ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Οικονομικό Ημερολόγιο 2009

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009 00:00
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί την καταρχήν πρόθεσή της για το Οικονομικό Ημερολόγιο 2009, ως εξής: - Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2008: 24 Mαρτίου 2009. - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2008: 24 Μαρτίου 2009. - Δημοσίευση στον Τύπο των οικονομικών καταστάσεων, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2008: 28 Mαρτίου 2009. - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας: 25 Ιουνίου 2009. Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για το 2008, λόγω ζημιογόνου χρήσεως.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα