ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Οικονομικό Ημερολόγιο 2010

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010 00:00
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2010, ως εξής: - Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2009: 30 Mαρτίου 2010. - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2009: 30 Μαρτίου 2010. - Δημοσίευση στον Τύπο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων λογιστικά διαχωρισμένων οικονομικών καταστάσεων έτους 2009: 31 Mαρτίου 2010. - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας: 24 Ιουνίου 2010. - Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2009: 28 Ιουνίου 2010, δηλαδή μετά την 18η Ιουνίου 2010 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX 20 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται. - Δικαιούχοι μερίσματος - Record date : 30 Ιουνίου 2010. - Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2009 μέσω Τραπέζης: 6 Ιουλίου 2010. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα