Ευρώ / Κορόνα Τσεχίας (Fixing ΕΚΤ)
EURCZKFIX
Κατηγορία: Fixing ΕΚΤ
23.693
Τελ. Ενημ.:29/05

Απόδοση

7 ημερών
0,00%
1 μηνός
0,00%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%
2 έτων
0,00%
5 έτων
0,00%
Loading...
Ημερομ.Τιμή