Διαβούλευση για τη «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2006 10:54

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ έως το τέλος του Ιουλίου έθεσε ο ειδικός γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας το κείμενο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Αναλυτικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» καταρτίστηκε, ακολουθώντας τις στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις που ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας, με σκοπό να συμβάλει στην πραγματοποίηση ενός ψηφιακού άλματος στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα ζωής, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Διαδίκτυο (Internet).

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία χρηματοδότησης των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής για την επόμενη περίοδο σε συνδυασμό με δράσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από το Γ' ΚΠΣ, ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και ενίσχυση επενδύσεων για τις νέες τεχνολογίες μέσω του επενδυτικού νόμου.

Η «Ψηφιακή Σύγκλιση» δομείται βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Στο κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση παρουσιάζεται συνοπτικά η ανάλυση των δυνατών και αδύναμων σημείων της χώρας στις νέες τεχνολογίες και διατυπώνονται οι βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις με εξειδίκευση σε δύο μεγάλους ¶ξονες Προτεραιότητας: τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και του γρήγορου Internet.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα