Στα 1,9 δισ. ευρώ το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο χάρη στον τουρισμό

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 11:49
UPD:11:54
INTIME NEWS/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Πλεόνασμα ύψους 1,9 δισ. ευρώ εμφάνισε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας τον Αύγουστο, το οποίο και ήταν αυξημένο κατά 519 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στις τουριστικές εισπράξεις. Συνολικά στο οχτάμηνο, είχαμε έλλειμμα, το οποίο όμως ήταν αισθητά μικρότερο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 68 εκατ. ευρώ παρά τη μείωση των εξαγωγών, καθώς η μείωση των εισαγωγών ήταν σε απόλυτες τιμές μεγαλύτερη. Η πτώση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών αντανακλά τις εξελίξεις στον κλάδο των καυσίμων. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σταθερές τιμές, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 543 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών σημείωσε μικρή μείωση, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 16,1% και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Τέλος, μικρή αύξηση σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών των λοιπών εκτός της γενικής κυβέρνησης τομέων.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 911 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 995 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από τις εξαγωγές. Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές (1,0% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,3% (4,6% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (1,6% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών μειώθηκε. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων σημείωσε σημαντική αύξηση λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου του τομέα της γενικής κυβέρνησης.

naftemporiki.gr Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα