Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 08 Μαΐου 2014 13:45

ΔΕΗ: Ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης από Αλουμίνιον

Την ανάκτηση από την Αλουμίνιον Α.Ε. κρατικής ενίσχυσης, ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων), ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Την ανάκτηση από την Αλουμίνιον Α.Ε. κρατικής ενίσχυσης, ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων), ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011, λόγω  προτιμησιακής και ασυμβίβαστης προς την κοινή αγορά τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας της υπόψη εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008. 

Η ανάκτηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν υπέρ της ΔΕΗ και σε εκτέλεση  σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ της ΔΕΗ και της  Αλουμίνιον.