ΣύμβολοΤελυταία ΤιμήΌγκοςOpen InterestΑγοράΠώλησηΤελ. Πράξη