Βιομηχανία Τροφίμων

    Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019
  • 11:40
    Ο ανταγωνισμός πίεσε τη «Νηρεύς»

    Ο ανταγωνισμός πίεσε τη «Νηρεύς»

    Αρνητικό bottom line, μικρή υποχώρηση στα έσοδα, που αποδίδεται κυρίως στη μείωση της μέση τιμής πώλησης, αλλά και σε περιορισμό ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »