Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 19:02

Με αύξηση εσόδων και κερδών ο ΟΛΠ στο εννεάμηνο του 2021

Επενδύσεις συνολικού ύψους 13,6 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά το ΄γ τρίμηνο του 2021, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η επισήμανση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία.

Επενδύσεις συνολικού ύψους 13,6 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά το ΄γ τρίμηνο του 2021, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η επισήμανση αυτή γίνεται στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, για τα βασικά οικονομικά μεγέθη της, για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία.

Στο εννεάμηνο ο ΟΛΠ σημείωσε έσοδα ύψους 113,85 εκατ. ευρώ καταγράφει ο Οργανισμός Λιμένος  Πειραιά στο εννεάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 14,5 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με την εν εξελίξει πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, ο ΟΛΠ επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές στοιχεία.

Τα κέρδη, μετά φόρων διαμορφώθηκαν για το εννεάμηνο στα 29 εκατ, ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα 55,78 εκατ. ευρώ από 45,32 εκατ.  ευρώ το εννεάμηνο του 2020.

Σε επίπεδο γ΄τριμήνου η εταιρεία είχε έσοδα  41,85 εκατ. ευρώ έναντι 32,87 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, και καθαρά κέρδη 14 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ το ΄γ τρίμηνο του 2020. Τα μεικτά κέρδη του ΟΛΠ για το γ τρίμηνο της χρονιάς διαμορφώθηκαν στα 22,36 εκατ. ευρώ έναντι 15,41 εκατ. ευρώ πέρσι. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η σταδιακή έξοδος των οικονομιών από τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας, στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 συνέβαλλε στην επανάκαμψη των φορτίων και της διακίνησης προσώπων.

Η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα έγινε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους (14, Μαΐου) και δεδομένου ότι η κρουαζιέρα σταμάτησε ολοκληρωτικά το 2020 η σύγκριση κατ’ εξαίρεση γίνεται με το 2019. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο ενιάμηνο του 2021 είναι μειωμένος κατά 43,2% έναντι του ενιαμήνου 2019 (272 έναντι 479 το 2019). Μείωση 75,6% καταγράφεται στους επιβάτες έναντι του 2019 (205.760 επιβάτες έναντι 844.673 το 2019). Στην ακτοπλοΐα στο ενιάμηνο καταγράφεται αύξηση 8% στην επιβατική κίνηση (από 8,7 εκατ. σε 9,4 εκατ.) και 7,5% στην διέλευση οχημάτων (από 1,8 εκατ. σε 1,9 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Στην περίοδο του ενιαμήνου του 2021 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 16,6% στη συνολική διακίνηση (από 399.285 TEU σε 465.584 TEU). Η εν λόγω αύξηση προέρχεται από αυξημένη διακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,2% (από 69.091 σε 89.246TEU) όσο και από αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 14% (από 330.194TEU σε 376.338TEU). Στην ίδια εννεάμηνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε αύξηση κατά 48,8% (από 210.930 σε 313.809) στο σύνολο του φορτίου καθώς τόσο το εγχώριο (22,9%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης αυξήθηκαν (59,8%). Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές αυξήθηκαν κατά 13,7% (από 95 σε 108) στο ενιάμηνο έναντι του 2019, αλλά μείωση (8,2%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 207 σε 190).

Μεγέθη

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε 47,5 εκατ. ευρώ την 30.09.2021, έναντι  50,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 109,7 εκατ. ευρώ την 30.09.2021, έναντι 111,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2020. Η οικονομική ρευστότητα της εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της αποπληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2020 ποσού 10 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2021.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 264,9 εκατ. ευρώ την 30.09.2021, έναντι 246 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.