Οδικός χάρτης για το πρόγραμμα Roots

Πώς μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019 08:25
UPD:08:25
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Της Ιουλίας Ζαφόλια 
izaf@naftemporiki.gr

Συμπληρώνοντας 3 μήνες εν ισχύι, το πρόγραμμα Roots αρχίζει να αποτελεί επί της ουσίας «καθοδηγητή» μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες απευθύνονται στην πλατφόρμα αυτή προκειμένου να «στήσουν» ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις, να τις «επικοινωνήσουν» αποτελεσματικά σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και τελικώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια. Περισσότερες από 20 είναι σύμφωνα με πληροφορίες οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και έχουν αρχίσει να εισέρχονται στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας. Το πρόγραμμα Roots, τη δημιουργία του οποίου προανήγγειλε στη «Ν» ο πρόεδρος της «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών» Γιώργος Χαντζηνικολάου (φ. 4/6/2018), αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου με το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και έχει την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων. Στον «οδικό χάρτη» που ακολουθεί μπορεί κανείς να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο για τους στόχους και την αντίληψη του Roots όσο και για κάθε φάση της διαδικασίας του προγράμματος. 

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

  • Κινητοποίηση του οικοσυστήματος της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών εργαλείων άντλησης κεφαλαίων για τις μμε
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων, ώστε να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας
  •  Ενίσχυση των ικανοτήτων των μμε στην παρουσίαση των επενδυτικών τους προτάσεων, με όρους ρίσκου-απόδοσης, διευκολύνοντας έτσι την επενδυτική απόφαση
  • Διάχυση γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων διεθνών πρακτικών

Σε ποιους απευθύνεται;

Προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Roots, μία καινοτόμος μμε θα πρέπει να εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: Εμπορική δραστηριότητα, βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, δυναμική προοπτική ανάπτυξης, ελκυστική επενδυτική πρόταση. Επίσης: Έδρα στην Ελλάδα ή κύριο αντικείμενο δραστηριότητας ή/και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή με πλάνο μετατροπής σε Α.Ε. (για αλλοδαπές εταιρείες ισοδύναμη νομική μορφή με αυτή της Α.Ε.).

Ποιους τομείς της οικονομίας υποστηρίζει το Roots;

Το Roots απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και εμφανίζουν δυναμική προοπτική ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, με επικέντρωση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Γιατί τώρα;

 Το σκεπτικό των φορέων που συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα αυτή είναι το εξής: 

Οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού παρουσιάζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα δυναμικό δίκτυο που υποστηρίζει τις μμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν στρατηγικές ευκαιρίες και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των εταιρειών;

Οι Επιτροπές (Selection Committees) θα αξιολογούν τις αιτήσεις των εταιρειών και τα παραδοτέα του προγράμματος και θα επιλέγουν ποιες εταιρείες θα προχωρούν σε κάθε στάδιο του Roots. Κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από πέντε μέλη. Εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί και οι έμπειροι επιχειρηματίες που αποτελούν το Selection Committees Members Pool του Roots θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε διάφορα στάδια του προγράμματος, με βάση την εμπειρία τους, τη φύση των προτάσεων κάθε εταιρείας και των αντίστοιχων τομέων δραστηριότητας.

EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γιώργος Χατζηνικολάου

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα συνδυάζουν τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρογνωμοσύνη τους για να εντοπίσουν εταιρείες με πραγματικές προοπτικές, παρέχοντας παράλληλα στρατηγικές συμβουλές που θα τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τη στρατηγική ανάπτυξής τους.

Σε κάθε στάδιο του προγράμματος, οι Επιτροπές θα έχουν δύο  σταθερά και τρία μεταβλητά μέλη, τα οποία θα επιλέγονται με βάση την εμπειρία τους, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και το προφίλ τους: Selection Committee Member από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Selection Committee Member από το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και τρεις εμπειρογνώμονες από το Selection Committees Members Pool.

Πόσο καιρό διαρκεί το πρόγραμμα Roots;

Κάθε εταιρεία προχωράει με τον δικό της ρυθμό, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται για να τελειοποιήσει κάθε παραδοτέο και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Μέντορα και του Investment Advisor της. Η χρονική δέσμευση για το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building) είναι περίπου 6 μήνες. Η ταχύτητα με την οποία οι επιτυχημένες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητά τους και το μέσο που έχουν επιλέξει για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το Roots παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών, που καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις εταιρείες, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης που προσφέρει η ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος Roots είναι:

α) Επιλογή (Selection): Η αξιολόγηση των αιτήσεων στο πρόγραμμα και η επιλογή των εταιρειών που θα συμμετέχουν σε αυτό πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη και ειδικούς της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

β) Καθοδήγηση (Advisory): Την κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία αναλαμβάνει ένας μέντορας (Mentor) και ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος (Investment Advisor) που την καθοδηγεί ενώ προετοιμάζει τα παραδοτέα του προγράμματος και τη συμβουλεύει σε στρατηγικά επιχειρηματικά ζητήματα. 

γ)  Ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση (Capacity Building & Training): Η κάθε συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που συντάσσει σε συνεργασία με τον μέντορα (Mentor) και το χρηματοοικονομικό σύμβουλό της (Investment Advisor), καταρτίζεται σε θέματα επιχειρηματικότητας, εταιρικής χρηματοδότησης και διακυβέρνησης, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης, βασισμένα σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Ποιοι είναι οι συνεργάτες;
Οι Corporate Champions ηγούνται ως εκπρόσωποι ενός τομέα της οικονομίας, μεταφέροντας τεχνογνωσία και υποστηρίζοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα. Οι Μέντορες και οι Investment Advisors συνιστούν τον συμβουλευτικό πυλώνα του προγράμματος Roots, στηρίζουν και καθοδηγούν τις εταιρείες. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης (Selection Committees) επιλέγουν τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αξιολογούν τα παραδοτέα και παρέχουν σχόλια και παρατηρήσεις στις συμμετέχουσες εταιρείες. Οι Training Partners παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό και τα σεμινάρια που θα αυξήσουν τις δεξιότητες των εταιρειών και θα τις βοηθήσουν να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα Roots;
 Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Τι είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building);
Το Roots Capacity Building είναι η διαδικασία ανάπτυξης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων, ενστίκτων, ικανοτήτων, διαδικασιών και πόρων των εταιρειών μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, εξειδικευμένες γνώσεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης του Roots συνοψίζονται ως εξής: 

  • Online courses από το Thunderbird School of Global Management του Arizona State University. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα όπως business analytics, big data, data mining. Έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την GFCC και το Global Competitiveness Academy.
  • Ένα τριήμερο executive course σχεδιασμένο από τον Γεώργιο Σεραφείμ, καθηγητή Business Administration στο Harvard Business School. Το μάθημα προσφέρει μια ολιστική εικόνα στο θέμα των εταιρικών επιδόσεων (measuring, analysis, driving and communicating corporate performance).
  • Σεμινάρια πάω σε θέματα εταιρικής χρηματοδότησης. Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το CFA Society και στοχεύουν στην εξοικείωση με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα