Ευρώ / Γιεν (Fixing ΕΚΤ)
EURJPYFIX
Κατηγορία: Fixing ΕΚΤ