Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Πέμπτη, 06 Μαΐου 2010 00:00
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ Ανακοινώνεται από την ΕΥΔΑΠ ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Μαΐου 2010, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως (Απόφαση Δ.Σ. 16749/4.05.2010): Θεμιστοκλής Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Μπάρδης Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Βασίλειος Αυγερινός Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Κοντορούπης Μη Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Μπέης Μη Εκτελεστικό Μέλος Διονύσιος Ασημακόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντώνης Κοτσώνης Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Τζήκας Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Κογιουμτζής Μη Εκτελεστικό Μέλος Χρήστος Μηστριώτης Μη Εκτελεστικό Μέλος Γεώργιος Μαστραγγελόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εμμανουήλ Αγγελάκης Μη Εκτελεστικό Μέλος Ευάγγελος Μουτάφης Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα