ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 10:31
UPD:23:58

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

26.02.2020

25.02.2020

Αγορά

30

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

13.252,00

2

26.02.2020

25.02.2020

Πώληση

4.278

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

18.864,94

3

26.02.2020

25.02.2020

Αγορά

96

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

422,40

4

27.02.2020

26.02.2020

Αγορά

4

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

1.723,00

5

27.02.2020

26.02.2020

Πώληση

6

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.600,00

6

27.02.2020

26.02.2020

Αγορά

 1.339

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.788,95

7

27.02.2020

26.02.2020

Πώληση

 909

 Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.920,41

 
Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα