Τροποποιήσεις στον εφαρμοστικό νόμο

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 19:24
UPD:23:15

Αλλαγές στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Συγκεκριμένα, το ύψος του αφορολόγητου θα αυξάνεται ανάλογα με τα τέκνα που έχει κάποιος. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο, κατά 4.000 ευρώ εάν έχει δύο τέκνα, κατά 12.500 ευρώ αν έχει τρία τέκνα και για τα επιπλέον των τριών κατά 2.500 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στους αναπήρους. Στην εισφορά αλληλεγγύης δεν θα συνυπολογίζεται και άρα δεν θα επιβαρύνεται το αναπηρικό επίδομα γι΄ αυτούς οι οποίοι υπάγονται στη σχετική νομοθεσία με βάση τον κώδικα φορολογίας και εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά την επιβολή εισφορά αλληλεγγύης ύψους 5% στα πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων), αυτή θα επιβάλλεται και σε όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 56, παράγραφος 3 περιπτώσεις α’ και β΄ του Συντάγματος.

Ειδικότερα, η εισφορά θα αφορά επίσης τους προέδρους και τους διοικητές και υποδιοικητές των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και γενικά όλων των εταιρειών και επιχειρήσεων, οι διοικήσεις των οποίων ορίζονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, άμεσα με διοικητική πράξη ή έμμεσα μέσω της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα μέλη των Ανεξαρτήτων ή Ρυθμιστικών Αρχών είτε προβλέπονται από το Σύνταγμα είτε προβλέπονται από το νόμο.

Επιπλέον, ο κ. Βενιζέλος διευκρίνισε ότι σχετικά με τους νέους που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είχε προβλεφθεί ότι για τα πέντε πρώτα χρόνια άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση, δεν υπάρχει ούτε το ειδικό τέλος άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος.

Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της συζήτησης θα εξεταστεί αν πρέπει να προστεθεί και κάποια άλλη εγγύηση, σημειώνοντας ότι πρέπει να εφαρμόζεται και η εργατική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει να υποκρύπτεται κάτω από μια σύμβαση έργου, με ελεύθερο επαγγελματία μάλιστα, μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας χωρίς τις εγγυήσεις αυτής της σύμβασης.

Ακόμη, αναστέλλονται οι ωριμάνσεις από 1/7/2011 μέχρι την θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό νομοσχέδιο «Αυτό το κάνουμε για να λειτουργήσει και για εμάς ως πίεση ώστε μέσα στο καλοκαίρι να φέρουμε τον νόμο», ανέφερε ο κ. Βενιζέλος.

Μετά από σχετικές παρατηρήσεις βουλευτών ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι όπως θα ρυθμιστεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 η σχέση πετρελαίου κίνησης - πετρελαίου θέρμανσης, θα ρυθμιστεί με ανάλογο μηχανισμό και το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου για να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις

Ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης μια σειρά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες, όπως είπε, απορρέουν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ως τώρα συζήτηση στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο για το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στο άρθρο 1 προστέθηκε η ανάγκη εγγυήσεων πλήρους διαφάνειας.

Επιπλέον, επειδή, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δεν θέλει τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που μεταφέρονται στο Ταμείο να πάψουν να είναι αντικείμενο επενδύσεων ή άλλων χειρισμών που αυξάνουν την αξία τους, το ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθεί ν’ ασχολείται με το ζήτημα αυτό, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, προστέθηκε και η περαιτέρω διεύρυνση της αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας να συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, τώρα, όπως επισήμανε ο κ. Βενιζέλος, «που έχουμε άρει το περιβόητο τραπεζικό απόρρητο και έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα έτσι προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής».

Στο άρθρο 44 κατατέθηκε μια βελτιωμένη διατύπωση της διάταξης που αφορά τις συντάξεις του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Η μείωση που θα επέλθει θα είναι μεσοσταθμική ώστε να μη θιγούν οι χαμηλές συντάξεις αλλά οι υψηλές και δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα.

Επίσης, μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στο ΝΑΤ κατά 50 εκατ. ευρώ για το 2011 και κατά 100 εκατ. ευρώ το 2012.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα