ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ : Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010 00:00
Η εταιρία Κρέτα Φαρμ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 (ιστ), (ββ) και 21 ν. 3556/2007 και 11 της απόφασης της 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 ν. 3340/2005 και 6 παρ. 1 (α) (i) της απόφασης της 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβη στις 22.1.2010 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, αξίας 3.543,00 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΡΕΤΑ

Σχολιασμένα