Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 00:00

ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΦΣΕΕ)

Εισαγωγή 400.000 επιπρόσθετων μετοχών εκδότη FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. (ΦΣΕΕ/FAHC) στις 29/1/2018. Νέα ποσότητα 600.000. Ανακ. ΧΑΚ 22/1/2018
Εισαγωγή 400.000 επιπρόσθετων μετοχών εκδότη FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Σ.Σ.Ε. (ΦΣΕΕ/FAHC) στις 29/1/2018. Νέα ποσότητα 600.000. Ανακ. ΧΑΚ 22/1/2018