Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 18:19

FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανατρέξτε στη συνημμένη ανακοίνωση.FFG Ανακοίνωση για ΤΓΣ 2019

Ανατρέξτε στη συνημμένη ανακοίνωση.

FFG Ανακοίνωση για ΤΓΣ 2019