CPI A.E. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 4 3 2020

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 16:52
UPD:23:58

CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

 

Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  04ης Μαρτίου 2020.

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ'' η οποία πραγματοποιήθηκε την 04-03-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως  ή με αντιπρόσωπό τους 7 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.708.500 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στα πλαίσια του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 – 30.06.2019, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού  Ελεγκτή.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, (απλή – ενοποιμένη) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:         

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2018-30/06/209, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για η χρήση 1/7/2018-30/06/2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019.

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:      

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

 

 

1

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

2

ΤΣΑΔΗΜΑ ΣΟΦΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

ΠΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4

ZAΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5

ΓΑΒΑΛΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

6

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ

8

ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

9

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

Από τα παραπάνω μέλη οι:

 

1

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ

2

ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

3

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

 

είναι μη εκτελεστικά ανεξάρτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης

 

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:      

 

Θέμα 4ο . Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.

 

Ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι εξής:

Α) Σκούρας Κων/νος του Χρήστου- Πρόεδρος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)

Β) Χατζηαντώνης – Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002) και

Γ) Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου μέλος (Ανεξάρτητος βάσει του ν. 3016/2002)

 

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:         

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020. Εκλέχθηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ευστάθιος Καγιούλης του Πέτρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13271 και ως αναπληρωματικός ο κ. Παναγιώτης Πάτσης του Βασιλείου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921

 

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:         

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2018-30.06.2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:         

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

 

Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:         

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΝΑΙ : 6.708.500     (100%)                 OXI: 0                 ΑΠΟΧΗ:         

 

 

 

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΣΠΙ

Σχολιασμένα