Ποια είναι η στρατηγική του CVC για τον όμιλο Υγεία

Στόχος η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υπηρεσιών και δομών
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 08:42
INTIME NEWS/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr

Σε συνολική αναδιάρθρωση του ομίλου και νέες επενδύσεις προσβλέπει το CVC fund για το ακριβότερο απόκτημά του, τον όμιλο Υγεία, που εγκαταλείπει άμεσα το Χ.Α. Η κίνηση αυτή και με δεδομένο το γεγονός ότι το Ντυνάν λόγω άγονου διαγωνισμού θα παραμείνει εντός ανταγωνισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στις κλινικές του fund, αλλά και στον υπόλοιπο κλάδο. 

Σχετικές αναφορές γίνονται στο πληροφοριακό δελτίο το οποίο συνέταξε η Hellenic Healthcare, η οποία ελέγχεται από το CVC και μέσω αυτής εξαγοράστηκε το Υγεία και στη συνέχεια έγινε η δημόσια πρόταση.

Εκπόνηση μελέτης
Μάλιστα, στους αμέσως επόμενους μήνες -το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2019- η νέα ιδιοκτησία προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων σε διεθνή συμβουλευτικό οίκο προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το CVC ελέγχει επίσης το Metropolitan και το Metropolitan General (πρώην Ιασώ General). 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ηellenic Healthcare, στην οποία διευθύνων σύμβουλος είναι ο Δημήτριος Σπυρίδης από το Metropolitan, θα γίνουν ενέργειες με στόχο την επάρκεια χρηματοδότησης του ομίλου Υγεία με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα προβλέπεται:  


• Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου στον κλάδο υπηρεσιών υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με:
- την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με νέο σύγχρονο εξοπλισμό,
- την υιοθέτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων και την υποστήριξή τους με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό,
- την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων
• Δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τις υφιστάμενες διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες.
• Αύξηση της δραστηριότητας ιατρικού τουρισμού και ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα.
• Δημιουργία πρότυπων μονάδων και κέντρων (Center of Excellence) για την προσέλκυση διεθνούς εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με σκοπό την έρευνα, την πρωτοπορία και την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών στον κλάδο.

Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει σκέψη για μεταφορά της έδρας του ομίλου, ενώ η νέα ιδιοκτησία θα εξετάσει τον σταδιακό ανασχηματισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών.

H έξοδος από το Χ.Α.
Σημειώνεται ακόμη ότι η επικείμενη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην εταιρεία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Παράλληλα τονίζεται ότι το Υγεία μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την εμπειρία του CVC στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και σε άλλες αγορές υγείας, με σκοπό τη γρήγορη ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου του. 

Επίσης το CVC εκτιμά πως η έξοδος από το Χ.Α. δημιουργεί καλύτερες συνθήκες δραστηριότητας καθώς θα μπορέσει να προσαρμόσει τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας και θα προβεί σε επιμέρους διοικητικές μεταρρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις αυστηρότερες απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες. Τέλος, ορισμένα από τα κόστη που συνδέονται με τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο θα εξοικονομηθούν. 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα