Ανεπίσημα πρακτικά δίκης 17Ν (04/06/2003) Μέρος 2/3

Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2003 21:02
A- A A+

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΔΙΚΗ 17Ν

ΤΕΤΡΑΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ: 09:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Β' ΜΕΡΟΣ

11:35 – 12:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε τίποτα; Θα φέρετε τίποτα κι εσείς να το δούμε;

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ξέρω πως δεν υπάρχει κάτι άλλο που να αφορά τον Τζωρτζάτο. Απλώς ήθελα να πω το εξής. Δεν ήμουν κι από πριν. Με ενημερώνει βέβαια ο κ. Παρασκευόπουλος ότι υπάρχει μια συνεννόηση για επιφύλαξη των οποιωνδήποτε ενστάσεων για το παραδεκτό της λήψης υπόψη του εγγράφου αυτού επειδή έχει την ίδια χρονολογία.

Πέραν αυτού δύο πολύ πρόχειρες επισημάνσεις. Η μια είναι ότι ο γραφολόγος δεν φαίνεται να έχει δίκιο σ’ αυτά που λέει. Το γράμμα λ, επισημαίνω, έχει εμφανέστατη διαφορά το δείγμα γραφής του Τζωρτζάτου με αυτό το οποίο υπάρχει στο σχεδιάγραμμα.

Και μια δεύτερη, που βέβαια αρμοδιότερος για να την πει θα είναι ηλεκτρονικός όταν θα έρθει εδώ, είναι ότι αυτό το κύκλωμα που φέρεται στα σχεδιαγράμματα είναι ασυνάρτητο, δηλαδή ενώνει θετικά με αρνητικά και είναι ένα πράγμα το οποίο δεν λειτουργεί. Θα το δείτε, υπάρχει σε κάποιο σημείο στο σχεδιάγραμμα αυτό.

Τέλος, ως προς το συγκεκριμένο πειστήριο, προβάλλω το αίτημα να έρθει το πρωτότυπο εδώ διότι ενδιαφέρει και η παλαιότητα του χαρτιού. Και η παλαιότητα της μελάνης ενδιαφέρει στο μέτρο που διαγιγνώσκεται, αλλά δεν διαγιγνώσκεται νομίζω, δεν είναι ξηρά μελάνη. Η παλαιότητα του χαρτιού όμως ενδιαφέρει και θα ήθελα το πρωτότυπο να το δούμε εδώ πέρα. Επιφυλασσόμενος κατά τα λοιπά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έγγραφο αυτό το οποίο φέρεται ότι κάνει το σχεδιάγραμμα, τη συνδεσμολογία και τις παρατηρήσεις ο κ. Τζωρτζάτος.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Επίσης θα παρακαλέσω το εξής, όχι τώρα άμεσα αλλά ?.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Να έρθει κ. Πρόεδρε. Να γίνει δεκτό το αίτημα.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διατάσσει λοιπόν να εμφανιστεί εδώ στο Δικαστήριο και το πειστήριο αυτό.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Και να επιδειχτεί κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να επιδειχτεί.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Από τους αρμοδίους.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Τώρα αν μέχρι να έρθει το πειστήριο υπάρχει η δικογραφία και ειδικότερα οι φωτογραφίες από τα πειστήρια, θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσω να τις δω, να συνεννοηθούμε με τον Επιμελητή, διότι το πειστήριο 57 όπως περιγράφεται στην έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης εν αντιθέσει με άλλα σημειώματα των οποίων καταγράφεται το πλήρες περιεχόμενο στην έκθεση κατάσχεσης και αυτοψίας, εδώ γράφει απλώς τρεις χειρόγραφες σελίδες σημειώσεων και θέλω να δω αν πράγματι υπάρχει φωτοτυπία των σημειώσεων αυτών ή δεν υπάρχει καν, οπότε πάμε και αλλού. Αυτά θα ήθελα.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Να γίνει δεκτό κ. Πρόεδρε το αίτημα κι αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Δεκτό κι αυτό το αίτημα. Προχωράμε στην επόμενη. Είναι της κας Σωτηροπούλου.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Συνοδεύεται και με Τύπο για κάτι που γράφει στα συμπεράσματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει πολλά εδώ πέρα. Πέστε τι θέλετε να διαβάσει. Ότι μπορείς, διάβασε το. Δεν έχω αντίρρηση εγώ.

Στο σημείο αυτό αναγιγνώσκεται:

1. Έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης της 16ης Μαίου 2003 από τους: Αστυνόμο Ιωάννη Μακρή, Υπαστυνόμο Φώτιο Γκανά και Υπαστυνόμο Χρήστο Γκιόλια.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει βρεθεί τίποτα;

Β. ΚΟΥΡΚΑΚΗΣ: Έχουν ταυτιστεί 4 γραφές. Οι τρεις γραφές είναι άγνωστες, η μια προσδιορίζεται της κας Σωτηροπούλου. Της κας Σωτηροπούλου λέει ότι δεν βρέθηκε στη Δαμάρεως κλπ. ούτε στην Πάτμου, ούτε ο εκτυπωτής της έχει χρησιμοποιηθεί.

Η πρώτη γραφή όμως βρέθηκε σε πολλά άλλα τα οποία προσδιορίζονται. Εγώ τουλάχιστον πιθανολογώ ότι είναι του κ. Κουφοντίνα. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ το πιθανολογώ και θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα της απολογίας του. Και υπάρχει και μια 3η και 4η γραφή που δεν ανεβρέθηκε πουθενά αλλού. Αυτό είναι το συμπέρασμα του εγγράφου. Θα το αναγνώσουν το συμπέρασμα, απλώς λέω για να το μαζέψουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δούμε τι αξιολόγηση τέλος πάντων κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν ολόκληρη δουλειά. Να δούμε τι λένε.

Β. ΚΟΥΡΚΑΚΗΣ: (Συνεχίζει να διαβάζει)

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω λίγο την περίληψη για να δείτε στο τέλος. Εκεί προσδιορίζονται 7 τύποι γραφής. Ο 1ος, ο 5ος, ο 6ος και ο 7ος δεν έχουν καμιά σχέση με την Πάτμο ή τη Δαμάρεως. Ο 2ος που παραμένει άγνωστος βρέθηκαν σε δυο πειστήρια συγκεκριμένα τα οποία φαίνονται. Η 3η γραφή που επίσης είναι άγνωστη, βρέθηκαν και στην Πάτμο και στη Δαμάρεως και στην Αιγιαλείας.

Τέλος, είναι η γραφή του Χριστόδουλου Ξηρού σε κάποια, που βρέθηκαν μονάχα όμως στο δικό του σπίτι και σε διάφορα έγγραφα του Γαγλία. Δεν σχετίζονται δηλαδή. Ενώ οι άλλες άγνωστες γραφές σχετίζονται με κάποια ? Ο Γαγλίας είναι λογιστής στην Ικαρία.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Κάνετε φορολογική δήλωση;

κ. ΣΕΡΙΦΗΣ: Πάντα έκανα κ. Εισαγγελεύ. Δεν σας γεμίζω το μάτι;

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Αντιθέτως, μου το παραγεμίζετε. Οι άλλοι κατηγορούμενοι έκαναν φορολογικές δηλώσεις;

κ. ΣΕΡΙΦΗΣ: Δεν γνωρίζω.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Για ρωτήστε τους.

(Διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναγνώστηκε κι αυτό. Πάει.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Το ΠΑ έχει αναγνωστεί στου Ανέστη Παπαναστασίου τον φάκελο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε το ΠΒ τώρα εδώ.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Το ΠΒ είναι έγγραφα, εκτυπωτές, μελανοταινίες κλπ. που βρέθηκαν στη Δαμάρεως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι βγαίνει από τούτο;

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Βγαίνει το εξής συμπέρασμα: 5 κύριες γραφές. Η 1η, η 2η, η 3η δεν έχουν σχέση με Πάτμο. ¶λλωστε δεν προσδιορίζει τα πρόσωπα. Η 4η γραφή που είναι άγνωστη γιατί δεν υπάρχει δειγματικό, βρίσκεται στην Πάτμου και στην οικία Σωτηροπούλου.

Έχω μια υπόνοια, θα το ρωτήσω όταν θα έρθει η ώρα. Πρέπει να είναι του κ. Κουφοντίνα γιατί η 5η γραφή που δεν υπάρχει επίσης δειγματική γραφή για να ταυτιστούν, βρίσκεται στην Πάτμου, στο σπίτι της κας Ρομέρο και στην οδό Αιγιαλείας και στην οικία Γαγλία. Αυτή είναι η υπόνοια μου ότι είναι η γραφή του κ. Σάββα Ξηρού, το οποίο θα τον ρωτήσω. Αυτά προκύπτουν από τις εξετάσεις ως συμπέρασμα.

Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Αυτά τα δείγματα γραφής από ποιους πάρθηκαν;

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Δεν υπάρχει δείγμα γραφής του κυρίου ?

Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ανακύπτει ένα θέμα και η ερώτηση μου διαμορφώνεται ως εξής: αν πάρθηκαν δείγματα γραφής από όλους τους κατηγορούμενους και οι γραφές παραμένουν ?

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Όχι.

Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Τότε γιατί δεν πάρθηκαν, να δούμε κ. Πρόεδρε αν υπάρχουν άγνωστες γραφές που δεν ανήκουν στους κατηγορούμενους, να ψάξουμε να βρούμε μήπως έχουμε γραπτά στοιχεία γι’ αυτούς που λείπουν.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Ο κ. Σάββας Ξηρός και ο κ. Κουφοντίνας δεν έχουν δώσει δείγμα γραφής.

Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ναι, υπάρχουν έγγραφα τους όμως, σωρεία εγγράφων. Δεν είναι ανάγκη να δώσουν. Δεν είναι DNA, δείγμα γραφής είναι. Θα μπορούσαν να γίνουν αυτά, να ξέρουμε ποια ανήκουν σ’ εκείνους και ποια πράγματι δεν είναι δικά τους και να δούμε τι γίνεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έπρεπε να έχουμε ζητήσει. Τι να κάνουμε τώρα; Έγινε ολόκληρη ανάκριση, προανάκριση.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Δεν υπάρχει δείγμα γραφής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα σωρό έγγραφα έπιασαν, 1251 πειστήρια στο ένα μέρος. Δεν έπρεπε να πάρουν σε όλους δείγμα γραφής; Έλα εδώ κύριε, είσαι κατηγορούμενος, βάλε μια. Τι να το κάνουμε τώρα;

Β. ΜΑΡΚΗΣ: ? την εμμονή του κ. Γεωργίου να πιστεύει ότι κι εκτός των παρόντων κατηγορουμένων υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως είναι έξω. Αυτό όμως είναι εμμονή.

Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Έχει αντίθετη πληροφόρηση ότι έχουν συλληφθεί όλοι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω παρακαλέσει. Μπορεί να υπάρχουν πράγματι κι άλλοι. Μπορεί να υπάρχουν ή μπορεί να μην είναι κι όλοι ετούτοι εδώ πέρα που είναι εδώ ή να μην είναι κανένας. Ξέρω εγώ; ¶στε το τώρα, μη χαρακτηρίζουμε κανέναν. Τι να κάνουμε; Εμείς δικάζουμε με ορισμένη κατηγορία. Μακάρι να βρίσκαμε κι άλλους. Δεν πρόκειται να τους αφήναμε.

Το ΠΓ τώρα. Το είπαμε. 16 Μαίου κι αυτό. Αυτό στο κάτω μέρος γράφει από που είναι. Απεστάλησαν διάφορα πειστήρια τα οποία κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας επί της οδού Πάτμου 84 Κ. Πατήσια διαμέρισμα και ζητήθηκε η ενέργεια σχετικής εργαστηριακής γραφολογικής και συγκριτικής εξέτασης. 18 διαφημιστικά άρθρα, κάτι λογαριασμοί ΔΕΗ.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Πάμε στο συμπέρασμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο δια ταύτα.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Είναι τα πειστήρια όλα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δελτία ταυτότητας. Έχουν πάρει δηλαδή όλα εκείνα τα πράγματα και τα πέρασαν να δουν ποιανού είναι. Τι να δουν εδώ μέσα; Printer, πράγματα, τσαλακωμένα μαύρα φύλλα καρμπόν.

Β. ΜΑΡΚΗΣ: Είναι συσχετισμός όπου βρέθηκε έγγραφο με όλα τα άλλα ευρήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο αφανής λέει σκαπανέας της αλληλεγγύης Γιάννης Σκανδάλης έφυγε σε τροχαίο. Αποκόμματα εφημερίδας ήταν αυτά. Γεράσιμος Τζανάτος. Παρατηρήσεις. Η επισημανθείσα πειστήρια μηχανή OLYMPIA CARRERA. Εξετάσθηκαν από την Υπηρεσία χωριστά τα σημανθέντα τα οποία φέρνουν κατά κύριο λόγο μηχανογραφημένες ενδείξεις εξετάστηκαν από την Υπηρεσία μας.

Στο σημείο αυτό αναγιγνώσκονται:

1. Εξέταση σφραγίδας και τυπωμάτων σφραγίδων.

2. Εξέταση πειστηρίων γραφομηχανής OLYMPIA CARRERA.

3. Συγκριτική εξέταση.

4. Εξέταση μεταξοτυπίας

5. Εξέταση πειστηρίων γραφομηχανής CONTINENTAL.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε την έκθεση για τα κλειδιά. Αποστέλλοντα πειστήρια κλειδιά και λοιπά αντικείμενα σε διαμέρισμα Βουτσά 40. Είναι του κ. Γιωτόπουλου, της κας Πεϊνό;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή η έκθεση αφορά μόνο τον κ. Γιωτόπουλο. Δεν αφορά όπως οι γραφολογικές άλλους συγκατηγορουμένους. Έχει χωριστεί η υπεράσπιση και προβάλλει ότι προβάλλει και ασκεί όπως νομίζει. Αυτή η έκθεση κ. Πρόεδρε η οποία πράγματι μας δόθηκε από πλευράς του κ. Εισαγγελέως στις 13//5/2003. Βγάλαμε μια φωτοτυπία. Στις 13 Μαίου 2003 αν αναγνώσετε τα πρακτικά θα δείτε μας δόθηκε ένα αντίγραφο. Φαίνεται να έχει εκδοθεί 21 Μαρτίου 2003.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 31 Μαρτίου.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: 31 Μαρτίου είναι το διαβιβαστικό, 31 Μαρτίου 2003 είναι μία έκθεση της εργαστηριακής εξέτασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η σύνταξη λοιπόν.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι ακριβώς. Πιθανολογώ ότι αυτή η έκθεση θα συνετάγη με βάση το άρθρο 181 επόμενα του Κ.Π.Δ. Είναι γνωστό ότι το Δικαστήριό σας ξεκίνησε να εκδικάζει την υπόθεση στις 3/3/2003 και εμφανίζεται αυτή η έκθεση να συντάσσεται 21 Μαρτίου 2003 ενώ έχει κλείσει δηλαδή η ανάκριση. Παρενθετικά να πω ότι και κατά το στάδιο της ανάκρισης όταν έκλεισε η ανάκριση και ζητήσαμε και στοιχεία και αντίγραφα να πάρουμε, να δούμε τα πειστήρια μας είπαν «έχει κλείσει η ανάκριση, τίποτα δεν θα δείτε, ότι αποφασίσει το Δικαστήριο›.

Εμφανίζεται λοιπόν μία ανακριτική πράξη να γίνεται ενώ έχει τελειώσει η ανάκριση, έχει περατωθεί, έχει βγει αμετάκλητο βούλευμα. Την στιγμή που έχει αρχίσει η κύρια διαδικασία να δικάζει το Δικαστήριό σας και χωρίς καμία απόφαση του Δικαστηρίου σας να τεθεί κάποιο θέμα, να τα αξιολογήσει το Δικαστήριό σας και να βγάλει μία απόφαση. Είναι μία πλήρη σύγχυση των σταδίων των διαδικαστικών της δίκης, προδικασίας, κύριας διαδικασίας.

Ως τέτοια έκθεση λοιπόν η οποία φέρεται να έχει συνταχθεί 21 Μαρτίου 2003 εμείς θεωρούμε ότι είναι άκυρη και δεν πρέπει καν να αναγνωσθεί σε αυτό το στάδιο κι εγώ επαναφέρω την ένσταση αυτή ειδικά για την συγκεκριμένη έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφοροποιείται δηλαδή αυτό από μία απόφαση που λάβαμε προηγουμένως κατά ποιο σημείο;3 Θέλω να δούμε δηλαδή ποια θα είναι η διαφορά από εκείνο που είπαμε.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θέτω την ένσταση συγκεκριμένα κι εσείς αποφασίζετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή εφόσον είπαμε κάτι ή μπορούμε να πούμε διαφορετικό και για ποιο λόγο;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε το Δικαστήριό σας ότι με το άρθρο 327 ο κ. Εισαγγελεύς μπορεί να φέρνει έγγραφα κλπ. Εγώ λέω ότι η ερμηνεία του άρθρου 327, αυτή η ερμηνεία .....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ήδη το είπαμε αυτό.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το αποφασίσετε. Εάν κ. Πρόεδρε από κει και πέρα προχωρήσετε παρά την ένσταση στην ανάγνωση θα επανέλθω ως προς την αξιολόγηση αυτής της εκθέσεως και το πώς έγινε και τί έχει γίνει. Θα επανέλθω στην αξιολόγηση. Εγώ το θέτω διότι είναι μία ανακριτική πράξη η οποία φέρεται να έχει γίνει κατά την διάρκεια της κυρίας διαδικασίας ενώ έχει ξεκινήσει το Δικαστήριό σας χωρίς απόφαση του Δικαστηρίου σας. Εγώ θεωρώ ότι απαραδέκτως έγινε αυτή η έκθεση και εάν αποφασίσετε να αναγνωσθεί μετά την ανάγνωση θα σας πω όλα τα υπόλοιπα ως προς την αξιολόγηση αυτής της εκθέσεως.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ότι είπα το ίδιο ισχύει, οι ίδιες διατάξεις. Να απορριφθεί η ένσταση του πελάτη σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσόλκα, ζητήσατε το λόγο.

Ο. ΤΣΟΛΚΑ: Αυτά τα πειστήρια μεταξύ των οποίων είναι τα κλειδιά αναφέρονται στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 629Φ6563/172, 22 Ιουλίου 2002. Δηλαδή τα συγκεκριμένα αυτά κλειδιά απεστάλησαν για εργαστηριακές συγκριτικές εξετάσεις 22 Ιουλίου 2002 στο πλαίσιο της αστυνομικής προανακρίσεως.

Επομένως όταν τελείωσε στο πλαίσιο αυτής της αστυνομικής προανάκρισης η συγκεκριμένη εργαστηριακή εξέταση τότε η αρμόδια Διεύθυνση νομίμως παρέδωσε την συγκεκριμένη έκθεση στον κ. Εισαγγελέα και ο κ. Εισαγγελέας ασκώντας νομίμως το δικαίωμά του σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν εισφέρει την συγκεκριμένη έκθεση στην ποινική δίκη. Κατά τούτο λοιπόν η έκθεση αυτή είναι απολύτως έγκυρη.

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια άλλη ένσταση επί αυτής της ανάγνωσης. Είναι αν θέτει θέμα τεχνικού συμβούλου, διότι και αυτό έχει λυθεί από τη νομολογία των Δικαστηρίων μας, ότι υπάρχει και η απόφαση του Αρείου Πάγου η 1333/99. Δεν τίθεται θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι πραγματογνωμοσύνη.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να το θέσω ολοκληρωμένα κ. Πρόεδρε το θέμα. Ακούστε όλα και αποφασίστε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμμένετε;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εμμένω στο αίτημα. Αν μπορώ να έχω το λόγο μετά την πολιτική αγωγή να σας τα πω όλα ότι έχω να πω γι αυτή την έκθεση και να αποφασίσετε εσείς τί θα την κάνετε. Να σας τα πω όλα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς να τα πούμε για να ξέρω κι εγώ τί γίνεται. Πόσο καιρό έκαναν αυτοί να την φτιάξουν;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι μόνο αυτό κ. Πρόεδρε αλλά ακούστε και την συνέχεια, διότι εγώ απευθύνομαι στο Δικαστήριό σας κι εσείς θα τα κρίνετε και θα κρίνετε αυτήν την έκθεση που έρχεται εδώ. Κύριε Πρόεδρε, όταν ο κ. Σάββας και τα κλειδιά του βρέθηκαν, έγινε η έκρηξη. Είχαμε το γεγονός της έκρηξης 29/6/2002 και ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, η ανάκριση και στη συνέχεια η εξέλιξη που μας έφερε εδώ.

Ο κ. Γιωτόπουλος συνελήφθη 17/7/2002. Συνελήφθη στους Λειψούς 17/7/2002. Υπάρχει λοιπόν μία έκθεση κατάσχεσης 17/7/2002 την οποία αναγνώσατε προηγουμένως κ. Πρόεδρε και μάλιστα είπατε κι εσείς ότι κάποια κλειδιά τα οποία είχαν κατασχεθεί.

Σε αυτή την έκθεση κατάσχεσης την οποία αναγνώσατε κ. Πρόεδρε, την έχω, να σας την δώσω φωτοτυπία αν θέλετε να την ξαναδείτε, αναφέρεται ότι βρέθηκε στο σπίτι του κ. Γιωτόπουλου και της κας Πεϊνό στην οδό Βουτσά 40 ένας μεταλλικός κρίκος με 3 κλειδιά. Ήτοι ένα κλειδί ασφαλείας χρώματος μαύρου – αν θέλετε διαβάζω την περιγραφή εγώ γιατί έχει αξία σε αυτό που θα σας εκθέσω.

«Ένα κλειδί ασφαλείας χρώματος μαύρου με την ένδειξη στη μία του όψη πλαστικού μαύρου επικαλύμματος SILKA και την άλλη του όψη SCD. Ένα κλειδί χρώματος χρυσαφί που φέρει στην μία του όψη ένδειξη made in Italy και την έτερη όψη του εμφαίνονται 4 αστερίσκου. Ένα κλειδί στο οποίο στις δύο όψεις του εμφαίνεται η ένδειξη DELKA›. Αυτά κατασχέθηκαν στο σπίτι του κ. Γιωτόπουλου στην οδό Βουτσά, όχι στα χέρια του. Ήταν σε ένα καθιστικό, μέσα σε ένα μικρό καλαθάκι.

Εκείνη την περίοδο κ. Πρόεδρε ήταν το στάδιο της ανάκρισης. Διενεργείτο η έρευνα στην Δαμάρεως. Σημειωτέον να σας πω ότι τίποτα δεν συνδέει από άποψη DNA, κινητών, αποτυπωμάτων, πειστηρίων άλλων τον κ. Γιωτόπουλο με την Δαμάρεως. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο που να τον συνδέει με την Δαμάρεως, δηλαδή να βρέθηκε DNA, να βρέθηκε και αποτύπωμά του σε κινητό πράγμα ή σε ακίνητο, οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν υπήρχε.

Εκείνη την περίοδο κ. Πρόεδρε στην οποία γινόταν η εξέταση στη Δαμάρεως και βρέθηκαν αυτά τα κλειδιά 18/7 δεν έχει τελειώσει η έρευνα στην Δαμάρεως. 19/7 τελειώνει αν δείτε την έκθεση κατασχέσεως. Η Αστυνομία, οι Διωκτικές Αρχές που έκαναν τον έλεγχο δεν έκαναν ένα απλό πράγμα. Τί δεν έκαναν; Δεν έκαναν αυτό το οποίο έκαναν κ. Πρόεδρε στα κλειδιά του κ. Σάββα Ξηρού όταν συνελήφθη ή εν πάση περιπτώσει ήταν άρρωστος και τα βρήκαν. Όπως πήγαν στην Δαμάρεως, τα έχετε αναγνώσει αλλά σας τα λέω τώρα να τα αναγνώσετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ανοίξανε.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ανοίξανε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνοι τους την ήξεραν δηλαδή την Δαμάρεως οι Αστυνομικοί. Μόλις βρήκαν κλειδιά πήγαν κατευθείαν στην Δαμάρεως. Καλά, τα κλειδιά τους έλειπαν τόσα χρόνια για να πάνε να ανοίξουν;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η έκθεση στην Πάτμου και η έκθεση στη Δαμάρεως. Έκθεση δοκιμής κλειδιών. Είναι και οι δύο, τα έχετε αναγνώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχουμε αναγνώσει αυτά, τα θυμάμαι.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Ποιος υπογράφει τις εκθέσεις αυτές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έκθεση δοκιμής κλειδιών, ανακριτικός υπάλληλος, δικαστική λειτουργός και γείτονας στο άλλο. Τα γράφει. Το όνομά του θέλετε;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα πείτε τα ονόματα γιατί εμένα με ενδιαφέρει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φραγκίσκος.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Ο ανακριτικός υπάλληλος να μας εξηγήσει κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί ο ανακριτικός υπάλληλος. Πώς να τον φέρω; Αυτοί έκαναν από μία ανακριτική πράξη ο καθένας. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε εδώ μάρτυρες.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κ. Πρόεδρε, εγώ θέτω ένα απλό ζήτημα στην κρίση σας. Πρώτον, εφόσον βρήκαν τα κλειδιά αυτά στην οδό Βουτσά στις 17/7 γιατί δεν έκαναν μία έκθεση δοκιμής κλειδιών να υπογράψει και ένας δικαστικός υπάλληλος, εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής όπως είναι αυτές που έκαναν. Δοκιμάστηκαν τα κλειδιά, ταιριάζουν και να έχουμε το στοιχείο. Δεν δοκιμάζονται τα κλειδιά. Δεν γίνεται καμία έκθεση δοκιμής με δικαστικό υπάλληλο, με εκπρόσωπο της δικαστικής αρχής. Καμία έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα για να καταλάβω κι εγώ;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνει η ανάκριση. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Στη συνέχεια γίνεται και μία αίτηση απόδοσης των κλειδιών κ. Πρόεδρε και μας τα αποδίδουν τα κλειδιά. Έχουμε το βούλευμα το οποίο αποδόθηκαν το οποίο σας το καταθέτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά που λέτε, τα πειστήρια μας απεδόθησαν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα κλειδιά αυτά απεδόθησαν. Τώρα τί σχέση έχουν αυτά τα κλειδιά με ετούτη την έκθεση που μας προτείνει ο κ. Εισαγγελέας να διαβάσουμε;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα αυτά είναι κ. Πρόεδρε που συγκρίνουν και λένε ότι ανοίγουν τη Δαμάρεως.

(διαλογικές συζητήσεις)

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα κλειδιά τα οποία μας έχουν αποδώσει λένε με μία έκθεση χωρίς να γίνει έκθεση δοκιμής κλειδιών όταν έπρεπε, μεταγενέστερη της ανακρίσεως, συντάσσεται 21 Μαρτίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόδοση βλέπω είναι 4 Απριλίου 2003. Η έκθεση απόδοσης πότε είναι;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: 4 Απριλίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¶ρα μέχρι τότε τα είχαν στα χέρια τους εκείνοι.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετούτη η έκθεση που μας λένε εδώ είναι 21 Μαρτίου. Το βούλευμα όμως απ’ ότι βλέπω, υπάρχει πρόταση 30 Ιανουαρίου. Όχι πρόταση, υπάρχει διάσκεψη 30 Ιανουαρίου. Επομένως τότε αυτοί αποφάσιζαν να δοθούν τα κλειδιά, «δεν έχουμε καμία σχέση? κτλ.› ενώ συγχρόνως οι αστυνομικοί συνέχιζαν τις έρευνες.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιες έρευνες κ. Πρόεδρε; Τί είδους έρευνα χρειάζεται και έκθεση για να πούμε ότι είναι δύο κλειδιά όμοια και να τα συγκρίνουμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι προβλήματα στην αξιολόγηση αυτά, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας δίνω τη σειρά τώρα των εγγράφων, θα έρθει δηλαδή η αστυνομία με ένα έγγραφο δύο αστυνομικοί υπάλληλοι να πουν ότι προσμοιάζουν τα κλειδιά; Δεν είναι ίδια, προσομοιάζουν. Θέλετε να σας δείξω και κάτι άλλο κ. Πρόεδρε; Το ένα κλειδί που έχει κατασχεθεί γράφει Made in Italy με 4 αστερίσκους και το ένα κλειδί που έχω εγώ που ανοίγει την πόρτα του σπιτιού μου γράφει Made in Italy με 4 αστερίσκους. Ποιο κλειδί είναι τελικά που άνοιγε, ποιο κλειδί είναι που αποδόθηκε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το δικό σας δεν είναι πάντως.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να προσέχω δηλαδή....

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε εδώ πέρα και φωτογραφίες.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το τί κατασχέθηκε με το τί φωτογραφήθηκε και το τί απεδόθη είναι το θέμα. Πού ξέρουμε ότι είναι τα ίδια κλειδιά; Ένα κλειδί DELKA, ένα κλειδί με 4 αστερίσκους, made in Italy κι εγώ έχω κι άμα ψάξουμε κι άλλοι θα βρούμε. Αν μας καθιστά υπόπτους τώρα όλο αυτό δεν ξέρω, αυτό να το κρίνετε εσείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε λοιπόν ένα αίτημα να μην τα διαβάσουμε.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως να μην τα διαβάσετε.

Α. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με πίεζαν ότι έχω πάει στη Δαμάρεως, ο κ. Διώτης και τους έλεγα «δεν έχω πάει ποτέ και ούτε DNA θα βρείτε ούτε τίποτα›. Είχαν τα κλειδιά και δεν μου απαντούσαν ότι «έχουμε τα κλειδιά›; Τα οποία υποτίθεται ότι ανοίγουν αμέσως, τώρα το λένε. Δεν το καταλαβαίνω, μου έλεγαν μάλιστα ότι βρήκαν και φωτογραφία του Κουφοντίνα στο σπίτι μου. Την άλλη μέρα βέβαια το πήραν πίσω αυτό. Δεν θα μου έλεγαν ότι βρήκαν τα κλειδιά τα οποία τα έβαζαν στην κλειδαριά και άνοιγε;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αν αναλογιστείτε τον όγκο των κατηγοριών και την πληθώρα που αποδίδονται στον κ. Γιωτόπουλο, και τώρα αν θέλετε να σκεφτείτε μετά ότι για 20 μέρες είχε τα κλειδιά και τα άφηνε στο καθιστικό για να πάει να τα βρει η αστυνομία και να κάνει μετά την έκθεση, μετά την απόδοση, τί να σας πω, σκεφτείτε το.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τί να πούμε; Όλα αυτά βέβαια όλους μας προβληματίζουν. Αλλά το ζήτημα είναι θέμα αρχής. Φέρνει χαρτιά ο Εισαγγελέας, είτε τα αξιολογείς καλά είδε δεν τα αξιολογείς, πώς να του πεις «δεν τα διαβάζω›; Αυτό είναι άλλο θέμα. Όπως θα μου φέρετε κι εσείς αύριο ένα σωρό χαρτιά, θα λέει και ο Εισαγγελέας «μην τα διαβάζεις›.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κ. Πρόεδρε, εμείς έχουμε δικαίωμα να φέρουμε. Η υπεράσπιση έχει δικαίωμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ισοπλεία εδώ πάει περίπατο;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι θέμα ισοπλείας κ. Πρόεδρε, δεν είναι θέμα της γνωστοποίησης της κατηγορίας και των αποδεικτικών στοιχείων; Τί λέει η Έδρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό,τι έχετε κι εσείς, θα έχει και ο Εισαγγελέας. Τί να του πω εγώ; Μη φέρει χαρτιά; ¶λλο αν θα κάνω ενδεχομένως τους συλλογισμούς που κάνετε εσείς, θα πω «κύριοι, αφού τα είχατε στα χέρια σας δεν πηγαίνατε να ανοίγατε;›. Αυτό είναι άλλο θέμα, τί θα πούμε. Αλλά εδώ σου φέρνει ο Εισαγγελέας ένα χαρτί, θα του πεις «δεν το διαβάζω›;

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ το θέτω συνολικά και θα το θέσω και στην αξιολόγηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αναγνωσθεί λοιπόν και θα αξιολογηθούν φυσικά όπως όλα τα στοιχεία. Κανένα δεν είναι θέσφατο, φέρνετε χαρτιά, διαβάζετε και εσείς τα αντίθετα και θα δούμε στο τέλος. Πράγματι δημιουργεί μια σύγχυση όλο αυτό το πράγμα.

Κ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εφόσον το διαβάσετε έχω κι άλλα σχόλια να κάνω μετά την ανάγνωση.

Στο σημείο αυτό αναγιγνώσκεται :

1. Έκθεση εργαστηριακής έκθεσης κλειδιών τα οποία κατασχέθηκαν σε κατ’ οίκον έρευνα διαμερίσματος επί της οδού Βουτζά 40 στον Βύρωνα (21/3/2002)

(διαλογικές συζητήσεις)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για μισή ώρα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή