Συρρίκνωση – ρεκόρ της μεταποίησης τον Ιούλιο

Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2015 11:09
UPD:04/08/2015 09:17
REUTERS/STOYAN NENOV

Η έλλειψη διαθεσιμότητας προμηθειών συνέβαλε στην αύξηση των μέσων τιμών αγορών, ενώ ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε από τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας τον δεύτερο ταχύτερο από τον Σεπτέμβριο του 2012.

Δραματική συρρίκνωση της μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα, λόγω της πρωτοφανούς υποχώρησης των νέων  παραγγελιών και των δυσκολιών αγοράς πρώτων υλών, δείχνει η έρευνα της Markit για τον μήνα Ιούλιο.

Ο κύριος εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) - μέγεθος το οποίο δίνει τη γενική εικόνα των επιχειρησιακών συνθηκών - έκλεισε στις 30,2 μονάδες, σημαντικά ασθενέστερος από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50,0 μονάδων και στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε όλη την ιστορία της έρευνας.

Συρρίκνωση - ρεκόρ καταγράφηκε σε όλες περίπου τις μεταβλητές που εξετάζονται από την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, των νέων παραγγελιών, της απασχόλησης και των αποθεμάτων. Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν εξίσου με ρυθμό - ρεκόρ.

Από την έρευνα προκύπτει πως η εντονότερη υποχώρηση της παραγωγής καταγράφηκε στον τομέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών, ενώ υπήρξε επίσης έντονη συρρίκνωση στην παραγωγή ενδιάμεσων και καταναλωτικών αγαθών. Η πρόσφατη μείωση της παραγωγής ήταν η έβδομη σε ισάριθμους συνεχείς μήνες.

Διττή ήταν η κύρια αιτία της συρρίκνωσης της παραγωγής: αφενός οι απαιτήσεις παραγωγής περιορίστηκαν καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατακόρυφα, και αφετέρου οι κατασκευαστές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αγορά υλικών και ημικατεργασμένων αγαθών για τη χρησιμοποίησή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Τον Ιούλιο, η δριμεία μείωση των επιπέδων νέων εργασιών στα εργοστάσια των κατασκευαστών ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Φεβρουαρίου του 2012. Μέλη του πάνελ επεσήμαναν τον σοβαρό αντίκτυπο που είχαν οι έλεγχοι κεφαλαίων στη ζήτηση, ενώ ανέφεραν επίσης και το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο είχε περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις. Η δριμεία και επιταχυνόμενη μείωση των νέων παραγγελιών εξαγωγών (ακόμα μία τιμή - ρεκόρ στην ιστορία της έρευνας) ήρθε να προστεθεί στη γενικότερη μείωση των νέων εργασιών.

EURONEWS

Τα επίπεδα αγορών των κατασκευαστών μειώθηκαν, τον Ιούλιο, στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Σύμφωνα με αναφορές των μελών του πάνελ, οι εταιρείες αντιμετώπισαν συχνά δυσκολίες στην προμήθεια εισροών λόγω των περιορισμών κεφαλαίων και της περιορισμένης διαθεσιμότητας ορισμένων υλικών. Κατά συνέπεια, τα αποθέματα αγορών συρρικνώθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια του μήνα, όπως επίσης και τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί αγαθών στην προμήθεια εισροών υπογραμμίστηκαν περαιτέρω από τη σημαντική αύξηση του μέσου χρόνου παράδοσης προμηθειών. Ο βαθμός επιδείνωσης της απόδοσης των προμηθευτών ήταν, με μεγάλη διαφορά, ο εντονότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ιδιαιτέρως τις δυσκολίες παραλαβής υλικών από το εξωτερικό.

Τα στοιχεία της έρευνας του Ιουλίου υπέδειξαν την εντονότερη υποχώρηση των επιπέδων απασχόλησης που έχει ποτέ καταγραφεί στη διάρκεια των 16 και πλέον ετών συλλογής στοιχείων. Η μείωση καταγράφεται επί τέσσερις διαδοχικούς μήνες, μετά την οριακή μείωση των θέσεων εργασίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους.

Εν τω μεταξύ, η έλλειψη διαθεσιμότητας προμηθειών συνέβαλε στην αύξηση των μέσων τιμών αγορών, ενώ ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνθηκε από τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας τον δεύτερο ταχύτερο από τον Σεπτέμβριο του 2012.

Αντίθετα, οι τιμές χρέωσης αγαθών των κατασκευαστών μειώθηκαν στον μέγιστο βαθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, καθώς ο ρυθμός μείωσης ήταν σημαντικά πιο αισθητός από τον μέτριο ρυθμό αποπληθωρισμού που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα