Οι 22 αλλαγές που εκσυγχρονίζουν το εταιρικό δίκαιο των ΕΠΕ

Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 09:41
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση 

Του Αθανασίου Λ. Βουθούνηοικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Αθανάσιος Βουθούνης

Με τον Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93Α΄/31-05-2018) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με θέμα «Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο που διέπει τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Με το παρόν άρθρο, δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών τροποποιήσεων του Ν. 3190/1955 που εκσυγχρονίζουν τις ΕΠΕ. Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον Ν. 3190/1955 απαριθμούνται παρακάτω:

1 Η επωνυμία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), μπορεί να σχηματιστεί και από άλλες λεκτικές ενδείξεις, ακόμα και φανταστικές, με προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης. Η επωνυμία μπορεί επίσης να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει, με λατινικούς χαρακτήρες. Για τις διεθνείς συναλλαγές μπορεί να αποδίδεται με τους όρους Limited Company, LLC ή LTD.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»

 

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή