ΟΓΑ: Αύξηση παροχών για νεφροπαθείς και χρονίως πάσχοντες

Αύξηση δαπανών για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου
Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2007 13:58

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 21/Β/17.01.2007) η Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία αυξάνονται κατά 10% τα ποσά τα οποία αποδίδει ο ΟΓΑ στους νεφροπαθείς και χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους του, ως έξοδα μετακίνησής τους.

Ειδικότερα:

· στους νεφροπαθείς, οι οποίοι μετακινούνται για αιμοκάθαρση εντός του νομού του τόπου κατοικίας τους, το δικαιούμενο ποσό για έξοδα μετακίνησής τους, αναπροσαρμόστηκε από 410,00 € σε 450,00 € μηνιαίως και για όσους μετακινούνται εκτός του νομού του τόπου κατοικίας τους από 587,00 € σε 650,00 € μηνιαίως.

· στους χρονίως πάσχοντες το δικαιούμενο ποσό για έξοδα μετακίνησής τους αναπροσαρμόστηκε από 283,00 € σε 310,00 € κάθε μήνα, κατ’ ανώτατο όριο.

Με την ίδια Υπουργική Απόφαση, μεταξύ άλλων, αναπροσαρμόστηκαν, με αύξηση κατά 15%, οι αποδιδόμενες από τον ΟΓΑ στους ασφαλισμένους του δαπάνες για αγορά διαφόρων βοηθητικών θεραπευτικών μέσων (μετεγχειρητικά γυαλιά, ακουστικά βαρηκοΐας και μηχανήματα ομιλίας, τεχνητό οφθαλμό και λοιπά είδη).

Ειδικά, για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, η αποδιδόμενη δαπάνη αναπροσαρμόστηκε από 316,00 € σε 365,00 € και για αγορά ειδικού τύπου πτυσσόμενου αναπηρικού αμαξιδίου, για άτομα που πάσχουν από παραπληγία- τετραπληγία, από 1.584,00 € σε 1.820,00 €.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ ηλικίας μέχρι 30 ετών, στους οποίους αποδίδεται δαπάνη μέχρι ποσού 2.500,00 €, για αγορά ειδικού τύπου πτυσσόμενου αναπηρικού αμαξιδίου.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα