Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε
ΜΟΤΟ
ΜΟΤΟ

Εμπ.εισ.αυτ/των,δίτροχων αε

2.8850
0.0250 0.8741%
18/04/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 2.8600
Χαμηλό Υψηλό
2,85 2,90
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00