ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.: Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2005 00:00
Σε απάντηση της από 20/1/2005 επιστολής του Χ.Α. σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο τα οποία έκαναν λόγο για μεταβίβαση ακινήτου της εταιρίας επί της Λεωφ. Μεσογείων, η εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: '1. Μετά μεγίστης εκπλήξεως λάβαμε γνώση του κειμένου που μας αφορά και το αποστείλατε μαζί με την επιστολή σας στις 20.1.2005, αγνώστου συντάκτου, στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ των 29.12.2004 και 30.12.2004. Η έκπληξή μας αυτή είναι συγγνωστή, καθ? όσον αναφέρεται σε προ 5ετίας γεγονότα, για τα οποία είχαν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις και εμπεριστατομένη απάντηση, όταν και πάλι είχαν ανακύψει τ? αυτά ερωτήματα στον τύπο στις 11.11.2003, 12.11.2003 και 13.11.2003 από την εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ. 2. Το γε νυν έχον και επί της ουσίας των ερωτημάτων σας. α. Το συγκεκριμένο ακίνητο, επωλήθη 28.12.2000, ευρίσκεται στην οδό Μεσογείων του Δήμου Χαλανδρίου, ήταν και είναι εκτός σχεδίου, αντικειμενικής αξίας 41.156.536 δρχ. και αξίας μεταβιβάσεως πωλήσεως ένεκεν 550.000.000 δρχ. Δηλ. το συγκεκριμένο ακίνητο επωλήθη εις το 12πλάσιο τότε της αντικειμενικής του αξίας, ποσόν αρκετά συμφέρον για την Εταιρεία. Τα χρήματα εισέρευσαν σ? αυτήν, δεδομένου ότι ήταν και είναι εκτός σχεδίου και ήταν κοινός τόπος πως η συνεισφορά σε γη στο Δήμο Χαλανδρίου έφθανε - τότε - στο 60% πλέον της εισφοράς σε χρήμα. β. Η τυπική μας αμέλεια για την έγκαιρη ενημέρωσή σας (αναφερόμεθα βεβαίως σε γεγονότα προ 5ετίας) οφείλεται στο γεγονός πως δεν γνωρίζαμε αυτή την υποχρέωσή μας εκ του λόγου ότι η μεταβίβαση έγινε στις 28.12.2000 και ο νόμος ( η απόφασή σας δηλ.) είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ στις 11.12.2000 και κατ? ουδένα τρόπο - λόγω διακοπών - είχαμε ενημερωθεί προς τούτο. Απεναντίας η αποστολή εκ μέρους σας του σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου, που περιελάμβανε την απόφαση 5/204 της επιτροπής έγινε σε ημάς περί τα τέλη Ιανουαρίου 2001 και στο Νομικό Βήμα όπου ενημερωνόμεθα δημοσιεύθηκε Φεβρουάριο - Μάρτιο του 2001. Ετσι λοιπόν μέσα από νόμιμα έγγραφα που συντάχθηκαν 2 μόλις ημέρες μετά την αγοραπωλησία (λογιστικές καταστάσεις της 31.12.2000) έγινε γνωστό το γεγονός, συν του ότι για τα πάντα εδέχθημεν σχετικό έλεγχο κατ? αρχήν από τους Ορκωτούς Λογιστές - Ελεγκτές, και κατόπιν τόσον από τις Φορολογικές Αρχές όσο και από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη. Βασίμως, λοιπόν, φρονούμε ότι εκπληρώσαμε κάθε έννοια δημοσιότητας που απαιτεί η φιλοσοφία της υπ? αριθμ. 5/204 αποφάσεώς σας. Μετά βεβαιότητας λοιπόν πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι τηρήσαμε κάθε τι νόμιμο, ετηρήθη ουσιαστικά η δημοσιότης και είναι απορίας άξιον πως επανέρχονται δημοσιεύματα μετά 5 ολόκληρα χρόνια! Τέλος και μόνο η σύνταξη συμβολαίου και η μεταγραφή του είναι μία πανηγυρικά δημόσια διαδικασία, πλέον των ως άνω αναφερομένων περί δημοσιότητας, κατά συνέπεια ουσαστικά ετηρήθη από ημάς η αρχή της ενημέρωσης. Με την πεποίθηση ότι οι εξηγήσεις μας πλέον από καλόπιστες είναι ουσιαστικά επαρκείς και η δεδομένη άγνοιά μας τότε είναι συγγνωστή.'

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΡΔ

Σχολιασμένα