Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 12:27
UPD:23:58

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι ο κ. Χρήστος Μηστριώτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της Εταιρείας, την Τρίτη 05/03/2019 πραγματοποίησε αγορά 10.000 μετοχών της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  συνολικής αξίας 55.830 ευρώ και την Τετάρτη  06/03/2019  πραγματοποίησε   αγορά  10.000 μετοχών της εταιρείας ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  συνολικής αξίας 56.077 ευρώ.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα