ΔΕΗ: Αυξημένες ζημίες στα 1,69 δισ. ευρώ το 2019

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 18:53
UPD:20:14
INTIME NEWS/ΤΟΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ζημίες, ύψους 1,68 δισ. ευρώ ανακοίνωσε για το 2019 η ΔΕΗ, μετά την απομείωση της αξίας των λιγνιτικών της μονάδων λόγω και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη. Οι ζημίες της εταιρείας είναι σημαντικά αυξημένες σε σύγκριση με τις καθαρές ζημίες 903,8 εκατ. ευρώ το 2018.

Η απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,098  δισ. ευρώ περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για αποξήλωση των εγκαταστάσεων των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής και των ορυχείων, καθώς για την πλήρη αποκατάσταση των εδαφικών εκτάσεων των ορυχείων, όταν οι μονάδες κλείσουν, ανέφερε η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σχεδιάζει το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών της μονάδων εκτός αυτής στην Πτολεμαΐδα μέχρι το 2023.  Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν 17,4% στα 333,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η νέα διοίκηση μείωσε τις εκπτώσεις και το μισθολογικό κόστος με στόχο την αναδιάρθρωση της επιχείρησης,  κινήσεις που συνέβαλαν στην ενίσχυση των κερδών EBITDA στα 236,8 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, από 44,7 το ίδιο διάστημα του 2018, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. 

Η ΔΕΗ είχε προβλέψει επαναλαμβανόμενα κέρδη EBITDA 320-370 εκατ. ευρώ για το 2019 και 650-700 εκατ. για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2019 για το σύνολο του ομίλου ενισχύθηκαν από την επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), από την απομείωση ύψους 243,4 εκατ. ευρώ της υποχρέωσης για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και από την εκκαθάριση ΥΚΩ παρελθόντων ετών συνολικού ύψους 122,6 εκατ. ευρώ (είσπραξη 194,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2011 και επιβάρυνση κατά 72,1 εκατ. ευρώ για το 2017).

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρεία το 2019 ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο η εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019. Ως αποτέλεσμα της αποτίμησης προέκυψε συνολική υπεραξία για τον όμιλο ύψους 1,261 δισ. η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, ως αποτέλεσμα της αποτίμησης και της ζημιογόνου θέσης του λιγνίτη προέκυψαν απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,098 δισ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα κέρδη προ φόρων του ομίλου. 

Σημειώνεται ότι, από το δ ́ τρίμηνο 2019, η εικόνα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται, καθώς είναι το πρώτο τρίμηνο το οποίο ενσωματώνει πλήρως την θετική επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν, με το EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνεται σε 236,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,7 εκατ. ευρώ το δ ́ τρίμηνο του 2018, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων σε προσαρμοσμένη βάση, καταγράφηκαν κέρδη 26,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 131,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε., Γιώργος Στάσσης δήλωσε: «Το πρώτο 6μηνο του 2019 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της ΔΕΗ. Η εταιρεία είχε φτάσει στο χείλος της καταστροφής με σοβαρά ερωτήματα για την επιβίωσή της. Σήμερα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα για το 2019. Ειδικά όμως, τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2019 με EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση ύψους 236,8 εκατ. ευρώ σηματοδοτούν την αντιστροφή της πτωτικής πορείας της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για θετική εξέλιξη, η οποία είναι απόρροια των μέτρων που ελήφθησαν από τον Αύγουστο του 2019 και επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας για το σύνολο του έτους που είχαμε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αποτίμησης της εύλογης αξίας των παγίων μας κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ αντανακλώντας την ζημιογόνο θέση της λιγνιτικής παραγωγής, η οποία όμως περιορίζεται λόγω του επιταχυνόμενου πλάνου απολιγνιτοποίησης».

Κοιτώντας το επόμενο διάστημα μπροστά ο κ. Στάσσης επισημαίνει ότι η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει όλη την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, με την εταιρεία να έχει αναλάβει δράσεις επιχειρησιακής συνέχειας αλλά και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συνδυασμό με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, των πελατών, και των εργαζομένων. 

Για το 2020, αναμένεται θετική επίπτωση από την εξοικονόμηση κόστους λόγω της χαμηλότερης τιμής φυσικού αερίου, δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και Οριακής Τιμής Συστήματος. 

«Παραμένουμε προσηλωμένοι και συνεχίζουμε την διαδικασία μετασχηματισμού που έχουμε ξεκινήσει, προωθώντας την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας. Έτσι, ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής μας λειτουργίας που είναι σε εξέλιξη, προχωράμε στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ εξασφαλίζοντας στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ εγγυημένη τιμή και για τα 200 MW του φωτοβολταϊκού πάρκου που θα κατασκευαστεί στην Κοζάνη συνολικής ισχύος 230 MW. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη, υγιή και κερδοφόρα εταιρεία συνεχίζεται», προσθέτει.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα