Υποβλήθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 20:19

Η εξειδίκευση της πρότασης της κυβέρνησης για τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή υποβλήθηκε σήμερα στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα, που είχε διατυπώσει το καλοκαίρι η ΕΕ, για πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, όπως και την προοπτική να δοθούν σε ιδιώτες νέα κοιτάσματα λιγνίτη, που έχουν εντοπισθεί ανά την Ελλάδα.

Στις προτάσεις που υποβλήθηκαν προβλέπεται ανταλλαγή ενέργειας από το 2012, σε πρώτη φάση από μονάδες ισχύος 1000 μεγαβάτ, με συμβάσεις έως 15ετούς διάρκειας μεταξύ ΔΕΗ και ευρωπαϊκών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα:

- Η ΔΕΗ θα διαθέσει στη διεθνή αγορά Συμβάσεις Ανταλλαγής Ενέργειας (ΣΑΕ) παραγόμενης από λιγνιτικούς σταθμούς με αντάλλαγμα προς τη ΔΕΗ τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας ίσης αξίας σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (''swaps''). Οι πρώτες ΣΑΕ σχεδιάζεται να υλοποιηθούν το 2012.

- Οι ΣΑΕ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη θα αντλεί ενέργεια από μονάδες που, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο απόσυρσης ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, προβλέπεται να λειτουργούν μέχρι και το 2020 (''μεταβατικές ΣΑΕ'') και μετά θα κλείσουν. Οι μεταβατικές ΣΑΕ θα έχουν συμβατική διάρκεια μέχρι τέλους 2020. Η δεύτερη κατηγορία θα αντλεί ενέργεια από μονάδες που προβλέπεται να λειτουργούν και μετά το 2020 (''μακροπρόθεσμες ΣΑΕ''). Οι μακροπρόθεσμες ΣΑΕ θα έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα και συμβατική διάρκεια δεκαπέντε ετών με δυνατότητα πενταετών ανανεώσεων.

- Οι μακροπρόθεσμες ΣΑΕ θα καλύπτουν ισχύ ύψους 457 MW και οι μεταβατικές 443 MW με έναρξη υλοποίησης το 2012, δηλαδή συνολικά 1000 ΜW. Η ισχύς θα αυξηθεί σταδιακά, ώστε να φτάσει να καλύψει το 40% της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ από λιγνίτη και για όσο διάστημα απαιτείται για την οριστική απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρόταση της κυβέρνησης θα τύχει της απαραίτητης περαιτέρω επεξεργασίας της Δ/νσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπεται δε, ότι θα προκύψει νέος κύκλος συζητήσεων για την τελική διαμόρφωση της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ, με τη λύση αυτή (με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση της ΔΕΗ):

* Διατηρείται η αξία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και της εταιρίας (αφού αποφεύγεται η πώληση μονάδων).

* Δημιουργούνται ευκαιρίες για ανάπτυξη της ΔΕΗ εκτός των συνόρων.

* Διευκολύνεται η είσοδος τρίτων στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού με καύσιμο λιγνίτη.

Τονίζει, επίσης, ότι με τις διαπραγματεύσεις, που προηγήθηκαν, αποφεύχθηκε η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη απελευθέρωση της λιγνιτικής παραγωγής.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα