Ευρώ / Στερλίνα (Fixing ΕΚΤ)
EURGBPFIX
Κατηγορία: Fixing ΕΚΤ