Εκδήλωση του ΕΛΟΤ για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων: «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 00:35
UPD:12:46
ΕΛΟΤ

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, με θέμα «Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις», διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου από τις 9:00 έως τις 17:00, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασιλέως Κων/νου 48), στην Αθήνα.

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τυποποίηση, στις τεχνολογίες και στις πρακτικές για τις βιώσιμες, έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς, και ανοικτές πόλεις σε όλους.

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης (ISO 37101), δεικτών αναφοράς επιδόσεων των δήμων (ISO 37120) και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη (The 2030 Agenda for Sustainable Development) και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς, προσβάσιμες και ανοικτές πόλεις σε όλους χωρίς αποκλεισμούς (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable).

Όπως σημειώνει ο ΕΛΟΤ, αν και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου - πλαισίου για το Σύστημα Διαχείρισης ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρότασης για το υπόδειγμα της ελληνικής πόλης του μέλλοντος και οι απόψεις στελεχών από Δήμους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσια Διοίκηση/Υπουργεία και  από Παρόχους δικτύων και έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, ΤΠΕ, ενέργεια, και διαχείριση αποβλήτων.

Χορηγός επικοινωνίας την εκδήλωσης είναι η Ναυτεμπορική.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια κρίση του Προτύπου για τα Συστήματα Διαχείρισης της Βιωσιμότητας των πόλεων/δήμων, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα