Υγεία
Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 12:05

Ξεπεράστηκε με συμβολή του ΕΟΦ το πρόβλημα των τιμών στον κατάλογο της ανατιμολόγησης

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε σε όλες τις εταιρείες φαρμάκου μέλη του ΣΦΕΕ η νέα ανάρτηση του προσχεδίου δελτίου τιμών στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, καθώς παρατηρήθηκε ότι η ex-factory τιμή της Σλοβενίας που αναγράφεται στη στήλη «Αυτόματη καταγραφή υπολογισμού τιμής» δεν συμφωνεί με την τιμή της επίσημης ιστοσελίδας της χώρας αλλά ούτε και με την ex-factory του καταλόγου της χώρας «JAZMP».

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Σοβαρά προβλήματα δημιούργησε σε όλες τις εταιρείες φαρμάκου μέλη του ΣΦΕΕ η νέα ανάρτηση του προσχεδίου δελτίου τιμών στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, καθώς παρατηρήθηκε ότι η ex-factory τιμή της Σλοβενίας που αναγράφεται στη στήλη «Αυτόματη καταγραφή υπολογισμού τιμής» δεν συμφωνεί με την τιμή της επίσημης ιστοσελίδας της χώρας αλλά ούτε και με την ex-factory του καταλόγου της χώρας «JAZMP».

Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες και πιθανότατα να δημιουργούνται από τις  στρογγυλοποιήσεις, παρόλα αυτά όμως, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα σε πολλά προϊόντα και ειδικότερα στις περιπτώσεις που η τιμή της Σλοβενίας ισούται με της Γαλλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η τιμή της Σλοβενίας σε μία σειρά προϊόντων ισούται με της Γαλλίας και επομένως μια από τις δύο θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στο M.O. των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών, η διαφορά ελάχιστων λεπτών του ευρώ οδηγεί στη χρήση των δυο αυτών τιμών για τον υπολογισμό του M.O. με αποτέλεσμα η προκύπτουσα τιμή να είναι χαμηλότερη από αυτή που τα προϊόντα αυτά θα έπρεπε να λάβουν.

 Με αφορμή το πρόβλημα, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος απέστειλε αίτημα στον πρόεδρο του ΕΟΦ με το οποίο ζητούσε για τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων της Σλοβενίας να ληφθεί υπόψιν από τον ΕΟΦ είτε η επίσημη ιστοσελίδα της χώρας είτε οι ex-factory τιμές που αναγράφονται στον κατάλογο της χώρας «JAZMP» κάτι που έγινε σύμφωνα με πληροφορίες αποδεκτό άμεσα από τον πρόεδρο του ΕΟΦ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες το βράδυ με τους εκπροσώπους του ΣΦΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΟΦ αποδέχθηκε το αίτημα των εταιρειών για λήψη των επίσημων τιμών τόσο της Σλοβενίας όσο και της Ιταλίας και όπως αναφέρθηκε εκεί που υπάρχει διαφορά για παράδειγμα της τιμής μεταξύ Σλοβενίας και Γαλλίας θα παρθεί μία τρίτη χώρα στον υπολογισμό του Μ.Ο.