Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 19:25

Nέα εταιρεία στη Γαλλία για τη Flexopack

Στη σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK FRANCE», στη Λυών (Lyon) της Γαλλίας προχώρησε η Flexopack.

Στη σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK FRANCE», στη Λυών (Lyon) της Γαλλίας προχώρησε η Flexopack.

Η νέα αυτή εταιρεία ελέγχεται εξ' ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» (100% ελεγχόμενη από την Εταιρεία).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύσταση και της εν λόγω νέας θυγατρικής εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για τη στοχευμένη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων του, και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στην συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια, καθώς και στην πληρέστερη, αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αγοράς.