Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 16:21

Φ. Κουτεντάκης: H θέση της ΤτΕ δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο

Tη θέση της κυβέρνησης από την άποψη της Τράπεζας της Ελλάδος για την προληπτική γραμμή στήριξης έσπευσε να διαχωρίσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Υποστήριξε δε πως με το αίτημα της προληπτικής γραμμής, η κεντρική τράπεζα δυσχεραίνει η προσπάθεια της καθαρής εξόδου. 

Tη θέση της κυβέρνησης από την άποψη της Τράπεζας της Ελλάδος για την προληπτική γραμμή στήριξης έσπευσε να διαχωρίσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Υποστήριξε δε πως με το αίτημα της προληπτικής γραμμής, δυσχεραίνει η προσπάθεια της καθαρής εξόδου. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΤτΕ και με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Κουτεντάκης τόνισε: «Θεωρώ υποχρέωσή μου να διαχωρίσω τη θέση της κυβέρνησης από την άποψη που διατυπώνεται στην φετινή έκθεση του Διοικητή σχετικά με το προληπτικό πρόγραμμα στήριξης».

Όπως ανέφερε, εν όψει της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα, η στρατηγική στόχευση όλων των καλοπροαίρετων πλευρών είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική οικονομία και η διαμόρφωση θετικών προσδοκιών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. «Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο Eurogroup ότι η διαδικασία εξόδου θα υποστηριχθεί από τη συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων (cash buffer), μια πρακτική που εφαρμόστηκε με επιτυχία και σε άλλες χώρες κατά την έξοδό τους από παρόμοια προγράμματα» τόνισε.

Άσκησε δε κριτική στην ΤτΕ σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ομαλής εξόδου «δυσχεραίνει σημαντικά όταν η κεντρική τράπεζα της χώρας αμφισβητεί την επάρκεια της συμφωνημένης διαδικασίας και επαναφέρει το αίτημα για προληπτικό πρόγραμμα στήριξης».

Αν και όπως είπε η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας είναι απολύτως σεβαστή και θεσμικά κατοχυρωμένη, οι δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη έχουν βαρύνουσα σημασία καθώς διαμορφώνουν προσδοκίες για την πορεία της χώρας. «Η συγκεκριμένη θέση για προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ανεξάρτητα από προθέσεις, δημιουργεί αντικειμενικά αμφιβολίες για τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, αυξάνει την αβεβαιότητα και δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα».

Κατά τα λοιπά, και ειδικά όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης, η έκθεση εγκρίνεται.