Ναυπηγείο Ελευσίνας: Οι 13 όροι που θέτει ο υποψήφιος επενδυτής

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 12:53
UPD:12:53
EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
[email protected]

Σειρά 13 όρων, προκειμένου να ενδιαφερθεί για το ναυπηγείο της Ελευσίνας, θέτει ο υποψήφιος αγοραστής, στη μη δεσμευτική πρόταση που κατέθεσε στην KPMG, η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό της πιστώτριας τράπεζας να προχωρήσει σε εξεύρεση πιθανού επενδυτή, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες εξυγίανσης του δεύτερου μεγαλύτερου ναυπηγείου της χώρας, στο πλαίσιο του άρθρου 106 του πτωχευτικού κώδικα. 

Την πρόταση καταθέτουν από κοινού η Inter - M Traders η οποία θα έχει ποσοστό 70% στο σχήμα διάσωσης των ναυπηγείων και η Sogem Holdings με ποσοστό 30%, ενώ το επενδυτικό κεφάλαιο Blackhawck δεν παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη πρόταση, όπως ανέφεραν προχθές το βράδυ κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης. 
Οι δύο εταιρείες προτείνουν να καταβάλουν 90 εκατ. ευρώ, όση είναι και η επιχειρησιακή αξία της εταιρείας όπως έχουν εκτιμήσει, σε δόσεις, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα καταβολής, το οποίο θα αναπτυχθεί κατά την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς και με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης και την τελική δεσμευτική προσφορά.

Σημειώνεται ότι οι οφειλές των ναυπηγείων Ελευσίνας στην πιστώτρια τράπεζα, το ελληνικό Δημόσιο, τους εργαζομένους και άλλους συνεργαζόμενους έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. 

Καθαρή από βάρη

Στην πρότασή τους μεταξύ άλλων ζητούν, η επιχείρηση να είναι πλήρως καθαρή από βάρη και υποθήκες, εξασφαλίσεις για σειρά ναυπηγήσεων και επισκευών πολεμικών πλοίων, και πρόγραμμα εθελουσίας με βάση τις ανάγκες του αγοραστή.  

Ο αγοραστής σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία, και μετά την υπογραφή μεταβιβαστικής πράξης και σε διάστημα δύο ετών θα επενδύσει ποσό τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ προκειμένου να καταστήσει απόλυτα λειτουργικές όλες τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου και να εξοπλίσει το ναυπηγείο με σύγχρονη δεξαμενή, που μαζί με τις υπάρχουσες θα επιτρέψει στο ναυπηγείο να υποδέχεται πλοία όλων των κατηγοριών.  

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την εννεασέλιδη επιστολή προς την KPMG, που έχει στη διάθεσή της η «Ν», και που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της Inter - M, Δημήτρης Μιχαλάκης, η πρόταση για αποπληρωμές 90 εκατ. ευρώ θα έχουν ισχύ εφόσον:

 •  Θα υπάρξει συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης (ναυπηγεία Ελευσίνας), σύμφωνα με την προβλέψεις της KPMG και την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο και τελεσιδικία της επικύρωσης.  
 •  Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης δεν θα έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτά που έχουν δοθεί, με ημερομηνία 31.12.2017.
 •  Το ενεργητικό της επιχείρησης θα είναι ελεύθερο παντός νομικού ή πραγματικού βάρους ή ελαττώματος (υποθηκών, προσημειώσεων, λοιπόν βαρών εκχώρησης, κατάσχεσης ή άλλου νομικού βάρους ή ελαττώματος, τεχνικών βλαβών, έλλειψης πιστοποιητικών κ.ά.).
 •  Όλες οι διοικητικές άδειες και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης και όλων των εγκαταστάσεων αυτής, έχουν εκδοθεί νόμιμα και θα βρίσκονται σε πλήρη και αδιαμφησβήτητη ισχύ για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την υπογραφή της μεταβιβαστικής πράξης. 
 •  Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, την τελωνειακή νομοθεσία, τη φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας και δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις επιβολής προστίμων ή διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων που μπορεί να επιφέρουν δεσμεύσεις της επιχείρησης ή στοιχείων του ενεργητικού αυτής. 
 •  Είναι εκκαθαρισμένες και μηδενισμένες με νομικά αδιάβλητο τρόπο οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του Πολεμικού Ναυτικού. 
 •  Θα εξασφαλιστεί η συνέχιση από μηδενική βάση της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Πολεμικού Ναυτικού για τη ναυπήγηση τορπιλοπυραυλακάτων (ΤΠΚ 6 και 7), θα ασκηθεί το δικαίωμα option για τη ναυπήγηση δύο νέων ΤΠΚ της ίδιας κλάσης και θα εξασφαλιστεί η επισκευή ΤΠΚ των προηγούμενων κλάσεων και άλλων πολεμικών σκαφών.   
 •  Θα έχει εκπονηθεί πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέρους του υπάρχοντος προσωπικού από κοινού με τον αγοραστή και με βάση τις ανάγκες του.  
 •  Θα έχει εξασφαλιστεί η αποχώρηση όλων των στελεχών της διοίκησης και όλων των διευθυντικών στελεχών, εκτός εκείνων που ο αγοραστής θα ζητήσει να παραμείνουν. 
 • Θα έχει εξασφαλιστεί η ρητή έγγραφη συναίνεση της σημερινής ιδιοκτησίας της επιχείρησης για τη συμφωνία της εξυγίανσης και τη δικαστική επικύρωσή της, και η ρητή έγγραφη παραίτησή της και κάθε συνδεόμενου με αυτήν προσώπου, φυσικού ή νομικού, από κάθε απαίτηση ή δικαίωμα κατά της επιχείρησης και του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού. 
 •  Θα έχει εξασφαλιστεί η ρητή έγγραφη συναίνεση όλων των πιστωτών της επιχείρησης (περιλαμβανομένων του ελληνικού Δημοσίου, των ασφαλιστικών οργανισμών και των τραπεζών) για τη συμφωνία της εξυγίανσης και τη δικαστική επικύρωσή της. 
 •  Θα έχει εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν άλλοι πιστωτές και άλλες υποχρεώσεις της επιχείρησης, που να μπορούν να δεσμεύσουν ή να επηρεάσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο το ενεργητικό της, εκτός από εκείνους τους πιστωτές που εμφανίζονται στα βιβλία της και θα δεσμεύονται από τη συμφωνία της εξυγίανσης.
 • Θα εξασφαλιστεί στον αγοραστή η δυνατότητα πλήρους εμπεριστατωμένου και απρόσκοπτου ελέγχου, νομικού ή τεχνικού, σε όλους τους τομείς της επιχείρησης και σε όλα τα επίπεδα, η δυνατότητα επίδειξης και ελέγχου όλων των δεδομένων και στοιχείων της επιχείρησης, η δυνατότητα πρόσβασης του αγοραστή και των συμβούλων του σε όλες τις εγκαταστάσεις, στα δεδομένα και στα στοιχεία της επιχείρησης και η δυνατότητα σύνταξης των αναγκαίων για τον αγοραστή εκθέσεων από τους συμβούλους του σε όλους τους τομείς. 

Η εξαγορά και τα σχέδια

Όσον αφορά την εξαγορά, επισημαίνεται ότι θα γίνει με χρηματοδότηση της εταιρείας ειδικού σκοπού, που θα ιδρυθεί με συνεισφορές των μετόχων της που θα προέρχονται από ίδια κεφάλαια σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και από δανεισμό.

Ο αγοραστής θα επιδιώξει, σύμφωνα με την πρόταση που έχει καταθέσει, να καταστήσει την επιχείρηση σε ένα σύγχρονο ναυπηγοεπισκευαστικό κέντρο που θα ασχολείται:

 •  Με τη ναυπήγηση και τις επισκευές εμπορικών πλοίων 
 •  Με τη ναυπήγηση και επισκευές πολεμικών πλοίων
 • Με τη ναυπήγηση και επισκευές τουριστικών και συναφών σκαφών 
 • Και με την κατασκευή και επισκευή βαγονιών τρένων


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα