Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του LEADER+

Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2005 17:03

Η «8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+» πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005, στις 9.30 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας Πέλλας.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία αναμένεται να παραβρεθεί και να απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλέξανδρος Κοντός, θα εξεταστεί η έκθεση επικαιροποίησης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.

Στην παρούσα φάση, ήδη αρκετές συμβάσεις με τους επενδυτές έχουν υπογραφεί και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων. Οσον αφορά στην πορεία των τοπικών προγραμμάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επενδυτικών προτάσεων που υπεβλήθησαν στα κατά τόπους προγράμματα μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 3.130, δημόσιας δαπάνης 398,2 εκ. €, ποσό που υπερκάλυψε το διαθέσιμο αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, δημόσιας δαπάνης € 255,78 εκ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, στοχεύοντας παράλληλα σε μια αειφορική ανάπτυξη και στην άρση της απομόνωσης στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Οι δράσεις του LEADER+ αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενθάρρυνση επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού, την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη μεταποίηση και τυποποίηση ζωικών και φυτικών προϊόντων, τη χρήση νέων τεχνολογιών κ.α.. Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω τοπικών προγραμμάτων, που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες/Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ) των οποίων η εφαρμογή ολοκληρώνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και η πορεία υλοποίησής τους παρακολουθείται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα