REDS Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 04 Ιανουαρίου 2021 18:22
UPD:18:38

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η ανώνυμη εταιρεία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3 παρ. 3) ότι την 04 η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,  συνήλθε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής θέματος της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. 1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκποίηση ακινήτου της ρουμάνικης εταιρείας με την επωνυμία ‘PROFIT CONSTRUCT SRL'.

 

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι συνολικά οκτώ (8) μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν  40.895.537 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 57.434.884 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 71,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο μέτοχος Χρήστος Παναγιωτόπουλος,  που εκπροσωπεί ποσοστό 11,48% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, υπέβαλε προφορικό αίτημα, για την αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα του μετόχου, η  22α  Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχονται στην ήδη δημοσιευθείσα πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10/12/2020 και έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Στη συνεδρίαση της εξ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 22ας Ιανουαρίου 2021 δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι την 30η Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την αρχική ημερομηνία συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 04ης Ιανουαρίου 2021.

 

Σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα έγγραφα και οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρία,  συμπεριλαμβανομένου του Εντύπου διορισμού αντιπροσώπου/ων και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://www.reds.gr. Ομοίως αναρτημένη στην ιστοσελίδα είναι και η έκθεση εκτίμησης της εταιρείας «Deloitte-Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», που αφορά την εκτίμηση του ακινήτου, προς ενημέρωση των μετόχων. Επίσης οι μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα από τα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων  τηλ. 210 8184800).

 

Κηφισιά, 04 Ιανουαρίου 2021

 

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΑΜΠ

Σχολιασμένα