023 - 14:36:52

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/07/2023 - 12:50:20

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STRIX HOLDINGS L.P.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧ

28/07/2023 - 12:24:51

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Χρηματοδοτική συμφωνία - πλαίσιο για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ

28/07/2023 - 12:24:39

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Ακύρωσης και Διαγραφής Μετοχών

28/07/2023 - 12:21:12

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)

28/07/2023 - 12:20:37

PROFILE A.E.B.E. - Η Profile Centevo υλοποιεί τη συνδεσιμότητα SWIFT με την AWS

28/07/2023 - 10:54:34

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

28/07/2023 - 10:46:38

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (27/07/2023)

28/07/2023 - 10:07:16

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28/07/2023 - 09:50:02

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

28/07/2023 - 09:27:42

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

28/07/2023 - 09:03:53

ΔΕΗ Α.Ε. - Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

28/07/2023 - 09:03:08

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

27/07/2023 - 21:38:37

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου [27.7.2023]

27/07/2023 - 21:35:54

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. της 27.7.2023

27/07/2023 - 20:03:54

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/07/2023 - 19:12:23

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

27/07/2023 - 18:52:27

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις

27/07/2023 - 17:55:37

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.»

27/07/2023 - 17:31:18

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

27/07/2023 - 17:29:55

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

27/07/2023 - 17:28:21

PROFILE A.E.B.E. - Επανέναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

27/07/2023 - 17:22:25

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

27/07/2023 - 17:19:42

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27/07/2023 - 16:26:09

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Services and Holdings

27/07/2023 - 15:54:22

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

27/07/2023 - 13:00:14

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων

27/07/2023 - 11:30:44

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27/07/2023 - 10:27:09

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

27/07/2023 - 10:05:03

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

27/07/2023 - 09:32:57

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27/07/2023 - 09:32:10

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023

27/07/2023 - 08:42:01

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων H1 2023

26/07/2023 - 20:06:53

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2023

26/07/2023 - 17:56:38

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

26/07/2023 - 17:45:02

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

26/07/2023 - 17:36:58

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

26/07/2023 - 17:32:00

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

26/07/2023 - 17:31:32

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

26/07/2023 - 17:31:02

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

26/07/2023 - 17:06:27

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/07/2023 - 14:19:04

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26.07.2023

26/07/2023 - 09:52:12

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

26/07/2023 - 09:37:39

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

26/07/2023 - 09:36:33

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ SCAN ΑΒΕΕ

25/07/2023 - 18:32:19

REAL CONSULTING ΑΕ - Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος

25/07/2023 - 18:29:33

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25/07/2023 - 18:17:56

REAL CONSULTING ΑΕ - Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

25/07/2023 - 18:01:54

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποφάσεις ΤΓΣ 25.07.2023

25/07/2023 - 17:37:33

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

25/07/2023 - 17:34:58

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση για τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα ψηφοφορίας της ΤΓΣ της 25.07.2023

25/07/2023 - 17:25:06

EPSILON NET Α.Ε. - EPSILON NET ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ GJVS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

25/07/2023 - 11:25:21

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

25/07/2023 - 10:10:21

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Νο 252

25/07/2023 - 10:09:51

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1417

25/07/2023 - 09:29:45

SPACE HELLAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου _ Space Hellas και Draxis Environmental Technology υλοποιούν έργο «Δίδυμης Μετάβασης» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

24/07/2023 - 19:17:38

CENERGY HOLDINGS - Η Chevron Mediterranean Limited αναθέτει στη Σωληνουργεία Κορίνθου τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Leviathan (Ορθή Επανάληψη)

24/07/2023 - 19:00:23

CENERGY HOLDINGS - Η Chevron Mediterranean Limited αναθέτει στη Σωληνουργεία Κορίνθου τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Leviathan

24/07/2023 - 18:58:38

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 (Γνωστοποίηση συναλλαγής)

24/07/2023 - 18:45:15

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού 2022

24/07/2023 - 18:27:34

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24/07/2023 - 18:21:58

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

24/07/2023 - 17:58:21

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/07/2023 - 17:50:36

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών του άρθρου 27Α Ν. 4172/2013

24/07/2023 - 17:37:02

ΔΕΗ Α.Ε. - Εξαγορά Αιολικού πάρκου 84 ΜW στη Ρουμανία

24/07/2023 - 17:35:57

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

24/07/2023 - 17:33:32

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

24/07/2023 - 17:32:11

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

24/07/2023 - 17:19:02

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

24/07/2023 - 17:05:58

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

24/07/2023 - 16:37:27

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/07/2023 - 13:43:41

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

24/07/2023 - 13:36:38

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

24/07/2023 - 12:47:23

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/07/2023 - 10:34:24

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

24/07/2023 - 10:19:18

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

24/07/2023 - 10:11:02

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ENTERSOFT Corporate Presentation Q2 2023

24/07/2023 - 10:09:45

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

24/07/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

21/07/2023 - 18:31:57

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21/07/2023 - 18:23:29

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του θέματος 10 της ΗΔ της ΤΓΣ 25/07/2023

21/07/2023 - 18:16:19

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

21/07/2023 - 17:43:07

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

21/07/2023 - 13:52:13

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία (Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση χρηματιστηριακής συναλλαγής)

21/07/2023 - 13:52:00

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/07/2023 - 13:09:39

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

21/07/2023 - 12:37:40

IDEAL HOLDINGS A.E. - Αποτελέσματα ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

21/07/2023 - 10:26:35

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

21/07/2023 - 10:17:20

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Γνωστοποίηση Αλλαγής Διευθυντικών Στελεχών / Διορισμός Chief Strategy & IR Officer

21/07/2023 - 10:14:14

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

21/07/2023 - 10:02:17

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

21/07/2023 - 09:54:59

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αύξηση Παραγωγής το Α' Εξάμηνο 2023

21/07/2023 - 09:15:08

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

21/07/2023 - 09:08:26

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

21/07/2023 - 09:03:06

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

21/07/2023 - 09:01:08

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

21/07/2023 - 08:53:03

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

20/07/2023 - 18:22:34

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/07/2023 - 18:07:57

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου της 20.07.2023

20/07/2023 - 17:51:01

PROFILE A.E.B.E. - Η Profile Software ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με την Allica Bank

20/07/2023 - 17:45:11

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α Εξαμήνου 2023

20/07/2023 - 17:17:06

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

20/07/2023 - 15:57:54

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ATTICA GROUP - ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

20/07/2023 - 14:42:49

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΚ

20/07/2023 - 13:16:27

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

20/07/2023 - 11:26:25

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

20/07/2023 - 10:11:10

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

20/07/2023 - 09:56:52

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Δελτίο Τύπου 19.07.2023: Η Performance Technologies πιστοποιείται με δύο ακόμα Microsoft Specializations

20/07/2023 - 09:44:54

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20/07/2023 - 09:18:06

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

19/07/2023 - 18:21:31

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19/07/2023 - 18:00:09

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

19/07/2023 - 17:36:05

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ Φ/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ATTICA GROUP

19/07/2023 - 17:13:34

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών

19/07/2023 - 16:25:37

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19/07/2023 - 16:01:30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

19/07/2023 - 15:51:34

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΜΕΙΩΣΗ ΜΚ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

19/07/2023 - 13:36:15

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/07/2023 - 12:55:34

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC - Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου-(CPLPB2)

19/07/2023 - 11:06:45

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19/07/2023 - 10:53:32

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19/07/2023 - 10:08:03

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

19/07/2023 - 09:54:00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

19/07/2023 - 09:51:55

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-8 η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

19/07/2023 - 09:46:33

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

19/07/2023 - 09:35:56

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

19/07/2023 - 08:52:41

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556/2007: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

18/07/2023 - 18:31:15

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

18/07/2023 - 17:55:58

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18/07/2023 - 17:53:13

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

18/07/2023 - 17:51:04

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

18/07/2023 - 17:45:42

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

18/07/2023 - 17:44:26

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανακοίνωση - Αναμόρφωση της Διοικητικής Επιτροπής (Executive Board)

18/07/2023 - 17:15:00

AS COMPANY Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2022

18/07/2023 - 17:12:48

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του θέματος 11 της ΗΔ της ΤΓΣ 25/07/2023

18/07/2023 - 15:37:46

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

18/07/2023 - 14:52:41

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18.7.2023

18/07/2023 - 14:41:12

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/07/2023 - 11:07:52

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18/07/2023 - 10:39:08

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18/07/2023 - 10:29:44

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (17/07/2023)

18/07/2023 - 10:00:37

MEVACO Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

18/07/2023 - 09:48:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

18/07/2023 - 09:38:29

MED Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

18/07/2023 - 09:33:04

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

17/07/2023 - 18:55:04

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17/07/2023 - 18:03:09

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 242/28.06.2023

17/07/2023 - 17:56:40

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1529/28.06.2023

17/07/2023 - 17:56:06

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Έκτη (6η) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2020

17/07/2023 - 17:55:29

SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/07/2023 - 17:46:54

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

17/07/2023 - 14:22:11

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

17/07/2023 - 14:04:24

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

17/07/2023 - 12:30:57

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Β΄ τριμήνου 2023

17/07/2023 - 11:00:41

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

17/07/2023 - 10:57:11

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17/07/2023 - 10:51:47

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17/07/2023 - 10:01:42

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

17/07/2023 - 09:57:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - MYTILINEOS: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Επιδόσεων ESG 2022

17/07/2023 - 09:55:10

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

17/07/2023 - 09:41:50

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

17/07/2023 - 09:28:54

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

17/07/2023 - 09:13:43

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών βάσει της από 15.07.2021 Απόφασης Τ.Γ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.»

17/07/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

17/07/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

17/07/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

17/07/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

14/07/2023 - 19:10:49

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

14/07/2023 - 17:48:58

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

14/07/2023 - 17:42:06

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14/07/2023 - 17:39:18

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

14/07/2023 - 17:38:34

LAVIPHARM Α.Ε. - Ανακοίνωση Stock Option Plan

14/07/2023 - 17:29:19

LAVIPHARM Α.Ε. - Ανακοίνωση Stock Award Plan

14/07/2023 - 17:24:01

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου)

14/07/2023 - 17:22:01

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Εταιρικής Χρήσης 2022

14/07/2023 - 16:58:30

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14/07/2023 - 16:57:31

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α. Α.Ε. - ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

14/07/2023 - 16:56:49

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14/07/2023 - 16:56:27

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του θέματος 9 της ΗΔ της ΤΓΣ 25/07/2023

14/07/2023 - 16:49:06

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ημερομηνία Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2023

14/07/2023 - 15:51:06

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14/07/2023 - 12:24:17

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

14/07/2023 - 10:53:04

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση Ακύρωσης και Διαγραφής Ιδίων Μετοχών

14/07/2023 - 10:27:00

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

14/07/2023 - 09:58:40

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14/07/2023 - 09:48:05

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

14/07/2023 - 09:29:30

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

14/07/2023 - 09:15:21

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

13/07/2023 - 20:01:48

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ξενοδοχείου της Φαλήρου 5

13/07/2023 - 19:17:24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγή της Τράπεζας Πειραιώς

13/07/2023 - 19:09:38

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

13/07/2023 - 18:42:53

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 για την Revoil

13/07/2023 - 18:18:42

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Ανακοίνωση - Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου

13/07/2023 - 18:12:48

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών

13/07/2023 - 17:46:58

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13/07/2023 - 17:46:16

SUNRISEMEZZ PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2023

13/07/2023 - 17:39:30

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

13/07/2023 - 17:38:43

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

13/07/2023 - 17:36:30

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

13/07/2023 - 17:34:56

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Απορρόφηση της COSMOTE από την ΟΤΕ Α.Ε.

13/07/2023 - 17:29:46

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ Ν.Ε.Α. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

13/07/2023 - 17:29:10

PHOENIX VEGA MEZZ PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2023

13/07/2023 - 17:25:36

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

13/07/2023 - 15:47:16

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/07/2023 - 14:41:04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΜΕΕ

13/07/2023 - 13:55:21

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13/07/2023 - 13:49:43

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/07/2023 - 12:16:37

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

13/07/2023 - 11:24:42

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του θέματος 7 της ΗΔ της ΤΓΣ 25/07/2023

13/07/2023 - 10:45:10

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13/07/2023 - 10:36:18

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13/07/2023 - 10:34:50

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

13/07/2023 - 10:33:59

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

13/07/2023 - 10:13:46

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/07/2023 - 09:39:53

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

13/07/2023 - 09:24:20

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

12/07/2023 - 18:55:07

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

12/07/2023 - 17:25:00

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του θέματος 8 της ΗΔ της ΤΓΣ 25/07/2023

12/07/2023 - 17:23:39

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12/07/2023 - 17:21:06

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

12/07/2023 - 15:38:10

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιουλίου 2023

12/07/2023 - 14:55:04

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

12/07/2023 - 14:44:22

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

12/07/2023 - 12:34:44

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

12/07/2023 - 12:34:12

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12/07/2023 - 11:50:12

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί του θέματος 5 της ΗΔ της ΤΓΣ 25/07/2023

12/07/2023 - 10:37:47

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣH ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12/07/2023 - 09:59:42

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2023 στις 9 Αυγούστου 2023

12/07/2023 - 09:30:54

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

12/07/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

11/07/2023 - 20:10:50

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας

11/07/2023 - 18:10:33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

11/07/2023 - 17:54:37

COCA-COLA HBC A.G. - Notice of results - 2023 Half Year results on Wednesday, 9 August 2023

11/07/2023 - 17:53:00

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22.06.2023 / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

11/07/2023 - 17:34:23

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/07/2023 - 17:11:31

SPACE HELLAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου _ Η Space Hellas υλοποιεί έργο για την εγκατάσταση υποδομών Internet of Things (IoT) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, με λύσεις SenseOne & Draxis Environmental Technology

11/07/2023 - 11:04:17

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/07/2023 - 10:39:19

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11/07/2023 - 10:39:00

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

11/07/2023 - 09:35:28

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

11/07/2023 - 09:35:07

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10/07/2023 - 19:26:25

SPACE HELLAS Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10/07/2023 - 18:00:44

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: Ανακοίνωση κύκλου εργασιών Α' εξαμήνου 2023

10/07/2023 - 17:24:58

REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

10/07/2023 - 16:34:12

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών

10/07/2023 - 16:33:59

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών

10/07/2023 - 15:53:29

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/07/2023 - 13:27:24

GALAXY COSMOS MEZZ PLC - Σύνοψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

10/07/2023 - 13:12:43

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

10/07/2023 - 10:33:19

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10/07/2023 - 10:18:10

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10/07/2023 - 10:15:34

NOVAL PROPERTY - Αποφάσεις Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 20.06.2023

10/07/2023 - 09:43:24

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

10/07/2023 - 09:39:35

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Αγορά ιδίων μετοχών

10/07/2023 - 09:37:01

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

10/07/2023 - 09:30:10

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις / Ενίσχυση της ηγετικής θέσης στον κλάδο των Μαρινών με την ανάπτυξη της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (mega yacht) Κέρκυρας

10/07/2023 - 09:16:44

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

07/07/2023 - 18:25:42

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

07/07/2023 - 18:00:55

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση νέου Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

07/07/2023 - 17:53:34

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Πρακτικό συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

07/07/2023 - 17:43:17

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού ΤΓΣ - Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

07/07/2023 - 17:42:41

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού ΤΓΣ - Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

07/07/2023 - 17:33:44

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

07/07/2023 - 17:27:24

REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/07/2023 - 17:10:26

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - Αύξηση συμμετοχής AUTOHELLAS στο μετοχικό κεφάλαιο της TRADE ESTATES AEEAΠ

07/07/2023 - 16:43:37

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αύξηση συμμετοχής AUTOHELLAS στο μετοχικό κεφάλαιο της TRADE ESTATES AEEAΠ

07/07/2023 - 16:02:49

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

07/07/2023 - 15:06:52

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 28 Ιουλίου 2023-Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

07/07/2023 - 15:04:13

GALAXY COSMOS MEZZ PLC - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/07/2023 - 13:58:56

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

07/07/2023 - 13:56:07

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-της 28ης Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.-(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: Πέμπτη, 3η Αυγούστου 2023, 11:00 π.μ.)

07/07/2023 - 12:29:31

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

07/07/2023 - 11:23:46

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

07/07/2023 - 11:13:36

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

07/07/2023 - 10:00:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους ευρώ500 εκατ.

07/07/2023 - 09:35:46

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

07/07/2023 - 09:35:08

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

07/07/2023 - 09:12:02

COCA-COLA HBC A.G. - Coca-Cola HBC - TRADING UPDATE

07/07/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

06/07/2023 - 20:27:03

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Παρουσίαση 2023 Investor Day (Ορθή Επανάληψη)

06/07/2023 - 19:33:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ KAI ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

06/07/2023 - 19:32:09

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα -Σύνθεση Επιτροπών Δ.Σ.

06/07/2023 - 19:20:54

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06/07/2023 - 19:13:51

LAVIPHARM Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/07/2023 - 19:04:10

LAVIPHARM Α.Ε. - ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

06/07/2023 - 19:03:37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

06/07/2023 - 19:02:06

LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/07/2023 - 18:09:14

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Παρουσίαση 2023 Investor Day

06/07/2023 - 18:04:30

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Παρουσίαση σε θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές στο πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας (2023 Investor Day)

06/07/2023 - 17:38:06

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

06/07/2023 - 17:34:37

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2022

06/07/2023 - 16:48:26

JUMBO Α.Ε.E. - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

06/07/2023 - 16:48:03

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/07/2023 - 16:37:41

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/07/2023 - 16:32:45

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

06/07/2023 - 15:36:22

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

06/07/2023 - 15:09:11

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/07/2023 - 15:08:08

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/07/2023 - 14:37:13

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

06/07/2023 - 13:27:13

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Στρατηγική συνεργασία Siemens και PRODEA Investments για τη δημιουργία έξυπνων και βιώσιμων κτηρίων στην Ελλάδα

06/07/2023 - 13:05:59

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Γνωστοποίηση συναλλαγών

06/07/2023 - 11:38:06

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

06/07/2023 - 10:00:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

06/07/2023 - 09:36:01

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

06/07/2023 - 09:35:22

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

06/07/2023 - 09:25:48

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

05/07/2023 - 20:13:55

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

05/07/2023 - 19:26:11

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

05/07/2023 - 19:19:18

JUMBO Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

05/07/2023 - 18:56:41

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

05/07/2023 - 18:31:34

JUMBO Α.Ε.E. - Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων JUMBO. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ευρώ 0,3220/ μετοχή. Αύξηση των πωλήσεων κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2023

05/07/2023 - 18:28:24

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

05/07/2023 - 17:57:47

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

05/07/2023 - 17:47:15

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/07/2023 - 17:46:32

REAL CONSULTING ΑΕ - Ανακοίνωση Εξαγοράς του 60% της Αdvanced Management Solutions Ltd

05/07/2023 - 17:43:51

ΒΙΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή της ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.

05/07/2023 - 17:34:06

Όμιλος ΕΧΑΕ - MED Α.Β.Ε.Ε._ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ.Α. PLUS

05/07/2023 - 17:19:04

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - Δελτίο τύπου: Νέα της AUSTRIACARD HOLDINGS AG

05/07/2023 - 16:14:52

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

05/07/2023 - 15:36:03

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

05/07/2023 - 13:42:06

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

05/07/2023 - 13:16:43

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/07/2023 - 13:14:00

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023 (ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ)

05/07/2023 - 13:00:29

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - INTRACOM HOLDINGS - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2023

05/07/2023 - 11:49:25

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

05/07/2023 - 11:27:01

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

05/07/2023 - 10:50:18

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ

05/07/2023 - 10:49:27

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

05/07/2023 - 10:47:58

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 71ης ΤΓΣ

05/07/2023 - 10:36:51

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Β΄ Τριμήνου 2023

05/07/2023 - 10:25:52

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/07/2023 - 10:08:21

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

05/07/2023 - 10:06:46

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Διορισμός νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας

05/07/2023 - 10:06:37

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

05/07/2023 - 10:06:07

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

05/07/2023 - 10:00:20

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

05/07/2023 - 09:29:48

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση

05/07/2023 - 08:21:51

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/07/2023 - 20:58:25

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (Ορθή Επανάληψη)

04/07/2023 - 19:54:04

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

04/07/2023 - 18:54:54

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

04/07/2023 - 17:45:38

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

04/07/2023 - 17:41:20

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/07/2023 - 17:19:48

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/07/2023 - 16:14:52

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

04/07/2023 - 13:25:02

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

04/07/2023 - 12:38:07

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά Ιδίων Μετοχών

04/07/2023 - 12:22:27

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/07/2023 - 11:54:08

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

04/07/2023 - 11:51:24

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ενημέρωση αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας του Δ.Σ. για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

04/07/2023 - 11:17:23

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

04/07/2023 - 10:54:57

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (03/07/2023)

04/07/2023 - 10:54:03

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.-ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

04/07/2023 - 10:53:16

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Νέα Υπεύθυνη Group Investor Relations & Corporate Affairs Director

04/07/2023 - 10:08:45

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

04/07/2023 - 09:35:01

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

04/07/2023 - 09:33:14

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

04/07/2023 - 09:24:57

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εξαγορά SW RetailSoft

03/07/2023 - 21:50:18

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας

03/07/2023 - 19:42:39

CENERGY HOLDINGS - Η κοινοπραξία Hellenic Cables - Jan De Nul αναλαμβάνει τις υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταξύ της πλατφόρμας της Tennet, DolWin kappa, και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων N-3.7 και N-3.8 στη Γερμανία

03/07/2023 - 18:20:31

ΒΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/07/2023 - 18:11:20

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2022

03/07/2023 - 17:49:55

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

03/07/2023 - 17:49:11

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

03/07/2023 - 17:30:19

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την τροποποίηση Κοινών Ομολογιακών Δανείων (Κ.Ο.Δ.) της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» & την ολοκλήρωση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχε

03/07/2023 - 16:33:53

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εκλογή και συγκρότηση νέας Επιτροπής Ελέγχου

03/07/2023 - 16:32:28

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εκλογή και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

03/07/2023 - 16:16:49

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Ορισμός Ανώτατου Στελέχους της Διοίκησης

03/07/2023 - 16:11:56

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΓΣ 30 6 2023

03/07/2023 - 15:56:20

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2023

03/07/2023 - 14:18:55

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/07/2023 - 14:18:28

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

03/07/2023 - 13:38:34

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γνωστοποίηση Συναλλαγών

03/07/2023 - 13:22:39

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

03/07/2023 - 13:08:36

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/07/2023 - 12:38:44

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικ/κών Αποτ/των B΄ Τρίμηνου 2023

03/07/2023 - 11:33:37

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

03/07/2023 - 11:14:38

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

03/07/2023 - 11:05:52

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (30/06/2023)

03/07/2023 - 10:39:15

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

03/07/2023 - 10:32:38

COCA-COLA HBC A.G. - Issue of equity and total voting rights

03/07/2023 - 10:29:57

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

03/07/2023 - 10:21:37

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

03/07/2023 - 10:18:33

SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/07/2023 - 10:17:20

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

03/07/2023 - 09:47:52

ΔΕΗ Α.Ε. - Μεταβίβαση μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ Α.Ε.»

03/07/2023 - 09:44:29

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

03/07/2023 - 09:43:08

ΔΕΗ Α.Ε. - Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις (σύμφωνα με τον ν. 4548/2018)

03/07/2023 - 09:39:22

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

03/07/2023 - 09:34:00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

03/07/2023 - 09:23:02

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

30/06/2023 - 20:03:16

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/06/2023 - 19:53:15

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" της 30ης Ιουνίου 2023

30/06/2023 - 19:51:45

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

30/06/2023 - 19:24:42

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

30/06/2023 - 19:23:59

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

30/06/2023 - 19:14:58

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

30/06/2023 - 18:54:32

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση ολοκλήρωσης προγράμματος επαναγοράς

30/06/2023 - 18:53:50

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30/06/2023 - 18:50:35

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

30/06/2023 - 18:46:11

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

30/06/2023 - 18:26:50

ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

30/06/2023 - 18:25:57

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

30/06/2023 - 18:24:06

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

30/06/2023 - 18:19:04

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ανακοίνωση νέου Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

30/06/2023 - 17:59:39

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - Ανακοίνωση νέου Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

30/06/2023 - 17:58:57

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/06/2023 - 17:48:58

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

30/06/2023 - 17:24:50

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 16:37:55

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 16:25:23

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 29.06.2023

30/06/2023 - 16:21:57

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 16:19:53

EPSILON NET Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

30/06/2023 - 16:19:52

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν. 3556/2007

30/06/2023 - 16:19:03

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ 29.06.2023

30/06/2023 - 16:18:44

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΧΓΟΥ

30/06/2023 - 16:13:29

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

30/06/2023 - 16:09:05

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΈΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

30/06/2023 - 16:06:06

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 15:27:41

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/06/2023 - 15:18:32

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

30/06/2023 - 15:03:32

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 15:01:59

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 14:54:16

AVE Α.Ε. - ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

30/06/2023 - 14:52:51

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/06/2023 - 14:24:31

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γνωστοποίηση Συναλλαγών (Ορθή Επανάληψη)

30/06/2023 - 13:18:41

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

30/06/2023 - 12:46:12

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γνωστοποίηση Συναλλαγών

30/06/2023 - 11:23:19

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ορισμός υπευθύνου Εταιρικής Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Μετόχων

30/06/2023 - 11:22:51

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (Ορθή Επανάληψη)

30/06/2023 - 11:16:47

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

30/06/2023 - 10:18:29

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

30/06/2023 - 10:15:13

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

30/06/2023 - 10:13:27

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΘΕΙΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

30/06/2023 - 10:11:41

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

30/06/2023 - 09:47:12

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

30/06/2023 - 09:29:05

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

30/06/2023 - 09:23:20

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

30/06/2023 - 08:16:19

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 29/06/2023

30/06/2023 - 08:16:11

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/06/2023

30/06/2023 - 08:14:55

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου "Ecomar Phase 3 Terminal Project"

29/06/2023 - 19:59:04

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

29/06/2023 - 19:41:48

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση για νέα επιτροπή Ελέγχου 2023

29/06/2023 - 19:40:34

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29/06/2023 - 18:59:40

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

29/06/2023 - 18:50:01

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/06/2023 - 18:46:12

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29/06/2023 - 18:40:31

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Τοποθέτηση του νέου Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. [29.6.2023]

29/06/2023 - 18:39:26

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Εκλογή δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση Μελών που αποχωρούν [29.6.2023]

29/06/2023 - 18:25:23

SPACE HELLAS Α.Ε. - Αποσπάσματα Πρακτικών ΓΣ, Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

29/06/2023 - 18:15:48

ΔΕΗ Α.Ε. - Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

29/06/2023 - 18:01:44

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

29/06/2023 - 17:14:18

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

29/06/2023 - 16:54:40

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

29/06/2023 - 15:54:02

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

29/06/2023 - 15:14:54

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Γ.Σ. ΤΗΣ 12.06.2023

29/06/2023 - 14:07:00

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

29/06/2023 - 13:40:44

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.06.2023

29/06/2023 - 13:25:48

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 12.06.2023

29/06/2023 - 13:20:53

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 12.06.2023

29/06/2023 - 12:28:56

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007

29/06/2023 - 12:24:57

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29/06/2023 - 11:26:28

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

29/06/2023 - 10:40:40

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - Συγκρότηση σε Σώμα Επιτροπής Ελέγχου

29/06/2023 - 10:34:51

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/06/2023 - 10:29:02

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

29/06/2023 - 10:24:42

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

29/06/2023 - 10:17:34

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Τοποθέτηση Chief Structured Finance Officer

29/06/2023 - 10:11:12

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/06/2023 - 09:32:31

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

29/06/2023 - 09:21:41

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

28/06/2023 - 22:20:25

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας

28/06/2023 - 20:45:17

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα, ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου

28/06/2023 - 20:19:23

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

28/06/2023 - 20:18:21

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

28/06/2023 - 20:17:38

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.

28/06/2023 - 20:11:46

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

28/06/2023 - 19:42:47

IDEAL HOLDINGS A.E. - Έναρξη εφαρμογής προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

28/06/2023 - 19:32:35

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

28/06/2023 - 19:30:40

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

28/06/2023 - 19:11:26

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας (Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών)

28/06/2023 - 18:13:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27.06.2023

28/06/2023 - 18:12:42

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

28/06/2023 - 17:49:24

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

28/06/2023 - 17:44:28

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 17:38:22

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ INTRACOM PROPERTIES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Λ.Μ. Α.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ορθή Επανάληψη)

28/06/2023 - 17:19:39

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

28/06/2023 - 17:17:33

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/06/2023 - 17:00:54

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 16:53:31

LOGISMOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 15:52:06

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 15:48:57

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

28/06/2023 - 14:34:06

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

28/06/2023 - 13:40:12

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 13:05:30

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 13:03:32

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣΧΡΗΣΕΩΣ 2022

28/06/2023 - 12:37:01

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

28/06/2023 - 12:11:09

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

28/06/2023 - 11:03:28

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - Διευκρινιστική - Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης χρήσης 2022

28/06/2023 - 10:56:00

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (27/06/2023)

28/06/2023 - 10:43:58

REAL CONSULTING ΑΕ - Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

28/06/2023 - 10:33:13

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. περί εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου

28/06/2023 - 10:13:34

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/06/2023 - 09:59:32

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

28/06/2023 - 09:31:06

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

28/06/2023 - 09:09:31

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

28/06/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

26/06/2023 - 14:18:59

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα και Εκλογής Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

26/06/2023 - 14:18:37

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης σε Σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

26/06/2023 - 12:59:16

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) (Ορθή Επανάληψη)

26/06/2023 - 12:38:14

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ.

26/06/2023 - 12:17:55

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Γνωστοποίηση νέας θητείας Επιτροπής Ελέγχου (Ε.Ε.), συγκρότησης σε Σώμα και ορισμός Προέδρου Ε.Ε.

26/06/2023 - 11:44:22

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

26/06/2023 - 11:35:32

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/06/2023 - 10:37:15

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (23/06/2023)

26/06/2023 - 10:20:08

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/06/2023 - 10:06:07

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

26/06/2023 - 09:34:32

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

26/06/2023 - 09:33:42

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

26/06/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

26/06/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

26/06/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

26/06/2023 - 00:00:00

Μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής – Επιστροφή κεφαλαίου

23/06/2023 - 20:11:10

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ανακοίνωση διάθεσης δωρεάν μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

23/06/2023 - 19:16:36

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 19:08:24

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 19:05:09

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 19:03:06

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

23/06/2023 - 19:02:07

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 19:01:29

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 18:52:16

AS COMPANY Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 23.6.2023

23/06/2023 - 18:49:32

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 18:48:45

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 18:37:02

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 18:36:12

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 18:29:24

AS COMPANY Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23/06/2023 - 18:20:13

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση διάθεσης δωρεάν μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

23/06/2023 - 18:19:33

AS COMPANY Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

23/06/2023 - 18:15:00

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

23/06/2023 - 18:14:37

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

23/06/2023 - 18:12:32

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Έκτη Περίοδος Εκτοκισμού ΚΟΔ 2020

23/06/2023 - 18:11:29

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

23/06/2023 - 18:02:09

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

23/06/2023 - 18:01:47

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

23/06/2023 - 17:54:40

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

23/06/2023 - 17:54:11

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

23/06/2023 - 17:52:17

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23/06/2023 - 17:51:14

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23/06/2023 - 17:49:46

DIMAND Α.Ε. - Αποτελέσματα ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

23/06/2023 - 17:39:20

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού / Καταβολή ποσού ευρώ166.650.000 σχετικά με τη δεύτερη (2η) δόση του Τιμήματος Απόκτησης Μετοχών

23/06/2023 - 17:35:40

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανταπόκριση στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών

23/06/2023 - 17:32:18

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού / Υπογραφή συμφωνίας για την επικαιροποίηση των βασικών επιχειρηματικών όρων κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση του Έργου

23/06/2023 - 17:28:36

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

23/06/2023 - 17:16:26

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

23/06/2023 - 17:04:03

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 23.6.2023

23/06/2023 - 17:03:31

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 23.6.2023

23/06/2023 - 16:55:03

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Απόσμασμα Πρακτικού Νο 166 της Επ. Ελέγχου - Συγκρότηση σε Σώμα

23/06/2023 - 16:54:31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Απόσμασμα Πρακτικού 419 του ΔΣ - Σύνθεση ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου

23/06/2023 - 16:50:24

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

23/06/2023 - 16:47:15

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23/06/2023 - 16:35:31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού 22ης Τακτικής ΓΣ - θέματα 10, 11 και 12

23/06/2023 - 16:13:00

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 16:07:42

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Έντυπο Παροχής Πληροφοριών - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

23/06/2023 - 15:24:37

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - Αγορά και απόκτηση μετοχών της θυγατρικής ALBIO DATA AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

23/06/2023 - 13:38:01

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

23/06/2023 - 12:00:40

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

23/06/2023 - 10:53:52

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (22/06/2023)

23/06/2023 - 10:36:42

ΑΝΕΚ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

23/06/2023 - 10:32:40

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

23/06/2023 - 10:32:01

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

23/06/2023 - 10:26:16

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

23/06/2023 - 10:15:21

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - Διευκρινιστική - Διορθωτική ανακοίνωση αναφορικά με στοιχεία της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης χρήσης 2022

23/06/2023 - 09:59:42

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

23/06/2023 - 09:54:40

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

23/06/2023 - 09:49:53

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση Συναλλαγών

23/06/2023 - 09:47:42

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/06/2023 - 09:45:12

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - Διαγραφή της θυγατρικής εταιρείας (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

23/06/2023 - 09:42:22

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

23/06/2023 - 09:40:24

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

23/06/2023 - 09:37:02

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

23/06/2023 - 09:19:36

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - Διαγραφή της θυγατρικής εταιρείας (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

22/06/2023 - 19:01:14

CENERGY HOLDINGS - Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει τη μεγαλύτερη υπεράκτια αιολική ζώνη στον κόσμο με inter-array καλώδια

22/06/2023 - 18:31:08

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

22/06/2023 - 18:09:38

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

22/06/2023 - 18:09:08

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22.06.2023

22/06/2023 - 17:50:59

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

22/06/2023 - 17:39:33

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου

22/06/2023 - 17:34:19

REDS Α.Ε. - REDS Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις στον Όμιλο REDS («Όμιλος») και στην Εταιρία στο α΄ τρίμηνο του 2023

22/06/2023 - 17:32:44

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

22/06/2023 - 17:16:48

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

22/06/2023 - 16:05:13

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/06/2023 - 15:30:18

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. για την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης Εταιρείας ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018

22/06/2023 - 15:15:33

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Επαναληπτική συνεδρίαση της από 15/06/2023 Τ.Γ.Σ. την 22α Ιουνίου 2023 : Αποφάσεις - Aποτελέσματα ψηφοφορίας

22/06/2023 - 15:07:54

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

22/06/2023 - 15:05:42

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

22/06/2023 - 15:02:51

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

22/06/2023 - 14:56:18

PROFILE A.E.B.E. - Profile: Βασισμένη στο Finuevo Suite η πλατφόρμα ΜΙκροπιστώσεων του ΤΜΕΔΕ

22/06/2023 - 14:49:02

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

22/06/2023 - 14:48:07

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - BriQ Properties Προσύμφωνο για την πώληση εμπορικού ακινήτου

22/06/2023 - 13:11:07

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/06/2023 - 11:59:04

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΣΕ ΣΩΜΑ

22/06/2023 - 11:15:56

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

22/06/2023 - 11:09:21

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/06/2023 - 10:53:47

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

22/06/2023 - 10:17:57

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

22/06/2023 - 10:06:48

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/06/2023 - 09:58:28

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/06/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

22/06/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

21/06/2023 - 21:00:27

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ACAG - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21/06/2023 - 20:15:28

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών

21/06/2023 - 20:14:11

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

21/06/2023 - 19:22:16

IDEAL HOLDINGS A.E. - Έκθεση του Δ.Σ. προς την Ε.Γ.Σ. για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων

21/06/2023 - 18:58:32

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/06/2023 - 18:57:26

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

21/06/2023 - 18:50:44

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PL - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

21/06/2023 - 18:29:55

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Λήξη προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών

21/06/2023 - 18:16:25

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

21/06/2023 - 18:08:59

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών

21/06/2023 - 17:40:09

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

21/06/2023 - 17:28:22

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. - CHIOS POWER FOODS

21/06/2023 - 17:24:14

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

21/06/2023 - 16:49:52

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

21/06/2023 - 16:29:41

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

21/06/2023 - 15:45:45

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

21/06/2023 - 15:42:01

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/06/2023 - 14:19:14

MEVACO Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/06/2023 - 13:57:52

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/06/2023 - 13:48:43

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εταιρική Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

21/06/2023 - 13:45:57

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

21/06/2023 - 13:40:37

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/06/2023 - 13:33:05

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

21/06/2023 - 13:06:08

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

21/06/2023 - 12:46:27

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities ("PDMRs')

21/06/2023 - 12:35:51

ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμβασης αναστολής νομικών ενεργειών

21/06/2023 - 11:20:19

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση συναλλαγής

21/06/2023 - 11:18:46

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία Κανονισμός ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση συναλλαγής

21/06/2023 - 10:53:24

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

21/06/2023 - 10:23:06

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

21/06/2023 - 10:17:07

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

21/06/2023 - 10:15:02

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου senior preferred, ύψους Ευρώ 500 εκατ

21/06/2023 - 10:09:30

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

21/06/2023 - 10:09:11

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

21/06/2023 - 08:46:22

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση για την εξαγορά της εταιρείας ΚΤ Golden Retail Venture Ltd

21/06/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

20/06/2023 - 19:24:29

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΚ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

20/06/2023 - 19:17:25

SUNRISEMEZZ PLC - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/06/2023 - 19:07:14

PHOENIX VEGA MEZZ PLC - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/06/2023 - 19:05:13

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

20/06/2023 - 18:59:02

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση για την επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου (Ορθή Επανάληψη)

20/06/2023 - 17:46:42

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

20/06/2023 - 17:44:19

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/06/2023 - 17:42:58

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση για την επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου

20/06/2023 - 17:39:38

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις / Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών: απορρόφηση της MC Property Management S.M.S.A. από τη Malls Management Services S.M.S.A.

20/06/2023 - 16:43:26

CPI A.E. - Ορισμός Μέλους Δ.Σ., ανασυγκρότηση Δ.Σ. (Ορθή Επανάληψη)

20/06/2023 - 15:19:48

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ 28η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

20/06/2023 - 15:14:08

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

20/06/2023 - 15:13:12

CPI A.E. - Ορισμός Μέλους Δ.Σ., ανασυγκρότηση Δ.Σ.

20/06/2023 - 13:29:58

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

20/06/2023 - 13:26:32

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

20/06/2023 - 13:13:08

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πληρωμή Υπολοίπου Μερίσματος Χρήσης 2022

20/06/2023 - 12:19:21

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

20/06/2023 - 10:49:50

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

20/06/2023 - 10:21:12

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

20/06/2023 - 10:09:47

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

20/06/2023 - 10:04:37

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

19/06/2023 - 18:17:33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

19/06/2023 - 17:44:44

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/06/2023 - 17:14:22

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

19/06/2023 - 17:13:44

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/06/2023 - 17:12:39

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

19/06/2023 - 16:54:38

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

19/06/2023 - 16:07:00

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Γνωστοποίηση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

19/06/2023 - 15:55:00

CPI A.E. - Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

19/06/2023 - 15:36:40

CPI A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19/06/2023 - 14:07:53

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

19/06/2023 - 13:24:15

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

19/06/2023 - 13:22:37

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 - 31/12/2022

19/06/2023 - 12:20:16

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

19/06/2023 - 12:15:19

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

19/06/2023 - 11:38:14

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

19/06/2023 - 11:12:53

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Γνωστοποίηση καταβολής μερίσματος χρήσης 2022

19/06/2023 - 11:08:33

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/06/2023 - 11:07:04

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

19/06/2023 - 10:55:15

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ολοκλήρωση συναλλαγών δωρεάν διάθεσης 280.000 ιδίων μετοχών σε έξι στελέχη της Εταιρείας

19/06/2023 - 10:53:18

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

19/06/2023 - 10:50:37

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

19/06/2023 - 10:04:23

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19/06/2023 - 09:59:38

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

19/06/2023 - 09:54:50

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

19/06/2023 - 09:46:17

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/06/2023 - 09:39:02

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

19/06/2023 - 09:35:22

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Ακίνητης Περιουσίας στην Κύπρο, συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 2,3 δισ.

19/06/2023 - 09:16:50

COCA-COLA HBC A.G. - Further Strengthens its 24/7 beverage partner strategy by acquiring FINLANDIA VODKA from brown-forman

19/06/2023 - 09:00:46

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/06/2023 - 20:33:46

REDS Α.Ε. - REDS_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16/06/2023 - 19:56:37

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρουσίαση Παραγωγικών Στοιχείων Α' 4μήνου 2023

16/06/2023 - 19:55:06

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/06/2023 - 19:32:27

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 114 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

16/06/2023 - 18:54:09

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

16/06/2023 - 18:33:19

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 16.06.2023

16/06/2023 - 18:24:41

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/06/2023 - 18:01:36

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

16/06/2023 - 17:41:21

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16/06/2023 - 17:36:23

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

16/06/2023 - 17:36:00

SPACE HELLAS Α.Ε. - Ανακοίνωση

16/06/2023 - 17:33:59

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/06/2023 - 15:56:12

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2023 (ορθή επανάληψη) (Ορθή Επανάληψη)

16/06/2023 - 14:58:53

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ , ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΕΑΥ

16/06/2023 - 14:58:06

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

16/06/2023 - 13:50:38

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

16/06/2023 - 13:18:00

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16/06/2023 - 12:57:16

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

16/06/2023 - 11:55:59

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

16/06/2023 - 10:32:04

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

16/06/2023 - 10:26:03

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. / ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

16/06/2023 - 10:00:41

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

16/06/2023 - 09:16:57

CAIRO MEZZ PLC - Ανακοίνωση - Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 15.6.2023

15/06/2023 - 21:24:24

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ενημέρωση για Τιτλοποίηση Astir I

15/06/2023 - 20:29:32

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

15/06/2023 - 20:23:02

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

15/06/2023 - 20:17:03

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007) (Ορθή Επανάληψη)

15/06/2023 - 20:15:56

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - 22η Τακτική ΓΣ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας (Ορθή Επανάληψη)

15/06/2023 - 20:15:19

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2022

15/06/2023 - 20:02:00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποφάσεις 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

15/06/2023 - 20:00:33

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση διανομής μερίσματος και μέρους κερδών εις νέον

15/06/2023 - 19:59:28

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15/06/2023 - 19:55:24

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.06.2023

15/06/2023 - 18:52:00

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

15/06/2023 - 18:49:18

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15/06/2023 - 18:29:50

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου:Τακτική Γενική Συνέλευση INTRACOM HOLDINGS

15/06/2023 - 18:28:05

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15/06/2023 - 17:35:47

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2023 : Αποφάσεις - Aποτελέσματα ψηφοφορίας

15/06/2023 - 17:30:12

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023

15/06/2023 - 17:29:26

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Συμμετοχή στο "Geneva Spring MidCap Event"

15/06/2023 - 17:13:02

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24/5/2023 για Επιτροπή Ελέγχου (Ορθή Επανάληψη)

15/06/2023 - 17:12:54

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Διπλή διάκριση για την Attica Group στα ESG Shipping Awards 2023

15/06/2023 - 16:52:13

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15/06/2023 - 16:01:28

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

15/06/2023 - 15:49:36

PROFILE A.E.B.E. - Η Profile Software θέτει σε λειτουργία τη λύση Treasury στην Diamond Trust Bank

15/06/2023 - 15:47:09

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/06/2023 - 15:25:17

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Συμμετοχή της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ στο Geneva Spring Midcap Event 2023

15/06/2023 - 15:08:55

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Polipak

15/06/2023 - 14:43:42

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

15/06/2023 - 14:41:17

LAVIPHARM Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/06/2023 - 13:59:48

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

15/06/2023 - 13:27:01

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

15/06/2023 - 12:29:35

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

15/06/2023 - 12:09:58

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/06/2023 - 11:13:48

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΙΟΣ 2023

15/06/2023 - 11:11:41

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/06/2023 - 10:17:57

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/06/2023 - 10:17:24

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

15/06/2023 - 10:16:31

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023 (Ορθή Επανάληψη)

15/06/2023 - 09:36:03

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΑΙΟΣ 2023

15/06/2023 - 09:35:41

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

15/06/2023 - 09:32:32

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/06/2023 - 08:48:30

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Γνωστοποίηση τιμής διάθεσης

14/06/2023 - 19:20:21

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

14/06/2023 - 18:16:48

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

14/06/2023 - 18:05:28

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

14/06/2023 - 17:54:33

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

14/06/2023 - 17:53:54

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

14/06/2023 - 17:24:38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Χαντζηνικολάου

14/06/2023 - 17:19:50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

14/06/2023 - 17:08:06

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14/06/2023 - 15:26:03

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14/06/2023 - 15:24:09

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Απόσπασμα του Πρακτικού Συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

14/06/2023 - 15:23:44

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

14/06/2023 - 15:23:24

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2023

14/06/2023 - 15:10:56

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση - 1ου Mid Cap Roadshow της Γενεύης

14/06/2023 - 12:58:01

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

14/06/2023 - 12:52:06

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

14/06/2023 - 11:46:04

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Απόφαση του Δ.Σ. για δωρεάν διάθεση 280.000 ιδίων μετοχών σε έξι στελέχη της Εταιρείας

14/06/2023 - 10:54:10

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

14/06/2023 - 10:50:52

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (13/06/2023)

14/06/2023 - 10:28:10

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

14/06/2023 - 09:49:16

JUMBO Α.Ε.E. - Διατηρήθηκαν οι διψήφιοι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων. Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,3220 EUR/μετοχή

14/06/2023 - 09:42:58

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Η MYTILINEOS και η SmartestEnergy ανακοινώνουν την υπογραφή ενός μακροπρόθεσμου "πράσινου" PPA στην Αυστραλία

14/06/2023 - 09:39:48

JUMBO Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14/06/2023 - 09:37:17

JUMBO Α.Ε.E. - Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

14/06/2023 - 09:09:04

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

14/06/2023 - 09:08:35

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών από στέλεχος του Ομίλου

13/06/2023 - 22:03:39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου (ν. 3556/2007)

13/06/2023 - 18:53:56

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

13/06/2023 - 18:50:00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13/06/2023 - 18:45:13

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

13/06/2023 - 18:44:05

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ & ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

13/06/2023 - 18:43:23

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/06/2023 - 18:41:46

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

13/06/2023 - 18:08:34

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

13/06/2023 - 17:42:29

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments: Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2022

13/06/2023 - 17:37:06

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων 13.06.2023

13/06/2023 - 17:35:44

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΓΕΚΑ

13/06/2023 - 17:13:16

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Συνεδρίαση Επιτροπής Ελέγχου26.05.2023 Συγκρότηση σε σώμα

13/06/2023 - 17:11:16

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Ανασυγκρότηση ΔΣ26.05.2023

13/06/2023 - 17:11:03

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/06/2023 - 17:10:53

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26.05.2023

13/06/2023 - 16:48:18

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/06/2023 - 14:30:33

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

13/06/2023 - 14:27:44

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

13/06/2023 - 13:05:30

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

13/06/2023 - 13:02:04

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31/5/2023

13/06/2023 - 12:47:03

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. - Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

13/06/2023 - 12:15:35

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (Ορθή Επανάληψη)

13/06/2023 - 12:10:15

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/06/2023 - 10:38:46

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13/06/2023 - 10:05:23

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2023

13/06/2023 - 09:17:28

SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12/06/2023 - 17:38:05

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/06/2023 - 17:10:37

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Πιστοποίηση για την Attica Group κατά το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΕΣ)

12/06/2023 - 17:03:39

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου για εκ νέου συγκρώτηση σε σώμα

12/06/2023 - 16:56:37

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24/5/2023 για Επιτροπή Ελέγχου

12/06/2023 - 16:55:26

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Εκ νέου συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου - Ορισμός νέου μέλους

12/06/2023 - 16:13:15

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Γνωστοποίηση Tροποποίησης Ημερομηνίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

12/06/2023 - 15:16:16

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

12/06/2023 - 14:58:02

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

12/06/2023 - 14:56:08

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

12/06/2023 - 14:53:28

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

12/06/2023 - 14:52:21

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12/06/2023 - 14:51:15

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12/06/2023 - 14:49:51

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

12/06/2023 - 14:46:49

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - Αντίγραφο Πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31-05-2023

12/06/2023 - 14:38:07

CPI A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

12/06/2023 - 12:50:26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Νέα Chief of Staff της MYTILINEOS η Φωτεινή Ιωάννου

12/06/2023 - 12:17:38

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

12/06/2023 - 12:16:55

ΔΕΗ Α.Ε. - Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ΤΓΣ

12/06/2023 - 11:42:43

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

12/06/2023 - 11:27:01

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

12/06/2023 - 11:26:23

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - 22η Τακτική ΓΣ: Συμμετοχή και αποτελέσματα ψηφοφορίας

12/06/2023 - 11:23:32

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT υπογράφει δεκαετές συμβόλαιο με τη λοταρία της Ταϊβάν

12/06/2023 - 09:42:19

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

12/06/2023 - 09:07:31

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

09/06/2023 - 20:33:16

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

09/06/2023 - 20:32:01

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 2023

09/06/2023 - 18:53:45

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

09/06/2023 - 18:52:54

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

09/06/2023 - 18:18:56

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

09/06/2023 - 18:00:05

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ INTRACOM PROPERTIES ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Λ.Μ. Α.Ε.

09/06/2023 - 17:55:01

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της INTRAKAT

09/06/2023 - 17:52:46

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

09/06/2023 - 17:38:37

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

09/06/2023 - 17:32:21

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

09/06/2023 - 17:28:53

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

09/06/2023 - 16:53:09

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 16:51:27

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

09/06/2023 - 16:13:07

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/6/2023 (Ορθή Επανάληψη)

09/06/2023 - 15:33:19

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣH

09/06/2023 - 15:31:08

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09/06/2023 - 15:08:25

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 14:38:57

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 14:21:28

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 14:04:16

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 13:19:34

MEVACO Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09/06/2023 - 13:07:52

AVE Α.Ε. - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

09/06/2023 - 12:54:05

ΒΙΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 11:54:14

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 11:35:58

ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 11:16:14

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/06/2023 - 10:46:11

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

09/06/2023 - 10:18:50

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09/06/2023 - 10:16:25

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

09/06/2023 - 10:08:44

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με διανομή δωρεάν μετοχών

09/06/2023 - 10:04:02

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

09/06/2023 - 10:01:29

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

09/06/2023 - 09:51:59

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους

09/06/2023 - 09:26:04

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕPSILON NET - EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

09/06/2023 - 09:23:40

REDS Α.Ε. - Ανακοίνωση Σημαντικού Γεγονότος

09/06/2023 - 08:00:59

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην EPSILON NET A.E. και την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας

09/06/2023 - 07:54:18

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση άρθρου 6 παρ.5 Ν.4374/2016 - 1ο τρίμηνο 2023

08/06/2023 - 22:40:36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα

08/06/2023 - 22:38:51

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/6/2023

08/06/2023 - 22:08:57

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποφάσεις 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

08/06/2023 - 21:46:29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Μέρισμα χρήσης 2022

08/06/2023 - 21:41:25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποφάσεις 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

08/06/2023 - 19:24:33

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Εταιρική Παρουσίαση

08/06/2023 - 19:15:11

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Απoφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

08/06/2023 - 18:26:21

NOVAL PROPERTY - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

08/06/2023 - 18:24:42

NOVAL PROPERTY - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

08/06/2023 - 18:18:55

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Αύξηση 50% σε σχέση με το 2022 στη συνολική επιβατική κίνηση της AEGEAN το 1ο πεντάμηνο του 2023

08/06/2023 - 18:16:39

REDS Α.Ε. - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023 -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ

08/06/2023 - 18:01:13

NOVAL PROPERTY - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 08.06.2023

08/06/2023 - 17:53:38

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.4374/2016

08/06/2023 - 17:49:55

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

08/06/2023 - 17:49:03

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

08/06/2023 - 17:13:22

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

08/06/2023 - 17:12:00

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Βράβευση του AERO 1 Highspeed στα SHIPPAX Awards 2023

08/06/2023 - 17:00:22

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου για το 2023

08/06/2023 - 16:53:52

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

08/06/2023 - 15:48:55

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/06/2023 - 15:21:20

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Διάθεση Ιδίων Μετοχών

08/06/2023 - 14:41:15

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

08/06/2023 - 14:32:20

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ - Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου συγκρότησης σε σώμα, εκπροσώπησης, ορισμού μελών Επιτροπών

08/06/2023 - 14:18:58

SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/06/2023 - 14:11:07

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

08/06/2023 - 13:19:00

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

08/06/2023 - 10:23:46

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

08/06/2023 - 10:18:47

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (07/06/2023)

08/06/2023 - 10:14:30

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Τροποποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2023

08/06/2023 - 09:53:36

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

08/06/2023 - 09:38:08

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

08/06/2023 - 09:26:12

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

08/06/2023 - 08:00:43

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

07/06/2023 - 19:21:00

ΔΕΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.

07/06/2023 - 18:55:50

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

07/06/2023 - 17:49:41

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Tρίτη Περίοδος Εκτοκισμού ΚΟΔ 2021

07/06/2023 - 17:48:15

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

07/06/2023 - 17:37:44

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 71ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/06/2023 - 17:37:01

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Alpha Bank Investor Day 2023

07/06/2023 - 17:36:46

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

07/06/2023 - 16:42:47

PROFILE A.E.B.E. - Κάλυψη Ομολογιών Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της σε ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας «PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

07/06/2023 - 16:27:17

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/06/2023 - 15:42:02

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/06/2023 - 15:10:53

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

07/06/2023 - 15:01:02

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

07/06/2023 - 14:35:36

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

07/06/2023 - 14:33:24

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε. - Ενδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

07/06/2023 - 13:19:35

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/06/2023 - 12:51:06

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

07/06/2023 - 12:45:29

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

07/06/2023 - 12:41:32

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

07/06/2023 - 12:01:57

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Ανασύνθεση Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου

07/06/2023 - 10:33:39

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

07/06/2023 - 10:07:38

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

07/06/2023 - 08:57:06

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/06/2023 - 17:52:51

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ για Ορισμό Επιτροπής Ελέγχου

06/06/2023 - 17:52:02

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου (Ορθή Επανάληψη)

06/06/2023 - 17:42:09

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου

06/06/2023 - 17:37:24

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ Συγκρότησης σε Σώμα και Παροχής Εξουσιοδοτήσεων

06/06/2023 - 17:35:47

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - Αντίγραφο Πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24-5-2023

06/06/2023 - 17:35:06

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

06/06/2023 - 17:18:38

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

06/06/2023 - 14:30:52

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

06/06/2023 - 10:31:14

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

06/06/2023 - 09:52:46

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

06/06/2023 - 09:36:40

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

06/06/2023 - 09:34:15

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

06/06/2023 - 08:42:59

JUMBO Α.Ε.E. - Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

02/06/2023 - 19:03:48

SUNRISEMEZZ PLC - Εταιρικές Ανακοινώσεις

02/06/2023 - 18:55:06

PHOENIX VEGA MEZZ PLC - Εταιρικές Ανακοινώσεις

02/06/2023 - 18:26:12

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

02/06/2023 - 18:23:19

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣH ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

02/06/2023 - 17:34:19

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/06/2023 - 17:13:24

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Αποτελέσματα ψηφοφορίας - 33η Τακτική Γενική Συνέλευση

02/06/2023 - 17:08:08

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποφάσεων 33ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

02/06/2023 - 15:48:24

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

02/06/2023 - 15:20:59

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.06.2023

02/06/2023 - 14:13:27

ΙΛΥΔΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/06/2023 - 13:50:24

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

02/06/2023 - 12:31:09

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

02/06/2023 - 12:10:32

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/06/2023 - 11:33:08

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/06/2023 - 10:54:40

ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. - ΜΙΝΕΡΒΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

02/06/2023 - 10:53:50

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων Α Τριμήνου 2023

02/06/2023 - 10:31:40

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

02/06/2023 - 09:58:03

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

02/06/2023 - 09:56:42

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

02/06/2023 - 09:37:16

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

02/06/2023 - 09:03:03

LOGISMOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/06/2023 - 20:02:55

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

01/06/2023 - 18:58:41

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ACAG

01/06/2023 - 18:44:26

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/06/2023 - 18:06:55

REDS Α.Ε. - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023 -Ημερομηνίας διεξαγωγής ΤΓΣ

01/06/2023 - 17:45:22

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Έναρξη διαδικασίας κοινής διάσπασης της θυγατρικής LAMDA OLYMPIA VILLAGE (L.O.V. S.M.S.A.) με απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρείας

01/06/2023 - 17:35:34

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης θυγατρικών εταιρειών: απορρόφηση της MC Property Management S.M.S.A. από τη Malls Management Services S.M.S.A.

01/06/2023 - 17:04:52

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

01/06/2023 - 16:50:08

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

01/06/2023 - 16:29:32

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

01/06/2023 - 15:36:10

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

01/06/2023 - 15:24:05

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/06/2023 - 15:21:39

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

01/06/2023 - 14:19:32

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/06/2023 - 14:15:29

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023

01/06/2023 - 14:15:13

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

01/06/2023 - 13:44:03

DIMAND Α.Ε. - Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

01/06/2023 - 13:20:28

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

01/06/2023 - 12:23:23

UNIBIOS Α.Ε. - ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ WATERA ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ UNIBIOS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

01/06/2023 - 12:06:07

COCA-COLA HBC A.G. - Issue of equity and total voting rights

01/06/2023 - 09:53:27

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

01/06/2023 - 08:32:59

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Η MYTILINEOS εισέρχεται στην αγορά του Καναδά με εξαγορά ηλιακού χαρτοφυλακίου ισχύος 1,4 GW στην Αλμπέρτα από την Westbridge Renewable Energy

31/05/2023 - 22:04:16

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

31/05/2023 - 17:52:15

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - IR REPORT 1Q 2023

31/05/2023 - 17:51:22

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

31/05/2023 - 17:48:29

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2023

31/05/2023 - 17:44:32

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - IR REPORT 1Q 2023

31/05/2023 - 17:44:07

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Συνοπτικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2023

31/05/2023 - 17:41:58

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PL - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/05/2023 - 17:40:29

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023

31/05/2023 - 17:37:43

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/05/2023 - 16:56:39

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

31/05/2023 - 16:45:56

PROFILE A.E.B.E. - Η Profile Software προσφέρει Digital και Core Banking ως λύσεις SaaS μέσω της AWS

31/05/2023 - 16:27:45

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

31/05/2023 - 15:44:59

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

31/05/2023 - 15:43:37

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

31/05/2023 - 15:11:00

IDEAL HOLDINGS A.E. - Αποτελέσματα ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

31/05/2023 - 15:10:39

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/05/2023 - 15:09:33

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

31/05/2023 - 14:55:55

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/05/2023 - 14:18:08

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

31/05/2023 - 13:37:00

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/05/2023 - 12:57:54

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Εξαγορά Φωτοβολταϊκών Πάρκων

31/05/2023 - 11:29:40

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 19.05.23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

31/05/2023 - 11:29:04

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.05.23 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

31/05/2023 - 10:10:51

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

31/05/2023 - 10:08:54

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

31/05/2023 - 10:08:19

EPSILON NET Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ DIGINET

31/05/2023 - 10:07:45

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

31/05/2023 - 09:18:14

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/05/2023 - 21:19:45

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Απόκτηση κτηρίου γραφείων επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα

30/05/2023 - 21:04:56

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού // Υπογραφή συμφωνίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν από την κατασκευή Early Contractor Involvement (ECI) για το Vouliagmenis Mall Co

30/05/2023 - 19:51:16

VIOHALCO SA/NV - Διανομή μερίσματος

30/05/2023 - 19:33:52

VIOHALCO SA/NV - Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2023

30/05/2023 - 19:15:52

CENERGY HOLDINGS - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

30/05/2023 - 19:03:53

CENERGY HOLDINGS - Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2023

30/05/2023 - 18:39:54

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου

30/05/2023 - 18:38:27

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου

30/05/2023 - 18:37:53

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού της ΕΓΣ

30/05/2023 - 18:37:38

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

30/05/2023 - 18:37:04

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της νέας Επιτροπής Ελέγχου και της νέας Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα

30/05/2023 - 18:36:41

SAFE BULKERS PARTICIPATIONS PL - Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

30/05/2023 - 17:34:16

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

30/05/2023 - 17:30:22

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/05/2023 - 17:21:55

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

30/05/2023 - 16:22:03

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/05/2023 - 16:15:57

LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

30/05/2023 - 15:46:41

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/05/2023 - 15:15:45

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Υποψηφιότητες για την εκλογή δύο εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

30/05/2023 - 14:42:05

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/05/2023 - 13:34:08

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

30/05/2023 - 12:48:01

EPSILON NET Α.Ε. - ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓEΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.05.2023

30/05/2023 - 12:01:36

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

30/05/2023 - 10:25:19

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 596/2014: Γνωστοποίηση συναλλαγής

30/05/2023 - 10:24:35

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

30/05/2023 - 10:23:42

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/05/2023 - 10:17:50

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου: Οικονομικά Αποτελέματα 1ου Τριμήνου 2023

30/05/2023 - 10:11:07

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

30/05/2023 - 10:04:50

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

30/05/2023 - 09:37:47

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

29/05/2023 - 18:51:13

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - H MYTILINEOS δημιουργεί τον Next Generation Energy Solutions Provider 100% εξαγορά της UNISON

29/05/2023 - 18:44:15

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Αποτελέσματα α' τριμήνου 2023 - Αύξηση εσόδων κατά 17,7%, στα EUR3,33 εκ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους

29/05/2023 - 17:50:42

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

29/05/2023 - 17:48:41

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2023

29/05/2023 - 17:47:16

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ημερομηνία δημοσίευσης για τα αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2023

29/05/2023 - 17:21:19

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ Dolit Investments S.A

29/05/2023 - 16:56:38

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

29/05/2023 - 15:46:31

MEDICON ΕΛΛΑΣ A.E - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩN 2022

29/05/2023 - 14:11:18

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29/05/2023 - 13:41:45

ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

29/05/2023 - 13:04:37

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

29/05/2023 - 12:26:49

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

29/05/2023 - 12:26:24

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - CNL CAPITAL : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ

29/05/2023 - 11:12:09

AS COMPANY Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29/05/2023 - 10:12:59

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

29/05/2023 - 09:42:36

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

29/05/2023 - 09:41:41

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

29/05/2023 - 09:40:12

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

26/05/2023 - 23:16:56

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2023

26/05/2023 - 20:02:16

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/05/2023 - 19:56:00

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση - Παραίτηση Μέλους Δ.Σ.

26/05/2023 - 19:43:57

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

26/05/2023 - 19:01:05

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

26/05/2023 - 18:28:23

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/05/2023 - 18:20:56

DIMAND Α.Ε. - Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

26/05/2023 - 17:45:03

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

26/05/2023 - 17:34:29

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

26/05/2023 - 17:17:10

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

26/05/2023 - 17:12:56

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

26/05/2023 - 17:06:00

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

26/05/2023 - 16:43:11

LAVIPHARM Α.Ε. - Δελτίο Τύπου ΕΓΣ

26/05/2023 - 16:42:32

LAVIPHARM Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

26/05/2023 - 16:24:57

LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/05/2023 - 15:31:31

ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/05/2023 - 15:11:50

MEVACO Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/05/2023 - 14:31:19

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση ανασυγκρότησης σε σώμα ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου

26/05/2023 - 14:27:49

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

26/05/2023 - 14:26:19

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2022

26/05/2023 - 14:21:26

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

26/05/2023 - 14:09:17

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Αποφάσεις ΤΓΣ 26.05.2023

26/05/2023 - 14:03:28

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/05/2023 - 11:58:13

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

26/05/2023 - 10:30:11

NOVAL PROPERTY - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Λήξη 3ης Περιόδου Εκτοκισμού Πράσινου Ομολόγου

26/05/2023 - 10:24:47

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών (Ορθή Επανάληψη)

26/05/2023 - 10:16:06

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

26/05/2023 - 10:04:14

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

26/05/2023 - 09:47:00

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

26/05/2023 - 09:46:00

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων

26/05/2023 - 09:31:45

AS COMPANY Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022 ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

25/05/2023 - 19:03:05

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν. 3556/2007

25/05/2023 - 18:49:12

ΔΕΗ Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023

25/05/2023 - 18:34:50

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

25/05/2023 - 18:26:52

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «STRIX HOLDINGS L.P.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

25/05/2023 - 18:18:07

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

25/05/2023 - 17:57:45

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 15 Ιουνίου 2023

25/05/2023 - 17:37:23

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση

25/05/2023 - 17:35:46

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

25/05/2023 - 17:33:36

ΔΕΗ Α.Ε. - Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2023 Ομίλου ΔΕΗ

25/05/2023 - 17:27:18

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ολοκλήρωση της μεταβίβασης από την Alpha Τράπεζα A.E. μεικτού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Project Hermes) [25.5.2023]

25/05/2023 - 17:15:38

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη: Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2023

25/05/2023 - 17:00:19

SPACE HELLAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου_Space Hellas Legrand Data Center Solutions Accredited Partner

25/05/2023 - 16:21:32

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/05/2023 - 14:48:18

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/05/2023 - 13:34:04

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/05/2023 - 12:26:46

ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

25/05/2023 - 12:03:13

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Quest Συμμετοχών Α.Ε.

25/05/2023 - 10:21:21

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Performance Technologies Α.Ε.

25/05/2023 - 10:19:29

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

25/05/2023 - 10:06:38

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

25/05/2023 - 09:48:11

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

25/05/2023 - 09:35:34

COCA-COLA HBC A.G. - Coca-Cola HBC Investor Day - ACCELERATING THE DELIVERY OF SUSTAINABLE AND PROFITABLE GROWTH

25/05/2023 - 09:26:16

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

25/05/2023 - 09:23:12

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

25/05/2023 - 09:15:42

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

25/05/2023 - 09:10:12

COCA-COLA HBC A.G. - Coca-Cola HBC Investor Day - ACCELERATING THE DELIVERY OF SUSTAINABLE AND PROFITABLE GROWTH

24/05/2023 - 19:44:23

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ημερομηνία Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων πρώτου τριμήνου 2023 Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2023 και Εκτιμήσεων για το σύνολο του έτους 2023

24/05/2023 - 19:15:58

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

24/05/2023 - 19:02:33

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

24/05/2023 - 19:00:44

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

24/05/2023 - 18:58:23

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

24/05/2023 - 18:57:48

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ, ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑ

24/05/2023 - 18:31:51

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24/05/2023 - 18:26:02

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

24/05/2023 - 18:24:28

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - IR RELEASE A' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

24/05/2023 - 18:23:38

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

24/05/2023 - 17:53:35

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Q1 2023 - Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης

24/05/2023 - 17:49:45

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

24/05/2023 - 17:47:50

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24/05/2023 - 17:46:56

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24/05/2023 - 17:45:45

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - Όμιλος Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α?Τριμήνου 2023

24/05/2023 - 17:44:47

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΟΠΑΠ ΑΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Q1 2023 - Δελτίο Τύπου

24/05/2023 - 17:44:31

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

24/05/2023 - 17:31:25

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 3μήνου 2023

24/05/2023 - 17:26:46

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/πληρωμής υπολοίπου μερίσματος χρήσεως 2022

24/05/2023 - 16:56:23

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

24/05/2023 - 15:35:56

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημοσιοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

24/05/2023 - 14:34:15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

24/05/2023 - 14:12:11

PROFILE A.E.B.E. - Πώληση Ιδίων μετοχών

24/05/2023 - 13:54:15

UNIBIOS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/05/2023 - 13:07:33

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας - Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών

24/05/2023 - 11:58:55

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24/05/2023 - 10:46:42

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/05/2023 - 10:06:53

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ - Δ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

24/05/2023 - 09:24:08

CAIRO MEZZ PLC - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

24/05/2023 - 09:17:56

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

24/05/2023 - 09:10:57

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

23/05/2023 - 19:17:14

VIOHALCO SA/NV - Aποτελέσματα Α' τρίμηνου 2023 της ElvalHalcor, θυγατρικής της Viohalco

23/05/2023 - 18:43:44

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

23/05/2023 - 17:56:40

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση για την τοποθέτηση των αντληθέντων κεφαλαίων

23/05/2023 - 17:51:21

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

23/05/2023 - 17:41:56

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

23/05/2023 - 17:30:00

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού / Υπογραφή συμφωνίας με το Mandarin Oriental Hotel Group για τη διαχείριση ενός νέου ξενοδοχείου και των πολυτελών κατοικιών/διαμερισμάτων (branded

23/05/2023 - 17:27:10

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της FLEXOPACK A.E. στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3556/2007

23/05/2023 - 17:22:54

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Όμιλος ΕΤΕ Αποτελέσματα Α τριμήνου 2023

23/05/2023 - 13:33:48

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

23/05/2023 - 12:45:40

PROFILE A.E.B.E. - Πρόθεση Πώλησης Ιδίων μετοχών

23/05/2023 - 12:28:19

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

23/05/2023 - 12:16:29

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

23/05/2023 - 10:33:41

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Εξαγορά της εταιρείας « Έπαφος Α.Ε.»

23/05/2023 - 09:48:38

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

23/05/2023 - 09:34:13

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

23/05/2023 - 09:33:35

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

23/05/2023 - 09:32:31

PROFILE A.E.B.E. - Αναστολή Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

22/05/2023 - 18:56:41

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

22/05/2023 - 18:38:23

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

22/05/2023 - 18:31:49

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πρόταση διανομής μερίσματος για το 2022

22/05/2023 - 18:23:41

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

22/05/2023 - 17:54:06

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

22/05/2023 - 17:36:49

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

22/05/2023 - 17:30:26

REDS Α.Ε. - REDS ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

22/05/2023 - 17:29:43

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

22/05/2023 - 17:24:01

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

22/05/2023 - 17:09:41

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Συμπληρωματική Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

22/05/2023 - 17:08:08

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/05/2023 - 15:24:43

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/05/2023 - 14:50:34

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/05/2023 - 13:08:05

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Οργανωτικές Αλλαγές Ομίλου Σαράντη

22/05/2023 - 12:41:46

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

22/05/2023 - 11:02:17

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

22/05/2023 - 10:49:13

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (19/05/2023)

22/05/2023 - 10:24:30

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/05/2023 - 10:14:51

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

22/05/2023 - 09:55:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

22/05/2023 - 09:34:32

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

19/05/2023 - 18:48:37

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

19/05/2023 - 17:51:30

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19/05/2023 - 17:42:21

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

19/05/2023 - 17:19:52

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19/05/2023 - 17:12:45

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/05/2023 - 16:59:38

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2022

19/05/2023 - 16:43:52

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

19/05/2023 - 16:42:49

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19/05/2023 - 16:18:25

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Εξαγορά της εταιρίας ΕΜ.ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

19/05/2023 - 11:35:36

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

19/05/2023 - 11:18:43

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

19/05/2023 - 09:52:27

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

19/05/2023 - 09:45:33

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

19/05/2023 - 09:45:10

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

19/05/2023 - 09:22:40

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

19/05/2023 - 09:03:53

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Έναρξη Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

18/05/2023 - 19:24:19

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18/05/2023 - 18:07:55

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Έκδοση κοινού εμπράγματως ασφαλισμένου Ομολογιακού δανείου

18/05/2023 - 17:51:51

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18/05/2023 - 17:33:02

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

18/05/2023 - 17:31:13

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.05.2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/05/2023 - 17:26:32

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2023

18/05/2023 - 17:17:13

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

18/05/2023 - 17:14:22

SPACE HELLAS Α.Ε. - Δελτίο Τύπου Space Hellas_Cisco Lifecycle Services-Support Partner

18/05/2023 - 17:04:51

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

18/05/2023 - 17:03:31

ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

18/05/2023 - 16:48:38

COCA-COLA HBC A.G. - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities

18/05/2023 - 16:15:08

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - Ανακοίνωση

18/05/2023 - 15:22:56

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/05/2023 - 13:53:02

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18/05/2023 - 13:51:47

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)

18/05/2023 - 13:35:59

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

18/05/2023 - 13:11:55

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/05/2023 - 13:11:17

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

18/05/2023 - 12:55:11

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ (Ορθή Επανάληψη)

18/05/2023 - 12:06:20

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

18/05/2023 - 11:50:26

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18/05/2023 - 11:49:01

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

18/05/2023 - 10:03:04

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

18/05/2023 - 09:59:14

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18/05/2023 - 09:21:59

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

17/05/2023 - 19:07:39

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17/05/2023 - 19:06:27

CENERGY HOLDINGS - Βασικά οικονομικά μεγέθη Α τριμήνου 2023

17/05/2023 - 18:50:33

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση

17/05/2023 - 18:37:17

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17/05/2023 - 18:27:15

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

17/05/2023 - 17:55:51

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Παπουτσάνης: Ενισχυμένος κύκλος εργασιών για το Α' Τρίμηνο 2023

17/05/2023 - 17:47:24

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Πρόσκληση στην 71η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

17/05/2023 - 17:47:03

COCA-COLA HBC A.G. - Composition of the Committees of the Board of Directors of Coca-Cola HBC AG

17/05/2023 - 17:45:46

COCA-COLA HBC A.G. - Results of Annual General Meeting of Coca-Cola HBC AG

17/05/2023 - 17:45:06

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση

17/05/2023 - 17:39:52

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Οικονομικά Αποτελέσματα Α ' Τριμήνου 2023

17/05/2023 - 17:26:27

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

17/05/2023 - 16:55:45

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

17/05/2023 - 15:45:55

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/

17/05/2023 - 14:50:13

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17/05/2023 - 13:42:30

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17/05/2023 - 13:28:18

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/05/2023 - 13:25:12

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17.05.2023 - Διανομή Μερίσματος 0,1999 ευρώ ανά μετοχή

17/05/2023 - 12:45:55

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17/05/2023 - 12:29:42

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17/05/2023 - 11:05:24

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (16/05/2023)

17/05/2023 - 09:53:37

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

17/05/2023 - 09:53:15

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

16/05/2023 - 19:24:05

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

16/05/2023 - 19:13:52

CENERGY HOLDINGS - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

16/05/2023 - 18:26:46

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

16/05/2023 - 18:24:58

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

16/05/2023 - 18:24:00

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

16/05/2023 - 18:16:25

LAVIPHARM Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

16/05/2023 - 18:02:18

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή δύο εκπροσώπων των Μετόχων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

16/05/2023 - 17:46:26

SPACE HELLAS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/05/2023 - 17:44:13

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/05/2023 - 17:27:47

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Εταιρική παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2023

16/05/2023 - 17:27:25

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Οικονομικά Στοιχεία 1ου τριμήνου 2023

16/05/2023 - 17:27:19

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2023

16/05/2023 - 17:11:07

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

16/05/2023 - 17:09:49

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

16/05/2023 - 17:07:40

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ολοκλήρωση της απόσχιση του Κλάδου Υποδομών της Εταιρείας με εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ»

16/05/2023 - 16:47:07

SPACE HELLAS Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ SPACE HELLAS

16/05/2023 - 15:17:49

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

16/05/2023 - 12:41:08

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: H INTRACOM DEFENSE προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών στην DEFEA 2023

16/05/2023 - 12:22:37

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16/05/2023 - 10:52:42

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (15/05/2023)

16/05/2023 - 10:06:34

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Πρόσκληση της Performance Technologies Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

16/05/2023 - 09:56:21

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

16/05/2023 - 09:53:28

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2023

16/05/2023 - 09:47:45

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

16/05/2023 - 09:37:02

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

16/05/2023 - 00:00:00

Εταιρική Πράξη ΧΑΚ

15/05/2023 - 18:44:21

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Τοποθέτηση Στελέχους

15/05/2023 - 18:11:40

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15/05/2023 - 17:57:09

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/05/2023 - 17:44:58

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος χρήσης 2022

15/05/2023 - 17:38:43

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του νόμου 3556/2007

15/05/2023 - 17:34:55

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15/05/2023 - 17:31:00

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Πώληση πρατηρίoυ υγρών καυσίμων στα Χανιά, Κρήτη

15/05/2023 - 17:03:40

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. - Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.5.2023

15/05/2023 - 16:24:38

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EUROXX - 2022

15/05/2023 - 15:57:58

LOGISMOS Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

15/05/2023 - 12:09:08

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

15/05/2023 - 11:45:35

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/05/2023 - 10:58:58

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

15/05/2023 - 10:53:45

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΦΗΦΙΑΣ

15/05/2023 - 09:54:27

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15/05/2023 - 09:53:43

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

15/05/2023 - 09:20:56

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

15/05/2023 - 09:17:10

IDEAL HOLDINGS A.E. - Ανακοίνωση ProForma Αποτελεσμάτων A' τριμήνου 2023

15/05/2023 - 08:58:08

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

15/05/2023 - 00:00:00

Reverse split & Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής

12/05/2023 - 20:01:14

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

12/05/2023 - 19:05:00

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

12/05/2023 - 18:11:27

QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

12/05/2023 - 17:47:10

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. - Prodea Investments - Επικαιροποίηση Οικονομικού Ημερολόγιο 2023

12/05/2023 - 17:45:56

LAVIPHARM Α.Ε. - Γνωστοποίηση συναλλαγών

12/05/2023 - 17:30:34

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

12/05/2023 - 17:28:27

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

12/05/2023 - 17:17:23

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

12/05/2023 - 16:12:12

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ATTICA GROUP (79,383%) ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 443,8 EKΑΤ.

12/05/2023 - 16:02:22

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12/05/2023 - 15:37:19

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ PREMIA PROPERTIES ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

12/05/2023 - 13:10:12

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

12/05/2023 - 12:43:31

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

12/05/2023 - 12:14:39

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανακοίνωση - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2023

12/05/2023 - 11:32:15

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δέκα βραβεία για την Attica Group στα Tourism Awards 2023

12/05/2023 - 11:09:11

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

12/05/2023 - 10:51:50

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12/05/2023 - 10:12:17

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (11/05/2023)

12/05/2023 - 09:50:37

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

12/05/2023 - 09:45:04

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

12/05/2023 - 09:36:08

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. της 7ης Ιουνίου 2023

12/05/2023 - 09:26:22

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

12/05/2023 - 09:08:12

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

12/05/2023 - 08:37:58

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11/05/2023 - 19:49:03

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

11/05/2023 - 18:22:53

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων

11/05/2023 - 17:43:57

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ολοκλήρωση μεταβίβασης του 51 % της IRC Α.Ε. στην Hard Rock International

11/05/2023 - 16:52:11

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

11/05/2023 - 16:43:54

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΛΠΙΣ

11/05/2023 - 16:39:33

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

11/05/2023 - 16:28:14

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

11/05/2023 - 15:54:07

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

11/05/2023 - 14:26:49

ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

11/05/2023 - 13:24:07

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11/05/2023 - 13:05:01

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

11/05/2023 - 12:59:24

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

11/05/2023 - 12:34:22

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Έγκριση Μερικής Διάσπασης 10.05.2023

11/05/2023 - 10:00:15

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

11/05/2023 - 09:59:03

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

11/05/2023 - 09:37:00

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

10/05/2023 - 19:36:57

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2023

10/05/2023 - 18:03:55

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

10/05/2023 - 17:50:30

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10/05/2023 - 17:48:26

AVE Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10/05/2023 - 17:38:17

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ξεκίνησε η Μεταβατική Διαχείριση Απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

10/05/2023 - 17:34:12

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

10/05/2023 - 17:27:15

CPI A.E. - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση του από 22.6.2022 Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών (Stock Options) σε Συγκεκριμένα Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας 8.5.2023

10/05/2023 - 17:11:32

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ετήσια Παρουσίαση προς τους Αναλυτές των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2022

10/05/2023 - 17:09:48

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Fourlis

10/05/2023 - 15:58:10

PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/05/2023 - 15:30:22

Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Ενημέρωση διοικητικών αλλαγών - Τοποθέτηση νέας Επικεφαλής People

10/05/2023 - 12:36:52

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

10/05/2023 - 12:19:50

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/05/2023 - 11:59:43

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (09/05/2023)

10/05/2023 - 11:59:13

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

10/05/2023 - 11:41:56

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 (Ορθή Επανάληψη)

10/05/2023 - 10:25:37

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

10/05/2023 - 10:18:45

SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10/05/2023 - 10:15:56

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

10/05/2023 - 10:04:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10/05/2023 - 09:58:09

SPACE HELLAS Α.Ε. - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

10/05/2023 - 09:57:26

JUMBO Α.Ε.E. - Σταθερή πορεία ανάπτυξης τετραμήνου κατά 25% παρά το ασταθές περιβάλλον

10/05/2023 - 09:46:05

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10/05/2023 - 09:27:36

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

09/05/2023 - 20:01:15

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09/05/2023 - 19:08:30

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - AUSTRIACARD HOLDINGS AG ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

09/05/2023 - 18:50:58

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2022

09/05/2023 - 18:45:29

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09.05.2023

09/05/2023 - 18:39:36

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

09/05/2023 - 17:59:20

IDEAL HOLDINGS A.E. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/05/2023 - 14:48:12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

09/05/2023 - 14:15:45

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

09/05/2023 - 13:34:22

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - Ανακοίνωση

09/05/2023 - 13:11:11

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/05/2023 - 12:52:49

B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09/05/2023 - 11:11:40

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09/05/2023 - 10:37:01

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (08/05/2023)

09/05/2023 - 09:44:28

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

09/05/2023 - 09:41:46

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Εξαγορά SmartCV

09/05/2023 - 09:24:15

PROFILE A.E.B.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

09/05/2023 - 09:22:11

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

09/05/2023 - 08:43:24

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Αγορά μετοχών από τον κ. Αναστάσιο Αρανίτη -Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

08/05/2023 - 19:06:14

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

08/05/2023 - 17:52:55

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

08/05/2023 - 17:50:19

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση Απόφασης Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

08/05/2023 - 17:35:44

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

08/05/2023 - 17:26:50

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποτελέσματα α' τριμήνου 2023

08/05/2023 - 17:16:43

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

08/05/2023 - 16:24:09

Ο.Λ.Π. Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

08/05/2023 - 16:08:11

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Aποτελεσματα ψηφοφορίας της ΤΓΣ της 04.05.2023

08/05/2023 - 15:23:32

AUSTRIACARD HOLDINGS AG - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

08/05/2023 - 14:45:08

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

08/05/2023 - 11:16:42

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08/05/2023 - 11:15:12

PROFILE A.E.B.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08/05/2023 - 09:47:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

08/05/2023 - 09:24:01

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

05/05/2023 - 19:32:55

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Ανακοίνωση

05/05/2023 - 19:05:50

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2023 (Ορθή Επανάληψη)

05/05/2023 - 19:01:34

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

05/05/2023 - 18:25:16

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

05/05/2023 - 18:13:19

LAVIPHARM Α.Ε. - ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/05/2023 - 17:56:52

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Ανακοίνωση διανομής μερίσματος για την χρήση του 2022

05/05/2023 - 17:49:24

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη - Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών

05/05/2023 - 17:42:41

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

05/05/2023 - 17:42:16

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (REVERSE SPLIT) ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ

05/05/2023 - 17:40:44

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/05/2023 - 17:37:39

TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. - Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

05/05/2023 - 17:25:06

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

05/05/2023 - 17:08:15

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου

05/05/2023 - 17:06:10

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Πρακτικό Ανασυγκρότησης ΔΣ

05/05/2023 - 16:58:53

PROFILE A.E.B.E. - Όμιλος Profile: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

05/05/2023 - 16:40:58

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

05/05/2023 - 16:40:38

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ- ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ -ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

05/05/2023 - 15:43:42

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου

05/05/2023 - 14:32:55

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

05/05/2023 - 14:29:09

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

05/05/2023 - 14:08:22

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

05/05/2023 - 13:04:12

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου-Ημερομηνία και ώρα ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2023

05/05/2023 - 11:50:11

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση - Αγορά Ιδίων Μετοχών

05/05/2023 - 11:16:24

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

05/05/2023 - 11:04:35

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

05/05/2023 - 10:38:29

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (04/05/2023)

05/05/2023 - 10:02:32

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

05/05/2023 - 10:01:53

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Δελτίο τύπου-Οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου 2023

05/05/2023 - 09:52:56

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

05/05/2023 - 09:32:44

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Alpha Τράπεζα A.E. προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση μεικτού χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μεγάλων Εταιρειών και Μικρομ

05/05/2023 - 08:30:30

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. - Αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2023

04/05/2023 - 19:02:20

CENERGY HOLDINGS - Η Σωληνουργεία Κορίνθου επελέγη για υποθαλάσσιο έργο μεγάλου βάθους στη Νορβηγική θάλασσα

04/05/2023 - 18:43:44

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

04/05/2023 - 18:06:02

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

04/05/2023 - 18:01:09

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

04/05/2023 - 17:45:45

COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC - TΕΤΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

04/05/2023 - 17:45:06

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις σχετικά με το έργο του Ελληνικού

04/05/2023 - 17:21:13

LAVIPHARM Α.Ε. - ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

04/05/2023 - 16:45:16

COCA-COLA HBC A.G. - Athens Exchange trading date of ordinary shares resulting from the exercise of stock options

04/05/2023 - 16:35:11

CORAL A.E. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΥΤΕΥΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CORAL A.E.

04/05/2023 - 16:01:39

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

04/05/2023 - 14:39:42

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

04/05/2023 - 14:20:22

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ-(Επιτροπή Ελέγχου)

04/05/2023 - 14:16:57

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Αντικατάσταση παραιτηθέντους μέλους της Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

04/05/2023 - 13:56:33

DIMAND Α.Ε. - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

04/05/2023 - 13:48:23

HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. - Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων

04/05/2023 - 13:44:16

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

04/05/2023 - 12:05:48

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Ανακοίνωση Παρουσίασης & Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2022

04/05/2023 - 11:12:43

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04/05/2023 - 10:32:52

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (03/05/2023)

04/05/2023 - 09:58:31

FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. - H Frigoglass ανακοινώνει την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση σύνθεσης της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

04/05/2023 - 09:40:16

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

04/05/2023 - 09:30:32

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. - ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022_26.05.2023

04/05/2023 - 09:28:20

EPSILON NET Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟΥ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

04/05/2023 - 09:10:13

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

04/05/2023 - 09:04:57

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην EPSILON NET Α.Ε.

03/05/2023 - 21:35:05

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποχώρηση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου [3.5.2023]

03/05/2023 - 19:57:50

ΔΕΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση - Ρυθμιζόμενη πληροφορία

03/05/2023 - 19:30:57

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών

03/05/2023 - 18:32:07

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. - Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

03/05/2023 - 18:07:19

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2022

03/05/2023 - 18:06:34

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

03/05/2023 - 17:38:54

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. - Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 1 παρ. 5 περ. η΄) σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών της «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» κατ΄ ε

03/05/2023 - 17:31:35

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/05/2023 - 16:49:55

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανακοίνωση - Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2023

03/05/2023 - 16:18:14

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/05/2023 - 15:05:35

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

03/05/2023 - 14:50:56

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

03/05/2023 - 14:38:34

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Οι Autohellas και Samelet ολοκλήρωσαν την εξαγορά της FCA GREECE

03/05/2023 - 14:05:20

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

03/05/2023 - 11:28:33

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

03/05/2023 - 11:21:30

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

03/05/2023 - 10:43:35

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αγορά ιδίων μετοχών (02/05/2023)

03/05/2023 - 10:42:28

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

03/05/2023 - 10:20:18

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

03/05/2023 - 10:16:18

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Alpha Services and Holdings Investor Day 2023, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

03/05/2023 - 09:58:02

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

03/05/2023 - 09:39:48

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ολοκλήρωση της συναλλαγής δωρεάν διάθεσης ίδιων μετοχών σε στέλεχος συνδεδεμένης εταιρείας (απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Μαρτίου 2023)

03/05/2023 - 09:16:32

ΔΕΗ Α.Ε. - Σχολιασμός δημοσιευμάτων

02/05/2023 - 19:02:35

VIOHALCO SA/NV - Γνωστοποίηση συναλλαγής [άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014]

02/05/2023 - 18:38:40

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. - Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2022

02/05/2023 - 18:33:56

DIMAND Α.Ε. - Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

02/05/2023 - 18:28:26

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2022

02/05/2023 - 18:18:21

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

02/05/2023 - 18:10:11

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

02/05/2023 - 17:38:18

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (IRO)

02/05/2023 - 17:20:21

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

02/05/2023 - 15:19:52

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Απόσπασμα πρακτικού ΔΣ για αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε σώμα

02/05/2023 - 15:13:11

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

02/05/2023 - 15:11:52

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

02/05/2023 - 15:11:29

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

02/05/2023 - 14:34:08

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

02/05/2023 - 13:27:24

COCA-COLA HBC A.G. - BLOCK LISTING SIX MONTHLY RETURN

02/05/2023 - 12:47:04

COCA-COLA HBC A.G. - Issue of equity and total voting rights

02/05/2023 - 12:37:29

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. - Ανακοίνωση-αλλαγή CEO στην TKRM

02/05/2023 - 12:25:55

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2022

02/05/2023 - 11:31:18

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

02/05/2023 - 10:30:11

EPSILON NET Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΤΕΡΑ

02/05/2023 - 10:28:19

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

02/05/2023 - 10:25:11

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022

02/05/2023 - 10:04:41

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

02/05/2023 - 10:01:51

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. - Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2022 και την έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ.

02/05/2023 - 10:01:36

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

02/05/2023 - 09:37:03

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A - Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

02/05/2023 - 09:31:58

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. - Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)

02/05/2023 - 09:24:49

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟY 2023

02/05/2023 - 09:09:59

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/04/2023 - 19:57:57

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

28/04/2023 - 19:53:13

SUNRISEMEZZ PLC - Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της SunriseMezz PLC για το οικονομικό έτος 2022

28/04/2023 - 19:37:23

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - INTRACOM HOLDINGS - Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2023

28/04/2023 - 19:35:17

PHOENIX VEGA MEZZ PLC - Εξέλιξη θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της Phoenix Vega Mezz PLC για το οικονομικό έτος 2022

28/04/2023 - 19:04:54

UNIBIOS Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

28/04/2023 - 18:55:18

MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δημοσιοποίηση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

28/04/2023 - 18:25:52

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

28/04/2023 - 18:15:31

ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ - Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

28/04/2023 - 17:53:03

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

28/04/2023 - 17:52:46

ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2022

28/04/2023 - 17:51:05

CAIRO MEZZ PLC - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ CAIRO MEZZ PLC ΓΙΑ ΤΟ 2022

28/04/2023 - 17:44:28

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

28/04/2023 - 17:44:07

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

28/04/2023 - 17:43:16

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ΜΗΝΟΥ 2022

28/04/2023 - 17:42:50

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2023

28/04/2023 - 17:40:54

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 12μήνου 2022