Δείκτες

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ%
80.20
-0.04%
132.14
-0.04%
1184.71
0.05%
1412.33
0.00%
100.00
-0.07%
907.05
0.00%

Μετοχές

Σύμβολο
Τιμή
Διαφ%
1.19
0.00%
0.00
0.00%
0.02
0.00%
1.69
0.00%
0.05
0.00%
0.10
0.00%
0.90
0.00%
0.71
0.00%
2.25
-0.44%
0.40
0.00%
0.03
0.00%
0.06
0.00%
0.04
0.00%
0.05
0.00%
0.23
0.00%
0.00
0.00%
1.65
1.85%
0.64
-2.29%
0.32
-0.62%
0.02
0.00%
0.06
0.00%
0.36
0.00%
0.09
0.00%
0.09
0.00%
0.05
0.00%
1.13
0.00%
0.82
0.00%
0.10
0.00%
2.90
0.00%
0.07
-0.69%
0.29
-7.74%
0.02
0.00%
0.28
0.00%
0.92
0.00%
1.20
0.00%
0.06
0.00%
0.28
0.00%
0.08
0.00%
0.00
0.00%
0.02
0.00%
Σύμβολο
Τιμή
Διαφ%
3.88
0.00%
0.01
0.00%
0.00
0.00%
0.16
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.04
0.00%
0.06
0.00%
2.99
0.34%
3.10
1.31%
0.08
0.00%
0.00
0.00%
0.10
0.00%
0.29
-4.00%
0.03
0.00%
0.00
0.00%

Χάρτης ΧΑΚ