Εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016 11:37
UPD:11:39
EUROKINISSI/ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

Φωτογραφία αρχείου.

Τη συμφωνία εξυγίανσης της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕΒΕΕ ενέκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κάνοντας αποδεκτή τη σχετική αίτηση.

Υπέρ της υποστήριξης της αίτησης τάχθηκαν τόσο οι πιστώτριες τράπεζες (Eurobank, Αlpha Bank, Εθνική, Τρ. Πειραιώς) όσο και οι εταιρείες ιχθυοτρόφων ΒΙΟΜΑΡ Ηellenic ΑΒΕΕΙ και Ιχθυοτροφεία Σελόντα.

Η συμφωνία ορίζει ότι το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι το 81,95% των υποχρεώσεων της εταιρείας θα καλυφθεί μέσω της απόκτησης νέων μετοχών της Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ, η οποία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 12,4 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕΒΕΕ

Η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δυνάμει της υπ' αριθμ. 185/02.03.2016 απόφασης, έκανε δεκτή την αίτηση και επικύρωσε την από 30.04.2015 συμφωνία εξυγίανση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007 όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι οι πιστωτές που συμμετέχουν στην συμφωνία εξυγίανσης και οι οποίοι άπαντες άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη της αίτησης της εταιρείας κατά τη δικάσιμο της 21.07.2015, ήτοι οι δανείστριες τράπεζες της εταιρείας και συγκεκριμένα η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, η Τράπεζα Alpha Bank ΑΕ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, η εταιρεία ιχθυοτροφών ΒΙΟΜΑΡ HELLENIC ΑΒΕΕΙ, η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, η μέτοχος της εταιρείας LINNAEUS CAPITAL PARTNERS BV καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, εκπροσωπούν συνολικά το 94,37% του συνόλου των απαιτήσεων καθώς και το 100% επί των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, η δε συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας μας ποσού ΕΥΡΩ 69,280 εκατομμυρίων ως εισφορά σε είδος στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, καθώς και τμήματος του παθητικού της, ποσού ΕΥΡΩ 29,593 εκατομμυρίων και σε επίπεδο ομίλου παθητικό ποσού ΕΥΡΩ 48 εκατομμυρίων.

Η συμφωνία προβλέπει, ότι ποσοστό 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της εταιρείας μας, το οποίο δεν θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» θα καλυφθεί με την απόκτηση από τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της εταιρείας μετοχών της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», τις οποίες θα αποκτήσει η εταιρεία μας κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ». Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 12,4 εκατομμυρίων με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή υπέρ της εταιρείας μας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα