ΦΠΑ

    Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020
  • 19:10
    Φοροεκτιμήσεις

    Φοροεκτιμήσεις

    ερωτήματαΑπαλλάσσεται του ΦΠΑ η παράδοση αγαθού επιχείρησης από επαχθή ή χαριστική αίτια ή με τη μορφή ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »