Ευρώ / Λεβ (Fixing ΕΚΤ)
EURBGNFIX
Κατηγορία: Fixing ΕΚΤ